Ngôn ngữ thủ tục pl/sql

Xem 1-11 trên 11 kết quả Ngôn ngữ thủ tục pl/sql
 • Ngôn ngữ thủ tục của Oracle, dùng để xây dựng các ứng dụng. PL/SQL là sự kết hợp giữa SQL và các cấu trúc điều khiển, các thủ tục (function), thao tác con trỏ (cursor), xử lý ngoại lệ (exception) và các lệnh giao tác. PL/SQL cho phép sử dụng tất cả lệnh thao tác dữ liệu gồm INSERT, DELETE, UPDATE và SELECT, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, cấu trúc điều khiển như vòng lặp (for, while, loop), rẽ nhánh (if),…mà với SQL chúng ta không làm được....

  ppt72p trinhvang 18-01-2013 89 19   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 Ngôn ngữ thủ tục PL/SQL nhằm trình bày về giới thiệu Oracle, các công cụ cơ bản trong Oracle, công cụ Enterprise Manager (EM), công cụ SQL Plus, công cụ iSQLPlus, ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ thủ tục PL/SQL, kiến trúc quản trị Oracle.

  pdf61p slow_12 26-06-2014 59 16   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 9 ngôn ngữ thủ tục PL/SQL sẽ giới thiệu về con trỏ, thủ tục, hàm, quản lý các đổi tượng trong PL/SQL

  pdf79p conchimnhai 28-06-2014 27 7   Download

 • Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau:SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976.

  pdf104p soncunglin 15-04-2009 561 351   Download

 • Tạo, gỡ rối và triển khai các thường trình cho DB2 và Oracle Thomas Sharp, Kiến trúc sư công cụ phần mềm, IBM Tóm tắt: Bài viết này mô tả cách bạn có thể sử dụng IBM® Data Studio 2.2 and Optim™ Development Studio 2.2 để phát triển các thường trình sử dụng Oracle PL/SQL. Nó chỉ cho bạn cách tạo, soạn thảo, triển khai và gỡ rối các gói, các thủ tục và các hàm PL/SQL cho các cơ sở dữ liệu sau đây: Phiên bản 9.7 của DB2® for Linux®, UNIX® và Windows®, Oracle 10g và Oracle 11g....

  pdf103p hoa_kimngan 13-09-2011 42 10   Download

 • Tìm hiểu cách sử dụng các khối ẩn danh PL/SQL trong một môi trường DB2 Maksym Petrenko, Chuyên gia công nghệ cơ sở dữ liệu mở DB2, IBM Maria Schwenger, Tư vấn công nghệ cơ sở dữ liệu mở DB2, IBM Tóm tắt: IBM DB2® cho Linux®, UNIX® và Windows® 9.

  pdf16p hoa_kimngan 13-09-2011 33 5   Download

 • Chúng ta đã thấy rằng PostgreSQL cung cấp cho nhiều nhà khai thác và các chức năng mà chúng ta có thể sử dụng để tinh chỉnh các truy vấn và trích xuất thông tin. Các ngôn ngữ thủ tục được hỗ trợ bởi PostgreSQL cho phép chúng ta phát triển khá tinh vi phía máy chủ xử lý bằng cách viết các thủ tục PL / pgSQL, SQL,

  pdf66p myngoc9 17-10-2011 43 5   Download

 • Chương 6 Ngôn ngữ PL/SQL nằm trong bộ bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trình bày PL/SQL là gì? Cấu trúc khối lệnh của PL/SQL, biến số, hằng số Phép gán, các phép toán, cấu trúc điều khiển: điều kiện rẽ nhánh, lặp Con trỏ Hàm và thủ tục Trigger Package.

  pdf43p model_12 23-04-2014 81 49   Download

 • The Oracle PL / SQL Ngôn ngữ Pocket tham khảo là một hướng dẫn tham khảo nhanh đến các PL / SQL ngôn ngữ lập trình, cung cấp các phần mở rộng thủ tục để các cơ sở dữ liệu quan hệ SQL ngôn ngữ và một loạt các công cụ phát triển Oracle.

  pdf50p jupyter 31-07-2010 95 34   Download

 • The Oracle PL / SQL Ngôn ngữ Pocket tham khảo là một hướng dẫn tham khảo nhanh đến các PL / SQL ngôn ngữ lập trình, cung cấp các phần mở rộng thủ tục để các cơ sở dữ liệu quan hệ SQL ngôn ngữ và một loạt các công cụ phát triển Oracle .Quyển sách này được upload tại: hutonline.net SQL và PL/SQL Cơ bản .Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL MỤC LỤC MỤC LỤC ... CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG ... 1.1. NGÔN NGỮ SQL ... 1.1.1.

  pdf106p transang1 27-09-2012 66 21   Download

 • Sau khi học xong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, sinh viên có thể: Xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g, thực hiện các thao tác cơ bản về quản trị trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g, xây dựng các hàm, thủ tục,... theo yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống sử dụng ngôn ngữ PL/SQL.

  pdf9p model_12 23-04-2014 90 28   Download

Đồng bộ tài khoản