» 

Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa

 • Bài giảng Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

  Bài giảng Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm giúp học viên tìm hiểu về dân chủ XHCN từ đó thấy được sự khác biệt về bản chất so với dân chủ tư sản, đồng thời hiểu rõ hơn quá trình xây dựng Nhà nước XHCN.

  pdf 25p thick_12 12-07-2014 10 4

 • Giáo án GDCD 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Đến với bộ sưu tập giáo án bài Nhà nước xã hội chủ nghĩa là các bạn đã đến với kho tài liệu vô cùng phong phú sẽ giúp ích cho bạn đọc trong việc soạn giáo án. Những giáo án được chúng tôi chọn lọc rất kĩ lưỡng về mặt nội dung và hình thức trình bày để đưa vào bộ sưu tập dành cho bạn đọc tham khảo thêm. Đồng thời chúng ta cũng biết được nguồn gốc, bản chất của nhà...

  doc 11p baobong2222 01-04-2014 1 0

 • Đề tài " Nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền trong nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản "

  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước : Mỗi nhà nước được tổ chức và hoạt động theo một hệ thống các nguyên tắc khác nhau, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các nhà nước theo: nguyên tắc tập quyền, nguyên tắc phân quyền, nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tổ chức và hoạt động theo một nguyên tắc tập quyền.

  ppt 96p tiengsaogoihon 25-11-2010 471 136

 • Chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và một số nhiệm vụ cơ bản thể hiện chức năng xã hội chủa Nhà nước ta

  Mọi nhà nước đều có chức năng giai cấp và chức năng xã hội. Giữa hai chức năng này luôn có mối quan hệ biện chứng. Với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng xã hội là thuộc tính cơ bản nhất và quan trọng nhất. Thực hiện tốt chức năng xã hội là cơ sở, là điều kiện để Nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo đảm và giữ vững địa vị thống trị xã hội về phương diện chính...

  pdf 10p hoa_bachhop 26-02-2012 526 133

 • Bài giảng GDCD 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Mời các bạn cùng nhau tham khảo bộ sưu tập bài Nhà nước xã hội chủ nghĩa được thiết kế bởi nhiều giáo viên khác nhau để tích lũy kĩ năng biên soạn bài giảng. Mời các bạn cùng nhau tham khảo bộ sưu tập bài Nhà nước xã hội chủ nghĩa được thiết kế bởi nhiều giáo viên khác nhau để tích lũy kĩ năng biên soạn bài giảng. Được thiết kế trên chương trình powerpoint sinh động hấp...

  ppt 29p trongdung2222 02-04-2014 7 1

 • NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I.SỰ RA ĐỜI VÀ BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.Sự ra đời: là một tất yếu khách quan - cuối thế kỉ 19, đầu 20, CNTB chuyển thành CNĐQ, mâu thuẫn xã hội gay

  doc 6p forbear69 10-12-2009 2522 446

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUI LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Là tổ chức mà thông qua đó, Đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; - Là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của CNXH; - Là một kiểu nhà nước mới, thay thế cho nhà nước tư sản nhờ kết quả của cuộc cách mạng XHCN; - Là hình thức chuyên chính vô sản được thực...

  ppt 68p vantuan349 15-02-2011 750 193

 • Bài thảo luận "Xây dựng nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa"

  Tài liệu tham khảo về xây dựng nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã nhội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đó là ngày càng hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân mở rộng dân chủ nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

  ppt 29p ngonraoyeuthuong 21-04-2010 352 94

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự nước ta Trong lịch sử trước khi có kinh tế thị trường không có Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Chỉ khi kinh tế thị trường được xác lập mới đòi hỏi một hình thức nhà nước mới - Nhà nước pháp quyền và một kiểu tổ chức xã hội mới xã hội dân sự. Vì vậy, phân tích mối...

  pdf 8p peheo_4 22-08-2012 167 49

 • LUẬN VĂN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng trong đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Nghệ An hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tư tưởng hồ chí minh về bản chất dân chủ của nhà nước xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng trong đổi mới tổ chức, hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp ở nghệ an hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 99p vascaravietnam 21-08-2012 71 24

 • Tác động khách quan của tiêu chí nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội

  Tác động của tiêu chí Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội nước ta được biểu hiện đa dạng trên rất nhiều nội dung và ở mọi phương diện, lĩnh vực xã hội. Trong đó, những nội dung quan trọng cần khẳng định trước hết chính là phương thức mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa giải quyết các mối liên hệ biện chứng giữa tập trung và dân chủ, giữa chính trị...

  pdf 9p hoa_bachhop 26-02-2012 48 16

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật: Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Luật: Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm toán nhà nước, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

  pdf 0p nguyenthiminh32 12-07-2014 12 5

 • Luận án Tiến sĩ Luật: Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Luật: Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm toán nhà nước, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

  pdf 173p nguyenthiminh32 12-07-2014 13 3

 • TIỂU LUẬN: Cơ sở tồn tại của kinh tế thị trường và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Từ năm 1975, sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối, cách mạng dân tộc dân chủ đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước. Đảng và nhân dân ta đã cùng nhau tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng và nhà nước ta chủ trương xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế bao...

  pdf 19p inside33 08-12-2012 22 2

 • Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Chuyên đề 6 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Chuyên đề 6 Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN thuộc bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về các nội dung lần lượt như sau: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

  pdf 14p wide_12 28-07-2014 15 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa trình bày các nội dung như quan niệm về dân chủ, bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; quan niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩa; bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

  ppt 18p hoahue91 22-07-2014 2 1

 • Tiểu luận nghiên cứu Kinh tế nhà nước

  Sau năm 1991 cùng v sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống ới các nước xã hội chủ nghĩa(XHCN) ở Đông Âu, nền kinh tế – chính trị thế giới đã chuyển từ trạng thái hai cực đối đầu sang nền kinh tế chính trị đa cực, đa phương hoá, đa dạng hoá theo xu hướng hoà bình, đối thoại, hợp tác phát triển cùng có lợi. Trong bối cảnh đó, từ việc nhận thức đúng đắn trong thực tiễn và lý...

  pdf 55p xuan2013 13-01-2013 12 6

 • Chuyên đề 1: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

  Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự...

  doc 13p minhctv 27-04-2011 7094 1011

 • Đề tài " Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 22p sezizawa_tamao 16-10-2010 1553 600

 • Đề tài " Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 15p sezizawa_tamao 16-10-2010 1422 557

 • + Xem thêm 2421 Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản