Nghiệp vụ marketing

Xem 1-20 trên 1945 kết quả Nghiệp vụ marketing
 • Chuyên đề tốt nghiệp "Hoàn thiện nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng thương mại 1174 đường Láng thuộc Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy" chú trọng trong việc tìm hiểu và phân tích nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh của cửa hàng thương mại Láng và đó là các mặt hàng tại các quầy hàng của cửa hàng, đại diện là quầy may mặc và giầy dép, cùng liên quan là các mặt hàng có độ bền tương hợp với quầy may mặc và giầy dép.

  pdf49p khongxinhkhngodep 12-07-2014 33 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu và phân tích nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh của cửa hàng, cách bố trí các loại hàng hoá trong mối quan hệ bổ sung và bổ trợ cho nhau trong tiêu dùng, cách bố trí hàng hoá. thanh toán của tập khách hàng trọng điểm với giá bán. Như vậy mức giá khả thích phải đi đôi với một phối thức sản phẩm thì mới thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng sản phẩm.

  doc0p tengteng7 28-11-2011 185 90   Download

 • Đất nước ta đang trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Đảng và Nhà nước lãnh đạo. Trong tình hình quốc tế luôn luôn thay đổi, để xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thành một nước có nền kinh tế vứng mạnh, dân giàu, xã hội công bằng và văn minh. Nền kinh tế Việt Nam cần mở cửa hoà nhập với bên ngoài theo xu hướng của thời đại.

  pdf49p tengteng8 04-12-2011 44 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp “thực trạng nghiệp vụ xúc tiến bán tại công ty tnhh cơ kim khí sơn hà”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p ngochanh 31-07-2009 345 176   Download

 • Đây là đề thi nghiệp vụ chung cho cả tín dụng và GDV vào VCB Vĩnh Phúc- Việt Trì mình thi ngày 07/07 vừa rùi. Đề thi có 40 câu trắc no, hỏi đủ các kiến thức vi mô, vĩ mô, marketing ngân hàng, TCDN, các luật của NHNN.

  pdf0p saocodon01 14-07-2012 430 146   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ bán hàng được biên soạn với mong muốn hỗ trợ kiến thức về nghiệp vụ bán hàng cho sinh viên chuyên ngành Marketing và giúp cho nhân viên muốn thăng tiến trong lĩnh vực bán hàng, đồng thời giúp doanh nghiệp có thể tự đào tạo, hoàn thiện trình độ nghiệp vụ của lực lượng bán hàng nhằm giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được hiệu quả hơn. Cụ thể là doanh thu của đơn vị sẽ tăng qua hàng năm.

  pdf258p luongmylm 26-03-2014 304 183   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ - Phần 2 trình bày quản lý nghiệp vụ kế toán, quản lý nhân sự, quản lý hoạt động marketing. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên và những ai đang hoạt động trong ngành Du lịch.

  pdf149p taobien 28-05-2014 141 68   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "hoàn thiện nghiệp vụ marketing mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng thương mại 1174 đường láng thuộc công ty cổ phần thương mại cầu giấy"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p demtichlieu 15-07-2010 89 39   Download

 • NHIỆM VỤ MARKETING CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM 1 . Quy trình quản trị marketing Quy trình quản trị Marketing là một tiến trình bao gồm phân tích các cơ hội Marketing, nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu, thiết lập các chiến lược Marketing, hoạch định các chương trình Marketing, tổ chức, triển khai và kiểm soát các nỗ lực Marketing.

  pdf5p suatuoiconbo 29-07-2011 132 47   Download

 • Theo nghĩa gốc, “Nghiệp vụ thị trường mở” (Open Market Operations - OMO) là các hoạt động giao dịch chứng khoán của NHTW trên thị trường mở. Qua đó, NHTW có thể tác động trực tiếp đến dự trữ của HTNH và tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường, ảnh hưởng đến lượng tiền cung ứng thông qua tác động cả về mặt lượng và về mặt giá. Về mặt thực tế, OMO là hành vi giao dịch của NHTW trên thị trường mở.

  doc26p pandora209 16-07-2013 147 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : thực trạng nghiệp vụ xúc tiến bán tại công ty tnhh cơ kim khí sơn hà', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p tengteng1 10-11-2011 101 35   Download

 • Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 - Hãy kể những nghiệp vụ chuyển tiền liên ngân hàng đang được sử dụng hiện nay?

  doc4p bank_accountancy 27-01-2013 98 32   Download

 • Môn học Nghiệp vụ giao tiếp và Lễ tân ngoại giao cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về vai trò, tầm quan trọng và các yêu cầu kỹ năng, nghiệp vụ trong giao tiếp, trong lễ tân ngoại giao để có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh du lịch như marketing du lịch, đàm phán, tổ chức các hoạt động du lịch MICE, du lịch sự kiện, lễ hội...

  pdf25p xuka_12 18-12-2013 161 43   Download

 • Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình trung gian tài chính, có chức năng cơ bản là chuyển vốn từ nơi dư thừa tới nơi thiếu hụt. Với chức năng cơ bản đó, hoạt động chính của ngân hàng là đi vay để cho vay. Vì vậy, nghiệp vụ tín dụng là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất tại các NHTM. Nghiệp vụ tín dụng cũng là một nghiệp vụ phức tạp, nhiều rủi ro, với quy trình đòi đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ của các ngân hàng.

  pdf21p tab_12 29-07-2013 108 30   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đương đầu với các hiểm nguy tương lai do các nghiệp vụ quá khứ về tài chính', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p muaythai4 31-08-2011 56 15   Download

 • Nghiệp vụ chính yếu của một ngân hàng phải kể đến đầu tiên là nghiệp vụ huy động vốn. Vốn được ngân hàng huy động từ nhiều hình thức khác nhau như: nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoặc của ngân hàng nhà nước. Nguồn vốn huy động được ngân hàng sử dụng nhằm tạo ra lợi nhuận với trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi.

  pdf22p tab_12 29-07-2013 76 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tai nạn do lửa trong kinh doanh và nghiệp vụ cho các gói bảo hiểm mới trong ngành', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p muaythai4 31-08-2011 47 12   Download

 • Nội dung Chương 5 Chuẩn bị giao dịch, đàm phán tiến tới ký kết hợp đồng ngoại thương thuộc Nghiệp vụ thương mại quốc tế trình bày những việc chuẩn bị như nghiên cứu marketing, nhận biết hàng hóa, tìm hiểu kỹ những mặt hàng dự định kinh doanh, nắm vững tình hình sản xuất các mặt hàng đó, nghiên cứu chu kỳ sống (vòng đời) của sản phẩm để lựa chọn thời điểm và đối pháp kinh doanh thích hợp.

  pdf34p next_12 17-04-2014 69 18   Download

 • Thị trường mở (Open Market) là một bộ phận của thị trường tiền tệ (Money Market) là nơi diển ra các hoạt động giao dịch, trao đổi, mua bán ngắn hạn các giấy tờ có giá giữa NHTW với NHTM, các TCTD, thông qua đó NHTW tác động đến khối lượng tiền cung ứng để thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ; - Nghiệp vụ thị trường mở (Open Market Operations) là nghiệp vụ của NHTW để mua bán ngắn hạn các giấy tờ có giá với các NHTM, TCTD....

  pdf10p le_1307 22-05-2013 49 12   Download

 • hợp đồng phái sinh để cho giá trị của tài sản là không đổi, cho dù lãi suất thị trường thay đổi như thế nào. Các nghiệp vụ phái sinh: Hợp đồng kỳ hạn – Forwards Hợp đồng tương lai – Futures. Hợp đồng quyền chọn – Options. Hợp đồng hoán đổi – Swaps.

  pdf5p tab_12 29-07-2013 64 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản