Nhân rộng mô hình giảm nghèo

Xem 1-6 trên 6 kết quả Nhân rộng mô hình giảm nghèo
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO” NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 22 2   Download

 • Báo cáo số: 386/BC-BNN-KTHT báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2013.

  pdf8p connhangheo91 28-06-2014 11 0   Download

 • Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi ngan theo hướng bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, khả năng tiếp cận của người dân, tăng thu nhập cho người chăn nuôi và nhân rộng mô hình ra cộng đồng.

  pdf14p keokeo1209 23-12-2010 189 23   Download

 • Hiện nay, nông dân huyện Cái Nước đang phát huy nhân rộng mô hình đa cây đa con, thu được hiệu quả khá cao, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Mô hình nuôi cá chình của hộ ông Phùng Hòa Thuận, ấp Tân Tạo, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước là một điển hình.

  pdf4p trangnguyen_1 17-06-2013 50 7   Download

 • Phân tích các số liệu thống kê hiện có cho thấy Việt Nam đã có những thành công đáng kể trong công cuộc giảm nghèo trong giai đoạn 1993 - 1998 . Tỷ lệ đói nghèo giảm là nhờ có sự gia tăng tiêu dùng bình quân đầu ngườii rộng khắp. Nguyên nhân chính của những thành tựu này là do quá trình điển hình của thời kỳ bùng phát trong nền kinh tế chuyển đổi. Vì thế trong những năm tới khó có thể đạt được nhiều thành tưụ trong thời kỳ đầu....

  pdf130p peheo_1 29-07-2012 46 12   Download

 • Computable General Equilibrium Model: Infrastructure Development and Poverty Alleviation in the People’s Republic of China - Giới thiệu Nghiên cứu này đánh giá sự đóng góp của phát triển cơ sở hạ tầng để giảm nghèo ở nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (PRC) bằng cách sử dụng một tính toán cân bằng chung (CGE) mô hình với các hộ gia đình phân tách, phân đoạn thị trường lao động đô thị và nông thôn, và cung ứng lao động nội sinh của các hộ gia đình.

  pdf38p hoathietmoclan 03-10-2011 35 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản