Nhà trường với doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 2018 kết quả Nhà trường với doanh nghiệp
 • Bài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự lỏng lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và...

  pdf5p mat_vang 26-12-2012 31 15   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế nêu lên định nghĩa nền kinh tế quốc dân, thị trường hiện đại, tác nhân chính của nền kinh tế; vai trò của thị trường; nguyên tắc cơ bản trong quản lý Nhà nước; tác dụng tích cực của Luật Doanh nghiệp; vai trò quản lý Nhà nước với doanh nghiệp; nội dung cần quản lý của Nhà nước với doanh nghiệp.

  ppt27p cocacola_07 10-11-2015 33 13   Download

 • Thuế là một công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nói chung; doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riên trong cơ chế thị trường. Thuế có tác động đến doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo hai khía cạnh: thúc đẩy hoặc kìm hãm phát triển. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành và sủa đổi nhiều luật thuế với mục tiêu khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển.

  pdf97p dell1122 05-09-2012 110 44   Download

 • Từ khi nước ta hội nhập sâu và toàn diện với thế giới, vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội được đặc biệt quan tâm. Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã xây dựng chương trình hành động quốc gia về đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Các trường đại học đã tổ chức nhiều hội thảo về đào tạo theo nhu cầu xã hội. Tại các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa nhà trường và doanh nghiệp, vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội luôn được đặt ra và thảo luận sôi...

  pdf7p tam_xuan 25-02-2012 86 41   Download

 • Thuế là một công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nói chung; doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riên trong cơ chế thị trường. Thuế có tác động đến doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo hai khía cạnh: thúc đẩy hoặc kìm hãm phát triển. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành và sủa đổi nhiều luật thuế với mục tiêu khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển.

  pdf96p dell1122 06-09-2012 81 35   Download

 • Đối với doanh nghiệp • Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: Quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt.

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 119 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của nhtm: sửa đổi hợp đồng bảo lãnh vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meoconmengu 17-02-2011 73 3   Download

 • Bài viết Kiểm soát độc quyền đối với doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp mang hàm ý chính sách nhằm kiểm soát độc quyền đối với doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 3 1   Download

 • Cẩm nang quản trị doanh nghiệp Mỗi một doanh nghiệp có những đặc thù riêng, do vậy, cũng cần có những biện pháp quản trị riêng biệt. Làm thế nào để quản trị doanh nghiệp có hiệu quả luôn là một sức ép lớn đối với những nhà quản lý doanh nghiệp. Cùng với việc cạnh tranh ngày một khốc liệt trên thương trường, sức ép đổi mới cũng như những quyết định chính xác luôn đòi hỏi ở các nhà quản lý doanh nghiệp một bản lĩnh và năng lực thực sự.

  pdf5p hatmitxinhtuoi 06-02-2010 728 484   Download

 • Mỗi một doanh nghiệp có những đặc thù riêng, do vậy, cũng cần có những biện pháp quản trị riêng biệt. Làm thế nào để quản trị doanh nghiệp có hiệu quả luôn là một sức ép lớn đối với những nhà quản lý doanh nghiệp. Cùng với việc cạnh tranh ngày một khốc liệt trên thương trường, sức ép đổi mới cũng như những quyết định chính xác luôn đòi hỏi ở các nhà quản lý doanh nghiệp một bản lĩnh và năng lực thực sự.

  pdf6p tuyetson23 11-08-2010 634 402   Download

 • Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết, tất yếu đối với mọi quốc gia . Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một tất yếu để phát triển nền kinh tế . Do...

  pdf22p nhattruong 13-07-2009 580 335   Download

 • Bất cứ một doanh nghiệp nào đều tham gia trong một môi trường và đều phụ thộc vào nó. Trong môi trường ấy có những điều kiện thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cũng không hiếm những nguy cơ, thách thức.

  doc25p lytoethehe 19-04-2011 386 125   Download

 • Để phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả và thực hiện đúng các mục tiêu do Nhà nước giao cho doanh nghiệp....

  doc25p chuongvd 23-11-2010 178 63   Download

 • Xác định và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một chủ đề rất quan trọng, thu hút được sự quan tâm của các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các nhà nghiên cứu khoa học. Trong những thập niên vừa qua ở các nước phát triển đã có nhiều cuộc nghiên cứu về vấn đề này.

  pdf87p tangtocmuathi 30-05-2013 105 48   Download

 • Theo thống kê của các nhà nghiên cứu thị trường, nhiều doanh nghiệp không có cơ hội kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 của mình và bị “khai tử” ngay trong năm đầu hoạt động. Thương trường với luật chơi khắc nghiệt của nó không bao giờ nương tay đối với những doanh nghiệp “ngây thơ”.

  pdf4p gacondilonton 28-04-2010 114 33   Download

 • Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Giám đốc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hi...

  pdf4p meoconmengu 17-02-2011 125 29   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường Việt Nam sau khi Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ bán lẻ khái quát thực trạng các doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường Việt nam. Thực trạng các công cụ quản lý nhà nước đối với thị trường dịch vụ bán lẻ. Đồng thời làm rõ cam kết của Việt nam trong WTO về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối.

  pdf117p sms_12 07-05-2014 56 28   Download

 • Hiện nay, khi tri thức là một nguồn lực sản xuất quan trọng, việc giành giật nhân tài trở thành tiêu điểm của mọi ngành nghề, lĩnh vực, tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Để tồn tại và phát triển, bên cạnh vốn, công nghệ, thị trường... các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng lôi kéo, giữ chân nhân tài bằng lương bổng, đãi ngộ, khả năng thăng tiến...

  pdf5p butanyc 24-08-2010 83 25   Download

 • Tổng quan về kinh doanh quốc tế và môi trường kinh doanh quốc tế. Nghiên cứu môi trường kinh doanh quốc tế của Hoa Kỳ: cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt nam. Qua đó đề ra các giải pháp từ phía nhà nước, tổ chức cơ quan hữu quan các doanh nghiệp để phát triển kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ.

  pdf102p nine_12 22-02-2014 37 18   Download

 • Chủ trương mở cửa và hội nhập kinh tế đất nước vào nền kinh tế khu vực và thế giới được thực hiện ngay khi bắt đầu quá trình đổi mới. Việc Việt nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là bước tiến quan trọng của quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

  doc31p hoai65 16-07-2013 43 12   Download

Đồng bộ tài khoản