Nh đầu tư và phát triển việt nam

Xem 1-20 trên 56 kết quả Nh đầu tư và phát triển việt nam
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng tình hình hoạt động tín dụng trung- dài hạn và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại nh đầu tư và phát triển việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p chipmoon 01-09-2012 117 58   Download

 • "Luận văn: Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thực trạng và giải pháp" với mục tiêu nghiên cứu một cách tổng quát công ty chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đồng thời luận văn nghiên cứu nhằm đánh giá về thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán NH ĐT & PT Việt Nam.

  doc40p mylove109 06-07-2012 320 113   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập nhằm nghiên cứu những lý luận cơ bản về vấn đề phát triển sản phẩm của NHTM; phân tích thực trạng phát triển sản phẩm tại NH ĐT&PT VN, những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn gặp phải và những nguyên nhân trong phát triển sản phẩm để từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị việc phát triển sản ph...

  pdf104p fast_12 23-06-2014 84 24   Download

 • Tham khảo "Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng tại Sở Giao Dịch I Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam" với kết cấu nội dung chính như sau: NHTM và hoạt động tín dụng tại NHTM, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng tại SGD I NH Đầu tư Và Phát triển Việt Nam. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc10p vnzoomvn 17-06-2011 275 136   Download

 • Tổng dư nợ tín dụng Chỉ tiêu này cho thấy biến động tỷ trọng dư nợ trung- dài hạn trong tổng dư nợ tín dụng của một NH qua các thời kỳ khác nhau. Có thể nghiên cứu biến động quy mô, khối lượng tín dụng trung- dài hạn. Nếu chỉ xem xét tử số, tỷ lệ này càng cao chứng tỏ mức độ phát triển ngày càng có uy tín. Vì tín dụng trung- dài hạn có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, thế mà dư nợ lại lớn chứng tỏ mối quan hệ khách hàng- NH là hoàn...

  pdf12p ttcao6 09-08-2011 80 24   Download

 • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện kiểm toán độc lập toàn hệ thống, đảm bảo hệ thống kiểm tra nội bộ phải phát hiện được mọi sai sót tại từng chi nhánh và trong toàn hệ thống. Hợp tác phát triển Phát triển chiều sâu quan hệ hợp tác với các bạn hàng truyền thống, các tổ chức tài chính tín dụng trong nước và ngoài nước để nâng cao hiệu quả kinh doanh của NH.

  pdf2p ttcao6 09-08-2011 50 13   Download

 • Đồng thời, NH cũng phải đảm bảo an toàn hệ thống và tiếp tục tạo những tiền đề để thực hiện kế hoạch 5 năm (2001 - 2005). Kiên trì phát triển mạnh mẽ tổng công ty theo hướng tập đoàn. Quyết tâm giữ được ngành nghề truyền thống đáp ứng yêu cầu mới ngày càng cao hơn với phương châm hành động chất lượng tốt hơn, quy mô cao hơn.

  pdf12p ttcao6 09-08-2011 24 11   Download

 • Trong năm 2000, hoàn thành một khối lượng rất lớn các công việc của dự án hiện đại hoá NH: hoàn thành bước đấu thầu và lượng thầu giai đoạn I và hiện đang bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu của giai đoạn II. Thu nhập của NHĐT&PTVN trong những năm qua: Trước những khó khăn thử thách của nền kinh tế, nhưng cùng với tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, NHĐT&PTVN đã vượt lên trên tất cả để đạt dược những bước tăng trưởng đáng khích lệ.) ...

  pdf12p ttcao6 09-08-2011 34 7   Download

 • Là một nước có nền kinh tế mới nổi, nhu cầu đầu tư sản xuất ở Việt Nam hiện nay ngày càng cao và số doanh nghiệp đã có sự gia tăng vượt bậc, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).Cũng nh các qu c gia đang phát tri n khác, l c l ng DNVVN Vi ư ố ể ự ượ ệt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế thị trường, góp phần đắc lực thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên vấn đề về vốn luôn là...

  doc89p vnzoomvn 17-06-2011 481 222   Download

 • Trong số các khoản cho vay đôi khi các NHTM gặp phải một số khoản cho vay có rủi ro thất thoát lớn hơn dự đoán ban đầu, hoặc rủi ro lớn hơn mức mà NH chấp nhận được, khoản cho vay loại này trở thành một khoản cho vay có vấn đề (một khoản cho vay có vấn đề là khoản cho vay mà thoả thuận hoàn toàn bị đổ vỡ lớn, gây ra một sự chậm trễ bất hợp lý trong việc thu hồi nợ của NH, trong đó dường như cần phải có hành động pháp lý...

  pdf12p ttcao6 09-08-2011 30 7   Download

 • Báo cáo này do Adam Sack và John McKenzie viết trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1998, theo yêu cầu của MPDF, với mục tiêu xem xét sơ bộ tính khả thi của việc thμnh lập một Quỹ đầu tử mạo hiểm mới, độc lập, có khả năng phát triển về mặt thương mại ở Việt Nam. Một quỹ đầu tử mạo hiểm sẽ là một đối tác phù hợp, hỗ trợ sự phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam. Việc thành lập một Quỹ đầu tử mạo hiểm là một cách để giải...

  pdf53p francois 28-01-2011 211 98   Download

 • Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủ Đô(NH NN&PTNN) trước đây có tên là NH NN&PTNT Bùi Thị Xuân.Chi nhánh NHNN&PTNT Bùi Thị Xuân là đơn vị thuộc NHNN&PTNT Việt Nam, bắt đầu từ ngày 25/11/2008 căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHNN&PTNT Việt Nam. Được thành lập theo Quyết định số 13.2008/QĐ-NHNN, theo đề nghị của Tổng giám đốc NHNN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Bùi Thị Xuân đổi tên thành chi nhánh Thủ Đô.

  pdf40p chopchop1122 19-03-2013 56 16   Download

 • Quyết định 1534/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  pdf2p mychau 18-08-2009 27 1   Download

 • Ngân haǹ g Thương maị Cô ̉ phâǹ Đâù tư va ̀ phát triển Viêṭ Nam đươc̣ chiń h thưć thành lập ngày 26/04/1957, theo quyêt́ điṇ h 177/TTg cuả thu ̉ tươń g chiń h phủ với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Từ 1981 đến 1989: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam. Từ 1990 đến 27/04/2012: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Từ 27/04/2012 đến nay: Chính thức trở thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)....

  doc11p truongking 21-12-2012 457 151   Download

 • Là một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới với tiền lực tài chính hùng hậu, công nghệ hiện đại, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các công ty Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển.

  doc40p tuanctbg 30-05-2011 296 123   Download

 • Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Thăng Long, có trụ sở chính tại đường Phạm Văn Đồng huyện Từ Liêm – Hà Nội. Ra đời trực thuộc Ngân hàng kiến thiết Trung ương theo quyết định số 103/TC-QĐ-TCCB ngày 3/1/1974 nhằm mục đích cấp phát, kiểm tra , thanh toán vốn xây dựng cơ bản cho công trình xây dựng cầu Thăng Long, phòng này đặt tại Hà Nội.

  doc63p nhaquantritaiba 15-06-2011 170 98   Download

 • ROE của ngân hàng năm 2012 giảm so với năm 2011 (giảm 1.782%, tương ứng với tốc độ giảm 13.537%). Nguyên nhân chính là do Vốn chủ sở hữu bình quân tăng từ 24,390 tỷ năm 2011 lên 26,902 tỷ vào năm 2012, trở thành 1 trong 3 NHTM có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Từ ngày 1/5/2012 NH đầu tư và phát triển chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp thành NHTM cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam.

  doc8p luvntph 27-04-2013 72 15   Download

 • . Quá trình hình thành và phát triển a.Thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội là một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được thành lập và đăng kí hoạt động tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội được ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động số 0020/NH-CP có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 năm 1992 trong thời hạn 99 năm. b.

  pdf66p nhanma1311 09-12-2012 46 13   Download

 • Quyết định số 101/NH-QĐ về việc Ban hành thể lệ thanh toán qua Ngân hàng, áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển, các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước do thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt nam ban hành

  pdf9p lawktkt7 29-10-2009 63 12   Download

 • Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế nhất định biểu hiện dưới hình thức tiền tệ ,phát sinh trong quá trình phân phối để hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ, nhằm phát triển SX,nâng cao mức sống của nhân dân

  ppt45p nguoikhongtinhyeu 10-03-2010 449 246   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản