Nguyên tắc thị trường

Xem 1-20 trên 2386 kết quả Nguyên tắc thị trường
 • Quyền mua (call) là lựa chọn mua Quyền bán (put) là lựa chọn bán Quyền chọn European được thực thi tại thời điểm đáo hạn Quyền chọn American có thể được thực thi bất cứ lúc nào Options, Futures, and Other Derivatives Dr Vo Xuan Vinh 2 Các bên tham gia - Option Positions Long call: bên mua quyền chọn mua Long put: bên mua quyền chọn bán Short call: bên bán quyền chọn mua Short put: bên bán quyền chọn bán

  pdf7p online_12 08-11-2013 59 5   Download

 • Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà các nguồn lực kinh tế được phân bổ bằng nguyên tắc thị trường, là trình độ phát triển cao của nền kinh tế hàng hóa, trong đó toàn bộ các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất kinh doanh đều được mua bán thông qua thị trường. * Đặc điểm chung: + Các chủ thể kinh tế có quyền tự do tự chủ rất cao( khác với nền kinh tế tập trung). + Vấn đề lợi ích được đặt ra nghiêm ngặt. + Dung lượng thị trường...

  doc18p sunflower_kute 28-04-2011 337 163   Download

 • Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán của bài giảng Thị trường chứng khoán gồm có các nội dung sau: Phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán tập trung, nguyên tắc chức năng vai trò, những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán.

  ppt34p depthat 19-03-2014 149 34   Download

 • Trong chương 6 Thị trường thứ cấp - sở giao dịch chứng khoán TP. HCM trong bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày về /. Sơ lược về SGDCK TP HCM, thành viên của SGDCK, nniêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch, phương thức giao dịch, các loại lệnh giao dịch, các trường hợp giao dịch đặc biệt.

  ppt62p top_12 18-04-2014 61 16   Download

 • Từ năm 1991 Nhà nước ta quyết định áp dụng cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa (Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc khóa VII), đến năm 1996 thuật ngữ "thị trường bất động sản" mới chính thức được áp dụng (Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc khóa VIII). Sự thận trọng trong quá trình đổi mới như vậy cũng do những cân nhắc về lý luận.

  doc10p annafam 04-05-2013 50 14   Download

 • Tiểu luận: Phân tích tình hình hoạt động và vai trò của công ty cổ phần và thị trường chứng khoán trong nền kinh tế Việt nam hiện nay trình bày khái niệm và những vấn đề chung của công ty cổ phần, vai trò của công ty cổ phần trong nền kinh tế quốc dân, những thành tựu và hạn chế của công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

  pdf38p thin_12 25-07-2014 47 14   Download

 • thuế đối với lao động người nước ngoài; công nghệ của những công ty có liên kết với chính phủ và phát triển chuỗi xí nghiệp; và các thị trường bên trong các cơ quan chính phủ. Ta sẽ thấy rõ thêm vấn đề khi tìm hiểu những chính sách này đã được xây dựng như thế nào, và lưu ý việc sử dụng các nguyên tắc thị trường trong từng loại chính sách.

  pdf9p iiduongii5 17-04-2011 61 12   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 2 Chứng khoán thuộc bài giảng Thị trường chứng khoán nêu các nội dung về tổng quan về chứng khoán, phân loại chứng khoán, chứng khoán nợ - trái phiếu, chứng khoán vốn - cổ phiếu, những đặc trưng của cổ phiếu và chứng khoán.

  pdf46p loud_12 31-07-2014 120 11   Download

 • Nội dung của bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 5 Thị trường sơ cấp - phát hành chứng khoán trình bày về phương thức phát hành, phương thức phát hành riêng lẻ, phương thức phát hành công chúng. Điều kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO).

  ppt40p top_12 18-04-2014 48 8   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán nhằm trình bày về lịch sử hinh thành và phát triển của thị trường chứng khoán, khái niệm thị trường chứng khoán, chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán, các thành phần tham gia trên thị trường chứng khoán, các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.

  pdf31p wide_12 29-07-2014 144 8   Download

 • Chương 8 Công ty chứng khoán nằm trong bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm trình bày về chức năng của chứng khoán tạo ra cơ chế huy động vốn, cung cấp một cơ chế giá cả cho giá trị của một khoản đầu tư. Cung cấp cơ chế chuyển ra tiền mặt cho các nhà đầu tư.

  ppt27p top_12 18-04-2014 53 7   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 2: Tổng quan về thị trường chứng khoán trình bày về lịch sử hình thành thị trường chứng khoán, khái niệm thị trường chứng khoán, vai trò thị trường chứng khoán, tác động tiêu cực, phân loại thị trường chứng khoán, chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, nguyên tắc trên thị trường chứng khoán.

  pdf25p wide_12 28-07-2014 142 7   Download

 • Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán nằm trong bộ bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày về phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán tập trung, nguyên tắc chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán và những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán.

  ppt34p top_12 18-04-2014 40 6   Download

 • Nội dung của Bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm trình bày về khái niệm & lịch sử ra đời của thị trường chứng khoán, vai trò của thị trường chứng khoán, cơ cấu của thị trường chứng khoán và nguyên tắc của thị trường chứng khoán.

  pdf28p red_12 19-05-2014 39 6   Download

 • Theo Luật Chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu là lọai chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành...đó là khái niệm về cổ phiếu được trình bày trong bài giảng Thị trường chứng khoán.

  ppt47p top_12 18-04-2014 33 6   Download

 • Trong bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 3 Thị trường trái phiếu trình bày về khái niệm trái phiếu, những đặc trưng và phân loại trái phiếu. Trái phiếu là giấy chứng nhận nợ, xác nhận quyền chủ nợ của người sở hữu đối với tổ chức phát hành ra nó. Trái phiếu có lãi suất hoặc chiết khấu cố định của Chính phủ, công ty phải trả cho người nắm giữ.

  ppt39p top_12 18-04-2014 37 4   Download

 • Trong chương 7 Thị trường OTC của Thị trường chứng khoán trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của thị trường OTC. Mục tiêu của thị trường OTC nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận thị trường thuận tiện, rẻ tiền, nhanh chóng qua hệ thống giao dịch máy tính điện tử.

  ppt24p top_12 18-04-2014 35 4   Download

 • Nội dung trình bày trong bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm nêu quá trình hình thành phát triển thị trường chứng khoán, bản chất, chức năng của thị trường chứng khoán, vai trò thị trường chứng khoán, điều kiện cần thiết để hình thành thị trường chứng khoán, phân loại thị trường chứng khoán - các định chế tài chính trung gian.

  pdf26p wide_12 28-07-2014 120 3   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán - Chương 2: Thị trường chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p tsmttc_007 11-09-2015 12 3   Download

 • Nội dung của chương 4 Thị trường công cụ phái sinh trong Thị trường chứng khoán trình bày về khái niệm, các hợp đồng quyền lựa chọn hay các quyền chọn. Công cụ phái sinh là những hợp đồng tài chính, hay công cụ tài chính mà giá trị của nó được xác định dựa vào giá trị của một công cụ khác, thường gọi là công cụ cơ sở (the underlying).

  ppt31p top_12 18-04-2014 27 3   Download

Đồng bộ tài khoản