» 

Nhà Nước Và Pháp Luật

 • Lý luận về nhà nước và pháp luật

  Lý luận về nhà nước và pháp luật là 1 ngành khoa học xã hội,cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về nhà nước và pháp luật,về vai trò xã hội và số phận lịch sử của nó.Lý luận về nhà nước và pháp luật được hình thành trên cơ sở các học thuyết khoa học và sự phát triển của xã hội.

  doc 149p lawcao 17-09-2009 11091 2046

 • Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật - ThS. Nguyễn Minh Tuấn

  Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật trình bày các vấn đề về bản chất; đặc trưng; vai trò của nhà nước, bộ phận cấu thành và nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bản chất; đặc điểm cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khái niệm và đặc điểm bộ máy...

  pdf 42p canglongbatnhaotuu 09-03-2010 3013 1402

 • Lí luận về nhà nước và pháp luật

  Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội.Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm.

  doc 149p hero0784 25-09-2009 4063 1309

 • Nhập môn lý luận Nhà nước và Pháp luật

  Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu khoa học: khoa học nghiên cứu vấn đề gì? Vì vậy vai trò của đối tượng nghiên cứu xác định phạm vi nghiên cứu của khoa học đó. - Đối tượng nghiên cứu của lý luận nhà nước và pháp luật là nghiên cứu những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất của 02 hiện tượng nhà nước và pháp luật. + Nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển...

  doc 10p fido300685 07-04-2010 1917 686

 • Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật

  Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật.

  pdf 149p cactaceae 20-04-2011 800 316

 • Khái quát chung về lý luận nhà nước và pháp luật

  Nhà nước và pháp luật kaf những bộ phận của thượng tầng kiến trúc có quan hệ mật thiết với nhau, không tách rời, tồn tại không thể thiếu nhau

  ppt 9p mrs_huongnguyen 03-10-2011 399 159

 • Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật

  Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội.

  pdf 149p lavie1 22-06-2011 130 71

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Thị Mai Phước

  Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận

  ppt 98p 123tien0o0 31-10-2013 92 18

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Đoàn Hạnh

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý luận nhà nước và pháp luật - trần đoàn hạnh', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 145p 123tien0o0 31-10-2013 79 15

 • Câu hỏi ôn tập dùng cho hình thức thi vấn đáp học phần: lý luận nhà nước và pháp luật 1

  1. Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật. 2. Hãy phân biệt giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật. 3. Trình bày phương pháp luận của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật.

  pdf 7p butmaulam 29-10-2013 59 7

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 9 Pháp luật về phòng chống tham nhũng

  Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái pháp luật để mưu cầu lợi ích riêng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 9 Pháp luật về phòng chống tham nhũng để nắm rõ hơn.

  ppt 39p kimkhanhkh 12-03-2014 18 5

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 1 Giới thiệu chung về môn học

  Nhà nước và pháp luật đại cương là một khoa học – là hệ thống các kiến thức đại cương về nhà nước và pháp luật, về vai trò xã hội và số phận lịch sử của chúng, cũng như những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế.

  ppt 27p kimkhanhkh 12-03-2014 9 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 4 Luật hiến pháp

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 4 Luật hiến pháp, mời các bạn cùng tham khảo để nắm các kiến thức về luật hiến pháp, và vận dụng vào học tập thật tốt.

  ppt 43p kimkhanhkh 12-03-2014 10 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Chương 3

  Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản do nhà nước ban hành theo những trình tự, thủ tục và hình thức nhất định....Đó là một trong những kiến thức sẽ được học qua bài giảng Nhà nước và pháp luật chương 3 Hệ thống...

  pdf 19p wave_12 08-04-2014 11 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Chương 4

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật cương 4 Quan hệ pháp luật trình bày về khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật, cấu thành quan hệ pháp luật, chủ thể quan hệ pháp luật, phân loại chủ thể quan hệ pháp luật...Bài giảng thiết thực cho sinh viên đang học môn pháp luật đại cương.

  pdf 14p wave_12 08-04-2014 8 1

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Chương 8

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật chương 8 Luật dân sự Việt Nam bao gồm các nội dung chính: khái quát chung về luật dân sự Việt Nam, đối tượng điều chỉnh và chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự... Luật dân sự là một ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý của các cá nhân, pháp nhân, các chủ thể...

  pdf 19p wave_12 08-04-2014 4 1

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Chương 10

  Chương 10 Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc bài giảng Nhà nước và pháp luật trình bày về bản chất, đặc trưng cơ bản của nhà nước chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf 9p wave_12 08-04-2014 18 1

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Chương 2

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật chương 2 Lý luận chung về pháp luật trình bày về khái niệm, nguồn gốc, bản chất của pháp luật. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  pdf 20p wave_12 08-04-2014 7 1

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 7 Luật lao động

  Luật lao động là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 7 Luật lao động, để nắm rõ hơn.

  ppt 27p kimkhanhkh 12-03-2014 4 1

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Chương 9

  Luật tố tụng dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự, nhằm nhanh chóng bảo vệ kịp thời lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Đó là khái niệm của...

  pdf 13p wave_12 08-04-2014 9 1

 • + Xem thêm 4749 Nhà Nước Và Pháp Luật khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản