Nhà máy dệt may

Xem 1-20 trên 334 kết quả Nhà máy dệt may
 • Bài thuyết trình Tiểu luận: Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Dệt may Huế trình bày về tổng quan nhà máy Dệt may Huế; đặc điểm nước thải của nhà máy Dệt may Huế; công nghệ xử lý nước thải nhà máy Dệt may Huế. Mời các bạn tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt31p ndinhdiep 08-03-2015 70 29   Download

 • Qua một thời gian học việc và rèn luyện ở Nhà máy may 1 Công ty dệt may Hà Nội, để giúp cho tôi làm quen với những công việc ở Nhà máy . Đồng thời tạo cơ sở để tôi có thể nhận thức tốt hơn về các công việc sau này. Do đó tôi đã cố gắng đi sâu tìm hiểu để có thể hiểu rõ về quá trình sản xuất kinh doanh của Nhà máy cũng như của Công ty. Đây là khoảng thời gian Nhà máy tạo điều kiện để cho tôi được học hỏi...

  pdf41p dell1122 04-09-2012 112 43   Download

 • Tạp chí "Dệt may và thời trang Việt Nam" số 287 (11-2011) giới thiệu đến các bạn những tin tức về ngành dệt may như: Nâng bước thiên thần, cứ thắng trên sân nhà đi đã, những sắc màu rực rỡ,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf80p huynhthuy1990 25-09-2015 30 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam nhằm phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng của ngành dệt may và ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam, đưa ra các giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam đối với các chủ thể nhất định: Nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ dệt may, các ngành công nghiệp phụ trợ dệt may cụ thể: ngành bông, ngành tơ tằm...

  pdf101p pink_12 28-05-2014 110 41   Download

 • Xi măng là một trong những ngành công nghiệp được hình thành sớm nhất ở nước ta (cùng với các ngành than, dệt, đường sắt). Ngày 25/12/1889 khởi công xây dựng nhà máy xi măng đầu tiên của ngành Xi măng Việt Nam tại Hải Phòng.

  pdf0p quanghoa25 27-02-2011 254 104   Download

 • Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã có được những thành công to lớn. Nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng thì mới có tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

  doc65p maimam 14-10-2009 115 60   Download

 • Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của ngành dệt may Việt Nam Ngành công nghiệp dệt may là một trong những ngành công nghiệp có truyền thống lâu đời của nước ta.

  pdf26p lgg330 12-10-2010 100 35   Download

 • Từ nghị quyết đại hội VI của đảng chúng ta đã tiến hành sự nghiệp đổi mới, xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung, bao cấp, xây dựng cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là sự đổi mới mang tính cách mạng của đảng ta. Trong nền kinh tế mới này, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là hết sức gay go khi cùng sản xuất một mặt hàng.

  pdf60p songngu1311 05-12-2012 85 27   Download

 • Trong quá trình phát triển kinh tế xây dựng đất nước, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng xuất khẩu là một trong những mục tiêu chiến lược đã được Đãng và Nhà nước ta xác định và được thông qua tại đại hội ban chấp hành trung ương đảng. Theo đó gia tăng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo ra nguồn thu ngân sách ổn định....

  pdf100p nhatkyvodanh 04-08-2012 74 24   Download

 • Kể từ thập niên 1960 trở lại đây, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) ngày càng thu hút sự quan tâm của không chỉ các tổ chức xã hội, các chính phủ, các nhà nghiên cứu mà cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngày càng có nhiều người trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cho rằng, các công ty phải chịu trách nhiệm về đạo đức đối với nhân viên của họ và toàn xã hội.

  pdf9p manutd1907 01-07-2015 66 20   Download

 • Tài liệu "Quản lý nhà nước về FDI và lĩnh vực dệt-may" trình bày các nội dung sau: những vấn đề chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài, quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài, các phương pháp quản lý hoạt động đầu tư, một số vấn đề về lĩnh vực dệt-may.

  pdf27p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 52 19   Download

 • Cùng tham khảo Tạp chí Dệt may & Thời trang Việt Nam: số 294 (7 - 2012) để nắm bắt những thông tin hữu ích về công nghệ dệt may như sau: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng quản lý vốn Nhà nước tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cần có các giải pháp cụ thể để phát triển cây bông vải, phát huy sức trẻ xung kích, sáng tạo, Viện Dệt May bước chuyển về mô hình tự chủ kinh phí, dự án hỗ trợ kỹ thuật của Vương quốc Bỉ tạo đà cho sự phá...

  pdf80p tieppham1 08-05-2015 20 5   Download

 • Hiện nay tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh chóng, đặc biệt là khi cơ chế thị trường mở cửa. Và Việt Nam là một trong những đất nước mà thu hút được nhiều doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài nước ngoài góp vốn và xây dựng các nhà máy, xí nghiệp.

  pdf53p phuong362 15-06-2012 217 124   Download

 • Đặc điểm công nghệ Phân xưởng in nhuộm là một trong những công đoạn cuối cùng của nhà máy dệt trước khi cho ra thành phẩm. Vải sau khi đã được tẩy trắng hoặc đã nhuộm màu được đưa đến máy in vải. Công đoạn in vải được thực hiện theo nguyên tắc sau: Vải được trải căng trên quả lô in, còn các trục in 2 mang hồ in lăn trên quả lô in 1 và in màu lên vải. Sơ đồ mô tả công nghệ in vải được trình bày trên hình 11-1. Mỗi trục in lấy hồ...

  pdf7p haidang1 18-12-2009 206 76   Download

 • LUẬN VĂN: Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn hiện nay .Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là một trong những biện pháp quan trọng để mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, góp phần giải quyết việc làm cho xã hội, tạo nguồn dự trữ ngoại tệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf116p dell1122 05-09-2012 133 61   Download

 • Ngày nay nền kinh tế nƣớc ta phát triển mạnh mẽ, đời sống ngƣời dân đƣợc nâng cao. Nhu cầu sử dụng điện năng trong mọi lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp thƣơng mại và dịch vụ cũng nhƣ trong sinh hoạt tăng trƣởng không ngừng. Trong đó công nghiệp luôn là lĩnh vực tiêu thụ điện năng lớn nhất. Chất lƣợng điện áp ổn định luôn là một yêu cầu quan trọng.

  pdf74p samsung_12 06-05-2013 82 39   Download

 • Tính bền vững trong gia công dệt: Sự cộng tác của các nhà sản xuất máy nhuộm dệt Bài dưới đây nêu lên một số phát triển mới trong máy nhuộm dệt được thiết kế để giảm tiêu thụ năng lượng và và giảm tải lượng dòng thải tới mức thấp nhất trong gia công hàng dệt.

  pdf5p heoxinhkute11 17-03-2011 100 32   Download

 • Luận án Tiến sĩ kinh tế: Phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngành Dệt may Việt Nam trình bày cơ sở lý luận về phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nâng cao lợi nhuận, thực trạng phân tích lợi nhuận và áp dụng biện pháp nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp, hoàn thiện phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 65 32   Download

 • Ô nhiễm của các cơ quan nước xã bởi thuốc nhuộm thải ra từ các nhà máy dệt may và dyehouses đại diện cho một mối quan tâm lớn đến môi trường. Mặc dù hiện nay một loạt các phương pháp vật lý và hóa học có sẵn để làm phai thuốc nhuộm, nước thải bị ô nhiễm (Hảo et al, 2000), quy trình thay thế dựa trên các nguyên tắc công nghệ sinh học đang thu hút quan tâm ngày càng tăng (Kandelbauer và Gübitz, 2005) kể từ khi họ thường tránh tiêu thụ cao số lượng các hóa...

  pdf23p bengoan741 24-12-2011 46 10   Download

 • Nội dung đề tài gồm có: Phần 1 - Tiết kiệm là yêu cầu bức thiết, phần 2 - Tiết kiệm điện tại cơ sở dân dụng, phần 3 - Tiết kiệm điện tại xí nghiệp dệt may, phần 4 - Tiết kiệm điện tại nhà máy móc, phần 5 - Chế tạo thiết bị tiết kiệm điện.

  pdf105p uocvongxua09 04-09-2015 25 9   Download

Đồng bộ tài khoản