Nguyên tắc ecgônômi

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nguyên tắc ecgônômi
 • Đối với các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật (cơ khí, điện, xây dựng dân dụng, xây dựng công trình cầu cống, khai thác mỏ than, công nghệ khai thác dầu và khí,…), trong quá trình lao động sản xuất có rất nhiều tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Tùy vào điều kiện lao động của từng ngành mà gây ra tai nạn lao động khác nhau như: chấn thương, nhiễm độc nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp.

  doc16p nambk2009 17-02-2013 139 68   Download

 • 1. Trình bày được các định nghĩa về ecgônômi, nguyên tắc cơ bản, vai trò và nhiệm vụ của ecgônômi 2. Trình bày được các tổn thương thường gặp liên quan đến ecgônômi 3. Trình bày được các biện pháp dự phòng tác hại của ecgônômi

  doc9p m310dy1ndark 05-03-2013 144 41   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9060:2011 quy định các nguyên tắc đối với các kích thước nhận được từ các phép đo nhân trắc và áp dụng các kích thước này để thiết kế các vị trí làm việc tại máy tĩnh tại. Tiêu chuẩn dựa trên kiến thức hiện nay về ecgônômi và các phép đo nhân trắc.

  doc23p thangnamvoiva27 21-10-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7113-3:2011 cung cấp thông tin cho việc lựa chọn các phương pháp phù hợp và thông tin về những khía cạnh của việc đo và đánh giá gánh nặng tâm thần nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa các bên liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc14p thangnamvoiva28 01-11-2016 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản