» 

Nguyên Lý Hệ điều Hành

 • Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - Đặng Vũ Tùng

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành trình bày qua 9 chương, cung cấp những nội dung kiến thức chung nhất về hệ điều hành máy tính: Tổng quan về máy tính; quản lý tiến trình; lập lịch cho CPU; quản lý bộ nhớ ngoài,... giúp người đọc nắm bắt được những nguyên lý cơ bản nhất và nguyên tắc làm việc của một hệ điều hành của máy tính tổng quát. Từ đó có thể áp dụng để làm việc...

  pdf 165p vusuakhongduong 21-04-2009 11328 3817

 • Bài giảng: Nguyên lý Hệ điều hành - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

  Bài giảng nguyên lý hệ điều hành giúp các bạn nắm rõ các Khái niệm hệ điều hành, Chức năng của hệ điều hành. Vị trí của hệ điều hành. Các thành phần của hệ điều hành. Cấu trúc của hệ điều hành. Hệ điều hành (HĐH) là phần gắn bó trực tiếp với phần cứng và là môi trường cho các chương trình ứng dụng chạy trên nó.

  pdf 138p ngoynhi93 11-06-2013 353 171

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Ths. Nguyễn Đức Thuần

  Trong hệ thống kiến thức chuyên ngành trang bị cho học sinh khoa Kỹ thuật máy tính và khoa tin học quản lý, giáo trình nguyên lý hệ điều hành góp phần cung cấp những nội dung kiến thức chung nhất về hệ điều hành máy tính. Nó giúp người học nắm bắt được những nguyên lý cơ bản và nguyên tắc làm việc của một hệt điều hành máy tính tổng quát. Từ đó có thể áp dụng để làm việc...

  pdf 215p vefamily 20-04-2012 348 154

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2 - Hồ Đắc Phương

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2 trình bày các nội dung về quản lý thiết bị, quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo, hệ thống file, bảo vệ và an ninh. Cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nguyên lý hệ điều hành.

  pdf 143p hoa_lan91 12-06-2014 28 4

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Nguyễn Hải Châu

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành trình bày về quản lý bộ nhớ, các bước xử lý chương trình NSD, chuyển đổi địa chỉ, cấp phát liên tục (contiguous allocation), cấu trúc bảng trang,...Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc nghiên cứu và học tập lĩnh vực Công nghệ thông tin.

  pdf 10p ngphutien 18-06-2014 11 2

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 3 - GV. Đặng Quang Hiển

  Chương 3 Quản lý bộ nhớ thuộc bài giảng nguyên lý hệ điều hành, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: nhiệm vụ của quản lý bộ nhớ, các cấu trúc chương trình, kỹ thuật cấp phát bộ nhớ chính, kỹ thuật cấp phát bộ nhớ ảo, các thuật toán thay trang, cấp phát khung trang.

  pdf 50p conchimnhai 28-06-2014 11 2

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 1 - GV. Đặng Quang Hiển

  Chương 1 Tổng quan về hệ điều hành thuộc bài giảng nguyên lý hệ điều hành, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chức năng và lịch sử phát triển hệ điều hành, một số khái niệm của hệ điều hành, hệ điều hành và phân loại, thành phần, dịch vụ, cấu trúc cơ bản của hệ điều hành.

  pdf 50p conchimnhai 28-06-2014 7 2

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 1 - Hồ Đắc Phương

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 1 gồm 7 chương đầu giáo trình. Nội dung phần này trình bày các kiến thức cơ bản, sử dụng hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, tiến trình, điều phối tiến trình, tương tranh và đồng bộ, bế tắc.

  pdf 133p hoa_lan91 12-06-2014 11 2

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 2 - GV. Đặng Quang Hiển

  Chương 2 Quản lý tiến trình thuộc bài giảng nguyên lý hệ điều hành, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các mô hình xử lý đồng hành, tổ chức và quản lý tiến trình, điều phối tiến trình, tài nguyên găng và đoạn găng, các giải pháp về đồng bộ hóa, bế tắc và chống bế tắc.

  pdf 118p conchimnhai 28-06-2014 11 2

 • GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH_CHƯƠNG 1

  Tài liệu tham khảo dành cho Giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình nguyên lý hệ điều hành.Hệ điều hành là một chương trình quản lý phần cứng máy tính. Nó cung cấp nền tảng cho các chương trình ứng dụng và đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa người dung máy tính và phần cứng của máy tính đó.

  pdf 15p tranthikimuyen5 23-08-2011 127 78

 • Giáo trình môn Nguyên lý hệ điều hành

  Hệ điều hành (HĐH) là phần gắn bó trực tiếp với phần cứng và là môi trường cho các chương trình ứng dụng chạy trên nó. Cấp phát và thu hồi vùng nhớ cho tiến trình khi cần thiết. Ghi nhận tình trạng bộ nhớ chính: vùng đã cấp phát, vùng còn có thể sử dụng... Quyết định tiến trình nào được nạp vào bộ nhớ chính khi có một vùng nhớ trống.

  pdf 138p hoangtumayman 08-04-2010 660 331

 • Bài giảng: Nguyên lý hệ điều hành

  Hệ điều hành là một chương trình hay một hệ chương trình hoạt động giữa người sử dụng (user) và phần cứng của máy tính. Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một môi trường để người sử dụng có thể thi hành các chương trình.

  pdf 121p kanguru_91 19-09-2010 569 286

 • Giáo trình: Nguyên lý hệ điều hành (Đăng Vũ Tùng)

  Trong hệ thống kiến thức chuyên ngành trang bị cho học sinh khoa Kỹ thuật máy tính và khoa tin học quản lý, giáo trình nguyên lý hệ điều hành góp phần cung cấp những nội dung kiến thức chung nhất về hệ điều hành máy tính. Nó giúp người học nắm bắt được những nguyên lý cơ bản và nguyên tắc làm việc của một hệt điều hành máy tính.

  pdf 165p tt1991tt 19-02-2011 394 213

 • Bài giảng nguyên lý hệ điều hành - Nguyễn Vũ Quốc Hưng

  Những mục tiêu chính: Cung cấp cho sinh viên: Khái niệm cơ bản và nguyên lý của các Hệ điều hành. Các phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh. Xem xét một số Hệ điều hành nổi tiếng: Linux, Windows,…

  ppt 34p hosithai 28-10-2010 307 145

 • BÀI GIẢNG VỀ MÔN NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

  Hệ điều hành (HĐH) là phần gắn bó trực tiếp với phần cứng và là môi trường cho các chương trình ứng dụng chạy trên nó.

  pdf 138p vuduytu 29-06-2011 206 97

 • GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH_CHƯƠNG 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 2', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p tranthikimuyen5 23-08-2011 99 59

 • Nguyên lý hệ điều hành- Nguyễn Hải Châu

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý hệ điều hành- nguyễn hải châu', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p star_move286 04-01-2011 188 55

 • GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH_CHƯƠNG 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 3', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p tranthikimuyen5 23-08-2011 82 47

 • GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH_CHƯƠNG 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 7', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 37p tranthikimuyen5 23-08-2011 73 39

 • GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH_CHƯƠNG 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 8', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p tranthikimuyen5 23-08-2011 76 39

 • + Xem thêm 834 Nguyên Lý Hệ điều Hành khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản