» 

Ngôn Ngữ đại Số Quan Hệ

 • Bài giảng - Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ

  Đại số quan hệ (ĐSQH) có nền tảng toán học (cụ thể là lý thuyết tập hợp) để mô hình hóa CSDL quan hệ. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chức năng: Cho phép mô tả các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép tối ưu quá trình rút trích bằng các phép toán có sẵn của lý thuyết tập hợp.

  ppt 40p chieu_mua 23-08-2012 162 78

 • Ngôn ngữ đại số quan hệ

  Đại số quan hệ (ĐSQH) có nền tảng toán học (cụ thể là lý thuyết tập hợp) để mô hình hóa CSDL quan hệ. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chức năng: Cho phép mô tả các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép tối ưu quá trình rút trích bằng các phép toán có sẵn của lý thuyết tập hợp. Biểu thức ĐSQH là...

  ppt 38p lqvang02 02-02-2013 54 23

 • Chương 5: Ngôn ngữ SQL

  Ngôn ngữ Đại số quan hệ. Cách thức truy vấn dữ liệu. Khó khăn cho người sử dụng. SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối...

  ppt 135p bvthai75 13-01-2011 303 126

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 4 - ĐH CNTT

  Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ của bài giảng Cơ sở dữ liệu trình bày với người học tổng quan về đại số quan hệ; biểu thức đại số quan hệ; các phép toán; một số ví dụ và bài toán về biểu thức đại số quan hệ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf 40p minhminhquangtri32 07-07-2014 7 3

 • Chương 4: Đại số quan hệ

  Đại số quan hệ là ngôn ngữ dùng để đặc tả việc truy xuất dữ liệu trên quan hệ. Gồm tập hợp các phép toán trên các quan hệ và cho kết quả là một quan hệ.

  pdf 18p tonlongthinh 17-11-2010 348 146

 • Phép toán trong đại số quan hệ

  Tài liệu tham khảo phép toán trong ngôn ngữ đại số quan hệ

  ppt 20p hoalydoncoi 17-04-2010 665 129

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trình bày về cho phép xử lý, trích rút DL từ CSDL, các loại ngôn ngữ, đại số quan hệ (tập các quan hệ) SQL, phép tính quan hệ bộ (tập các bộ), phép tính quan hệ miền (tập các miền) QBE: Sử dụng trong Access, giao diện đồ họa, Datalog: Cú pháp như Prolog.

  pdf 32p thick_12 14-07-2014 10 5

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 7 - GV. Dương Khai Phong

  Bài 7 Ngôn ngữ Đại số quan hệ thuộc bài giảng lcơ sở dữ liệu nhằm trình bày về biểu thức đại số quan hệ, các phép toán, hàm tính toán và gom nhóm, phép liên kết bằng, phép liên kết tự nhiên...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về đại số quan hệ.

  pdf 20p slow_12 26-06-2014 4 2

 • Chương 7: Phép tính quan hệ

  Đại số quan hệ được dùng để giải thích các truy vấn SQL được đánh giá như thế nào. DBMS thường dùng đại số quan hệ như ngôn ngữ trung gian bậc cao dùng để dịch query trước khi tối ưu hóa thực thi. Xét về mặt khái niệm, thì SQL lại dựa vào 1 ngôn ngữ truy vấn chính quy hoàn toàn khác (formal query language). Relational calculus (phép tính quan hệ).

  ppt 33p thienthanoze 31-10-2010 220 84

 • CHƯƠNG IV: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU

  Ngôn ngữ đại số quan hệ là cơ sở quan trọng của một ngôn ngữ bậc cao được sử dụng để thao tác trên các quan hệ. Ngôn ngữ này bao gồm 2 phép toán: - Các phép toán tập hợp ( phép giao, phép trừ, phép hợp, tích Đề- các ) - Các phép toán đặc biệt trên quan hệ (phép chon, phép chiếu, phép kết nối và phép chia).

  pdf 15p shoptinhoc 07-06-2011 248 65

 • Bài giảng cơ sở dữ liệu: Ths Nguyễn Thị Kim Phụng - ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Đại số quan hệ: Là một mô hình toán học dựa trên lý thuyết tập hợp. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép sử dụng các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ.

  ppt 55p dangvietkhoi 08-09-2010 1008 505

 • ĐẠI TỪ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP, NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

  ĐẠI TỪ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP, NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾN Bộ môn Anh văn Khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ là vấn đề ngữ pháp quan trọng của Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Đối với những người Việt mới bắt đầu học một trong hai ngoại ngữ này, đây là vấn đề...

  pdf 10p dinhlan0501 10-02-2011 1115 448

 • Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ

  Sử dụng để trích chọn giá trị một vài thuộc tính của quan hệ, trong đó Ailà tên các thuộc tính được chiếu. •Kết quả trả về một quan hệ có k thuộc tính theo thứ tự như liệt kê. Các dòng trùng nhau chỉ lấy một. •Phép chiếu không có tính giao hoán

  pdf 39p hoangdetho 11-01-2012 174 54

 • Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng_Chương 3

  Ngôn ngữ SQL. Đại số quan hệ cung cấp tám phép toán tác động trên các quan hệ và cho kết quả cũng là một quan hệ gồm: Các phép toán tập hợp: Hợp, trừ, giao, tich Đề các. Các phép toán quan hệ: Chọn, chiếu, kết nối, chia.

  pdf 83p thachoem88 03-11-2010 91 43

 • Cơ Sở Dữ Liệu ĐH Cần Thơ Chương 3

  Chương 3: Đại số quan hệ • • • • • I. Giới thiệu II. Một số khái niệm bổ sung III. Các phép toán căn bản IV. Các phép toán khác V. Các hàm kết tập I. Giới thiệu • DML trên mô hình quan hệ: – Ngôn ngữ hỏi: phần chính của DML – Ngôn ngữ cập nhật dữ liệu • 2 kiểu ngôn ngữ hỏi: • Ngôn ngữ đại số: có nền là đại số quan hệ • Ngôn ngữ tính toán tân từ

  pdf 35p duytan579 01-12-2011 101 27

 • Bài tập về đại số quan hệ

  Đại số quan hệ dùng phổ biến trong lí thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử và các quy tắc tương ứng có thể được sử dụng để thao tác trên các toán học (relation) và tạo ra kết quả là một quan hệ khác. Trước đây, đại số quan hệ ít được quan tâm cho đến khi Edgar F. Codd đưa ra mô hình dữ liệu quan hệ (relational model) vào năm 1970. Từ đó đến nay, đại số quan hệ...

  ppt 20p tet0202 19-02-2013 62 22

 • Bài giảng Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Chương 5

  Chương 5 Ngôn ngữ SQL Nội dung chi tiết Giới thiệu Định nghĩa dữ liệu Truy vấn dữ liệu Cập nhật dữ liệu Khung nhìn (view) Chỉ mục (index) Giới thiệu Ngôn ngữ Đại số quan hệ - Cách thức truy vấn dữ liệu - Khó khăn cho người sử dụng SQL (Structured Query Language) Ngôn ngữ cấp cao Người sử dụng chỉ cần đưa ra nội dung cần truy vấn Được phát triển bởi IBM (1970s) Được gọi là SEQUEL...

  pdf 135p biodoc 20-09-2011 44 20

 • Các ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ

  Đặt vấn đề Phân loại các ngôn ngữ Ngôn ngữ đại số quan hệ Ngôn ngữ dữ liệu mức cao

  pdf 41p hi67_hi68 06-12-2011 51 18

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu bao gồm 8 chương với mục đích mang đến cho bạn đọc các kiến thức tổng quan về CSDL, môi trường của CSDL, môi trường thực tế, các mô hình quan hệ. Tìm hiểu về đại số quan hệ và phép toán quan hệ, ngôn ngữ SQL, định nghĩa và thao tác dữ liệu, chuẩn hóa CSDL.

  pdf 188p heohong654 04-04-2014 25 8

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Cao Thị Nhạn, Nguyễn Thị Thanh Bình

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 trình bày mô hình thực thể kết hợp E_R để mô hình hóa các hoạt động trong thế giới thực, nhìn thế giới thực như là một tập các đối tượng căn bản được gọi là các thực thể, và các mối quan hệ ở giữa các đối tượng này; trình bày mô hình dữ liệu quan hệ, các quy tắc chuyển đổi cơ sở dữ liệu biểu diễn dạng lược đồ E_R sang mô hình...

  pdf 54p hoa_hong91 23-05-2014 12 3

 • + Xem thêm 108 Ngôn Ngữ đại Số Quan Hệ khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản