Nh hưởng của bình nuôi

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nh hưởng của bình nuôi
 • Hiện nay, trong nhân nhanh in vitro cây khoai tây đang có những vấn đề cần giải quyết nhằm nâng cao hệ số nhân, chất l-ợng cây và giảm giá thành sản xuất.

  pdf5p banglang_1523 22-07-2012 65 14   Download

 • Bình quân ta có: 33,4 : 3 = 11,13% , làm tròn là 11% protein thô. + Thức ăn nhóm B của ta gồm bột cá và khô dầu lạc. Trộn với tỷ lệ giả định nh− sau: Bột cá: Khô dầu lạc: 35% - có 50 % protein. 65% - có 40 % protein. Bình quân ta có : 90% : 2 = 45% protein. + Thức ăn nhóm C của ta gồm Bột đá vôi,muối ăn, và premix khoáng-vitamin với tỷ lệ giả định là : Bột đá vôi: Muối ăn : 50% 15%

  pdf9p poseidon05 27-07-2011 98 33   Download

 • Moringa Oleifera Lamk là một loại cây họ đậu, tầm vóc trung bình, sinh tr-ởng nhanh, chống chịu khô hạn tốt, có nguồn gốc từ phía Bắc ấn Độ (Ramachandran, 1980), nh-ng đ-ợc trồng phổ biến ở nhiều n-ớc trên thế giới. Lá, hoa và quả của M. oleifera không những có hàm l-ợng các chất dinh d-ỡng cao mà còn có tính ngon miệng. Do đó, M. oleifera đã đ-ợc sử dụng làm thức ăn, thuốc chữa bệnh và nhiều công dụng khác cho ng-ời và động vật (Anwar, 2007).

  pdf8p banglang_1523 22-07-2012 37 10   Download

 • đê tài nghiên cứu được thực hien tại Trại sản xuât giông thủy sản Bình Thạnh, An Giang (địa chỉ: xã Bình Thạnh, huyen Châu Thành, tỉnh An Giang) thuoc Trung tâm nghiên cứu sản xuât giông thủy sản, bằng phương pháp thực nghiem ngoài hien trường tại ao A0 của trại.

  pdf10p zues02 16-06-2011 44 12   Download

Đồng bộ tài khoản