Nghiệp vụ tạo lập vốn

Xem 1-20 trên 66 kết quả Nghiệp vụ tạo lập vốn
 • Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.Vốn là cơ sở để Ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của Ngân hàng. Vốn quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của Ngân hàng trên thương trường. Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của Ngân hàng....

  ppt48p winnus 03-10-2012 120 57   Download

 • Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thể thành công nếu thiếu những tiền đề vững chắc. Một trong những tiền đề rất quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp Nhà nước nói riêng là vốn.

  pdf63p dell1122 04-09-2012 61 22   Download

 • Trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nhu cầu về vốn rất lớn, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc tạo lập vốn và sử dụng vốn có hiệu quả là vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Hiện nay nguồn vốn cung ứng chủ yếu cho nền kinh tế đều do các ngân hàng thương mại (NHTM) đảm nhiệm. Để có vốn cung ứng cho nền kinh tế thì các NHTM cần phải tập trung một lượng vốn lớn trong tay bằng cách sử dụng các hình...

  pdf70p loaken_1 23-11-2012 50 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: thực trạng sử dụng vốn và giải pháp tạo lập và sử dụng vốn hỗ trợ cho người nghèo', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p pepanpan 18-09-2012 70 15   Download

 • Vốn là phạm trù của nền kinh tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

  doc29p thotuu1792 28-12-2009 245 146   Download

 • Luận văn: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn” Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.

  pdf68p tieungot 15-01-2013 188 91   Download

 • Ba là, việc hoàn thiện các văn bản pháp lý cho hoạt động Nghiệp vụ thị trường mở phù hng Nghiệp vụ thị trường mở phù h hoạt động của thị trường được thông suốt. Việc lắp đặt các trang thiết bị, thiết kế chương trình phần mềm phục vụ cho hoạt động của Nghiệp vụ thị trường mở đã được thực hiện khẩn trương, tạo điều kiện cho các giao dịch diễn ra trôi chảy, đảm bảo đúng quy chế, quy trình an toàn.

  pdf9p ttcao7 25-08-2011 75 35   Download

 • Câu 1: Thế nào là nguồn vốn của NHTM? A: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, kinh doanh B: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng khoán. C: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay và đầu tư D: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay,...

  doc85p toraihaded 20-09-2012 224 114   Download

 • Tài chính nghiên cứu cách thức mà các chủ thể kinh tế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn theo thời gian, có tính đến các rủi ro liên quan. Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quĩ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp..

  pdf60p muaythai3 30-10-2011 257 102   Download

 • Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Thực chất vốn của ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, người chủ sở hữu cử chúng gửi vào ngân hàng với mục đích thanh toán, tiết kiệm hay đầu tư

  pdf65p hild89 10-01-2012 79 36   Download

 • Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Ngân hàng thực hiện vai trò tập trung vốn và phân phối lại vốn dưới hình hức tiền tệ, làm tăng nhanh quá trình luận chuyển vốn, kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển

  pdf65p camelia89 11-01-2012 67 34   Download

 • Nói chung, sự ổn định của môi trường lt vĩ mô mlà điều kiện tiền đề cơ bản và quan trọng nhất cho mọi sự tăng trưởng nói chung và cho việc đẩy mạnh thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn vào Ngân Hàng nói riêng. Đối với Việt Nam hiện na, một trong những nội dung của việc tạo lập sự ổn định nền kinh tế vĩ mô là ổn định tiền tệ. Đây là điều kiện cần thiết cho việc thực thi có hiệu quả các giải pháp nhằm huy động vốn qua NHTM....

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 86 34   Download

 • Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước hết cũng cần một lượng vốn nhất định.Trong nền kinh tế thị trường vốn là điều kiện kiên quyết, có ý nghĩa quyết định các bước tiếp theo của quá trinh sản xuất kinh doanh.Vì vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận....

  pdf64p buoi_chieu 24-04-2013 42 22   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường: Để thực hiện các hoạt động đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định. -Gắn liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình: Tạo lập, phân phối hoặc sử dụng quỹ tiền tệ đó. Quá trình này diễn ra làm phát sinh các dòng tiền bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra.

  pdf23p quangdieu0605 21-03-2013 67 20   Download

 • * Nhận thầu thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp đường dây và trạm biến áp, thi công xây lắp hệ thống cấp thoát nước. *KDPT nhà *sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành điện bao gồm: tư bảng điện trung, hạ thế, trạm biến áp hộp bộ, trạm kiốt, hòm công tơ tự chiếu sang, tự điềukhiển và các sản phẩm CK liên quan đến ngành điện.

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 50 12   Download

 • Bước vào thời kỳ đội mới được 20 năm, đất nước ta đang từng bước khởi sắc, ngày càng gặt hái được nhiều những thành công to lớn. Có thể nói qúa trình đổi mới đã là bước ngoặt to lớn giúp đất nước đi lên. Trong qúa trình hội nhập kinh tế với thế giới, bước đầu chúng ta còn tụt hậu, thua kém các nước về nhiều mặt.

  doc86p ngocvanmbs 31-01-2013 29 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - tạo lập và sử dụng vốn cho người nghèo, thực trạng - giải pháp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p tengteng8 06-12-2011 47 5   Download

 • Vốn là phạm trù của nền kinh tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

  pdf32p narcissus89 16-02-2012 22 5   Download

 • Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội là một chi nhánh của ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt nam đóng vai trò tạo lập nhuồn vốn, cung cấp các hình thức dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu tín dụng của các thành phần kinh tế trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình, giải pháp của Thống đốc ngân hàng nhà nước đề ra, định hướng phát triển kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt nam và công ...

  pdf67p tiencuong 09-07-2009 3743 1795   Download

 • Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Thực chất, vốn của Ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, người chủ sở hữu của chúng gửi vào Ngân hàng với mục đích thanh toán, tiết kiệm hay đầu tư.

  pdf67p minhtam 08-07-2009 1013 800   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản