Nguồn tài trợ ngắn hạn

Xem 1-20 trên 124 kết quả Nguồn tài trợ ngắn hạn
 • Một công ty không dễ dàng gì nhận được nguồn tài trợ ngắn hạn của một ngân hàng hay các nguồn khác khi không có đảm bảo,vì các hình thức tài trợ đó đem lại rất nhiều rủi ro cho người cho vay.Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp cung cấp đủ sự đảm bảo đối với khoản tiền vay theo yêu cầu thì họ sẽ dễ dàng nhận được khoản tín dụng cần thiết từ một nhà tài trợ nào đó.

  doc9p huytam102 25-11-2010 777 247   Download

 • Bài thảo luận môn Quản trị tài chính: Thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn các doanh nghiệp hiện nay trình bày lý luận chung về quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn, thực trạng quản trị nguồn tại trợ ngắn hạn tại các doanh nghiệp hiện nay, các giải pháp nâng cao, hoàn thiện việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại doanh nghiệp.

  pdf25p namjojohn 09-05-2014 417 141   Download

 • Các nguồn tài trợ ngắn hạn do vay mượn có thể được chia làm hai loại: Nợ có đảm bảo và nợ không có đảm bảo. 2.3.1. Nguồn tài trợ ngắn hạn không có đảm bảo Những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, có uy tín có thể nhận được những khoản tiền vay ngắn hạn không có đảm bảo, do các ngân hàng tài trợ mà không đòi hỏi bất cứ sự đảm bảo nào.

  pdf33p tab_12 29-07-2013 163 37   Download

 • Chương 7 Nguồn tài trợ ngắn hạnnhằm trình bày về nguồn tài trợ tự do, nguồn tài trợ có thương lượng, tài trợ từ các khoản phải thu, thành phần của nguồn tài trợ ngắn hạn.

  pdf32p canon_12 27-03-2014 103 21   Download

 • Bài giảng Chương 9: Nguồn tài trợ ngắn hạn trình bày các nội dung về nguồn tài trợ tự do, nguồn tài trợ có thương lượng, tài trợ từ các khoản phải thu, thành phần của nguồn tài trợ ngắn hạn. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf33p hoa_khoai91 12-06-2014 57 9   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 12 "Nguồn tài trợ ngắn hạn" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về lý do công ty sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn, tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tài trợ bằng các khoản phải thu, tài trợ bằng hàng tồn kho,...

  pdf10p silentlovect 30-09-2015 47 9   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - Nguồn tài trợ của doanh nghiệp có nội dung trình bày chính sách đầu tư vào tài sản lưu động, chiến lược tài trợ, nguồn tài trợ ngắn hạn, dự kiến nhu cầu vốn lưu động, nguồn tài trợ dài hạn.

  ppt126p hoangthuyfc 21-08-2014 512 125   Download

 • p 01-01-1970   Download

 •  Bài giảng "Chương 12: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguồn tài trợ doanh nghiệp, lựa chọn chính sách tài trợ, nguồn tài trợ ngắn hạn, nguồn tài trợ dài hạn, quyết định lựa chọn nguồn tài trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p doinhugiobay_07 16-12-2015 37 10   Download

 • I. Nguồn tài trợ dài hạn Căn cứ vào phạm vi huy động, các nguồn tài trợ nhu cầu đầu tư dài hạn của doanh nghiệp xây dựng chia thành: Nguồn tài trợ bên trong ( nguồn nội sinh) và nguồn tài trợ bên ngoài( ngoại sinh).

  doc11p plndan 29-05-2011 1331 287   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp của Th.s Đinh Xuân Dũng, chương 5 nguồn tài trợ đối với doanh nghiệp, giúp các bạn phân biệt nguồn tài trợ ngắn hạn và dài hạn, so sánh nợ vay và vốn cổ phần,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt10p trentroicosao 14-03-2014 79 22   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 7 thảo luận về nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương gồm có: Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf13p youcanletgo_03 10-01-2016 31 7   Download

 • Tổng quan về nguồn tài trợ 1.Khái niệm 2.Phân loại các nguồn tài trợ 3.Các nguồn tài trợ 3.1 Vốn chủ sở hữu - vốn của các nhà đầu tư - lợi nhuận giữ lại - các quỹ như dự trữ, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển. 3.2 Nợ phải trả 3.2.1 Nợ ngắn hạn + vay ngắn hạn ngân +tín dụng thương mại 3.2.2 Nợ dài hạn +Phát hành trái phiếu + Vay dài hạn ngân hàng +Thuê tài chính

  doc23p quannxcute 28-11-2012 482 94   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp, trình bày các nội dung: tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, mô hình nguồn tài trợ của doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt30p bienyeulan 18-04-2014 100 40   Download

 • Các Event Agency ngoài việc thực hiện những event mà khách hàng yêu cầu thì nay phải năng động hơn, không chỉ ngồi một chỗ chờ khách hàng tìm đếnmà phải chủ động viết các chương trình và tìm nhà tài trợ để tổ chức nó.

  pdf4p bibocumi8 08-10-2012 102 16   Download

 • Chương 9 Nguồn tài trợ ngắn hạn thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: nguồn tài trợ tự do, nguồn tài trợ có thương lượng, tài trợ từ các khoản phải thu, thành phần của nguồn tài trợ ngắn hạn.

  pdf33p juliakaka 13-06-2014 79 28   Download

 • Chương 6 Tài trợ và đầu tư quốc tế đề cập đến quyết định tài trợ ngắn hạn và được tóm lược bằng hai câu hỏi sau: Thứ nhất, công ty mẹ hoặc các công ty con của một MNC có nhu cầu về vốn thì nên vay nội bộ hay vay từ các nguồn khác?

  pdf107p one_12 24-01-2014 128 11   Download

 • Chương 10 đề cập đến tài trợ ngắn hạn và quản trị tiền mặt quốc tế. Chương này gồm có các nội dung cụ thể như: Nguồn tài trợ nước ngoài, tài trợ bằng ngoại tệ, xác định lãi suất tài trợ hiệu dụng, tiêu chuẩn được xem xét trong quyết định tài trợ, tài trợ với danh mục đầu tư tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p namthangtinhlang_02 04-11-2015 19 8   Download

 • Các thuật ngữ, chu kì luân chuyển tiền mặt, các chính sách tài trợ và đầu tư vốn hoạt động, thuận lợi và bất lợi của nguồn tài trợ ngắn hạn, nguồn tài trợ ngắn hạn, bảo đảm trong tài trợ ngắn hạn

  pdf3p pt1506 17-03-2009 432 153   Download

 • Nguồn tài trợ là nguồn vốn cho nhu cầu vốn đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của doanh nghiệp được thường xuyên và liên tục. 1.2. Phân loại nguồn tài trợ: - Căn cứ vào tính sở hữu: Nợ phải trả và vốn CSH - Căn cứ vào phạm vi phát sinh: nguồn nội sinh và nguồn ngoại sinh - Căn cứ vào thời hạn sử dụng: tài trợ ngắn hạn và tài trợ dài hạn

  pdf11p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 627 101   Download

Đồng bộ tài khoản