Nguyên tắc phát triển

Xem 1-20 trên 2716 kết quả Nguyên tắc phát triển
 • Chương 3 Những nguyên tắc phát triển bền vững thuộc bài giảng môi trường và phát triển kinh tế bền vững, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở của phát triển bền vững, mô hình và nội dung phát triển bền vững, các nguyên tắc phát triển bền vững, mục tiêu của phát triển bền vững, các chỉ tiêu về phát triển bền vững.

  pdf28p 187198402 20-07-2014 337 122   Download

 • Việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trường THPT. Đồng thời, xác định kết quả thực hiện mục tiêu của việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong trường THPT.

  pdf28p hoangchieuduong 05-05-2014 227 50   Download

 • Nguyên tắc phát triển trang web của các doanh nghiệp nhỏ Bài học rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp nhỏ sau cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực thương mại điện tử là bất chấp sự bùng nổ Internet toàn cầu các công ty cũng chưa chắc đã thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử. Việc tạo dựng và phát triển uy tín không phải dễ dàng đặc biệt trong tình hình kinh tế như hiện nay.

  pdf5p xmen2425 28-03-2011 103 17   Download

 • Bài giảng Kinh tế tài nguyên - môi trường: Chương II trình bày về phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội như mô hình cân bằng vật chất, phát triển bền vững – khái niệm, phân loại và thước đo, các nguyên tắc phát triển bền vững.

  ppt23p hoa_cuc91 27-06-2014 86 22   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 7%, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  pdf76p minhanh 14-03-2009 1422 650   Download

 • Phát triển là tính tất yếu của xã hội loài người và mỗi quốc gia, là quy luật chung của mọi thời đại, mọi quốc gia, là mục tiêu trung tâm của mọi chính phủ, là trách nhiệm chính trị của các quốc gia . Phát triển bao gồm nhiều thành tố khác nhau: kinh tế, kỹ thuật, xã hội, chính trị, văn hoá và không gian.

  ppt32p buiduongson3 28-10-2010 790 381   Download

 • Hành động dựa trên 10 Quy Luật Cuộc Sống sẽ giúp bạn tăng cường năng lực kiểm soát tương lai của chính mình; cho phép bạn gia tăng sự tự do và khả năng quyết đoán cá nhân. Nó cũng đặt ra cho bạn những trách nhiệm phù hợp với quá trình phát triển của bạn. Bạn có thể chọn sống theo cách này, hoặc không. Phát triển không phải lúc nào cũng là chọn lựa dễ dàng, nhưng phần thưởng nhận được thì thật tuyệt vời.

  pdf24p mytery94 26-08-2012 248 94   Download

 • Luận văn Quy hoạch môi trường khu vực phát triển kinh tế xã hội Hàm Rồng trình bày tổng quan về Quy hoạch môi trường và các cơ sở khoa học của công tác quy hoạch, vai trò của Quy hoạch môi trường đối với các nguyên tắc phát triển bền vững,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p hotmoingay5 18-01-2013 170 67   Download

 • Tài liệu giảng dạy chuyên đề: Phát triển bền vững với những vấn đề toàn cầu và của Việt Nam phần 1 gồm 3 chương. Chương 1 nói về các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển. Chương 2 trình bày các khái niệm, nội dung, mô hình và các nguyên tắc phát triển bền vững. Chương 3 nói về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững.

  pdf94p nhatrangyeuthuong 04-04-2014 111 65   Download

 • Có 10 nguyên tắc cần tuân thủ khi xây dựng thương hiệu, chúng tôi xin tóm lược lại ngắn gọn một số nguyên tắc thực sự đã làm nền tảng cho tác phẩm Sát thủ khác biệt hoá này.

  pdf5p fantailieu 16-08-2010 115 43   Download

 • Nội dung Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển bền vững du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa nhằm làm rõ quan điểm phát triển du lịch bền vững và không bền vững, hiện trạng phát triển du lịch bền vững ở Khánh Hòa, nhận diện một số thách thức, đưa ra giải pháp xây dựng nhãn bông sen xanh cho các khách sạn tại Nha Trang và những nguyên tắc phát triển du lịch bền vững.

  pdf29p hoa_hong91 23-04-2014 158 66   Download

 • Phát triển bền vững đã trở thành đường lối, quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf44p nhokheo10 04-05-2013 55 23   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững ở Việt Nam (nhóm 7)" trình bày các nội dung sau: định nghĩa phát triển bền vững, nguyên tắc phát triển bền vững ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p nguyenquangminh1612 16-11-2014 96 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của nhtm:ký kết hợp đồng bảo lãnh vay vốn, hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meoconmengu 17-02-2011 88 11   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững (nhóm 8)" sau đây trình bày nội dung: giới thiệu về phát triển bền vững, tám nguyên tắc phát triển bền vững tại Việt Nam, phân tích nguyên tắc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, những việc cần làm để phát triển bền vững, thuật ngữ vấn đề môi trường.

  doc12p nguyenquangminh1612 16-11-2014 67 14   Download

 • Mục tiêu của chương 2 Phát triển phần mềm thuộc bài giảng Phát triển vận hành và bảo trì phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: hoạt động và các nguyên tắc để phát triển phần mềm theo hướng cấu trúc và hướng đối tượng...mời các bạn thma khảo tài liệu này để hiểu sâu hơn về phát triển phần mềm.

  pdf139p thick_12 12-07-2014 37 10   Download

 • Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

  pdf46p minhminhnguyen32 09-06-2014 122 22   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững tại Việt Nam (nhóm 5)" sau đây giới thiệu về phát triển bền vững, các nguyên tắc phát triển bền vững tại Việt Nam, phân tích làm rõ nguyên tắc thứ 2,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc21p nguyenquangminh1612 16-11-2014 71 12   Download

 • Trong bài báo cáo thu hoạch Áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (Headphone) trình bày về sự phát triển cũng như lịch sử của headphone. Những hình ảnh từ ban đầu mới phát triển cho đến hiện nay. Và tại sao hay áp dụng những nguyên tắc nào, mà thiết bị headphone ngày nay mang lại cho con người nhiều sự tiện lợi như vậy?

  pdf26p acc_12 04-04-2014 31 6   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường với chủ đề "Phát triển bền vững (nhóm 3)" sau đây giới thiệu về phát triển bền vững, các nguyên tắc phát triển bền vững tại VN, phân tích nguyên tắc thứ 2,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể.

  doc15p nguyenquangminh1612 16-11-2014 54 6   Download

Đồng bộ tài khoản