Nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn tối ưu

Xem 1-8 trên 8 kết quả Nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn tối ưu
 • Tham khảo tài liệu 'cấu trúc vốn tối ưu và nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn tối ưu', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p sting1209 26-01-2011 550 314   Download

 • Cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường được dùng để tài trợ cho quyết định đầu tư của một doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Và quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không và thu nhập của...

  pdf4p phuonghoangnho 21-04-2010 493 269   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp; đánh giá tác động của các nhân tố đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam; đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác hoạch định cấu trúc vốn tối ưu của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  pdf114p bautroibinhyen1 02-11-2016 0 0   Download

 • Chương Lý thuyết cấu trúc vốn trong Tài chính doanh nghiệp nêu lý thuyết cấu trúc vốn của M&M, lý thuyết đánh đổi, lý thuyết phát tín hiệu, lý thuyết trật tự phân hạng, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Cách xác định cấu trúc vốn tối ưu.

  pdf44p top_12 18-04-2014 150 41   Download

 • Bài tập nhóm: Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn nhằm trình bày về quyết định tài trợ, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, quy trình hoạch định cấu trúc vốn trong thực tiễn.

  pdf32p green_12 14-05-2014 61 18   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày khái quát các lý thuyết cấu trúc vốn để thấy được tầm quan trọng của một cấu trúc vốn tối ưu đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn; tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp để thấy được chiều hướng tác động của các nhân tố này đ...

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 38 16   Download

 • Trong mỗi doanh nghiệp, cấu trúc vốn và hiệu quả sử dụng vốn là yếu tố rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự sống còn của doanh nghiệp. Vì thế, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và tìm ra một cấu trúc vốn tối ưu cho mỗi đơn vị là rất cần thiết và có ý nghĩa trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

  doc74p thanhtuyen902010 17-05-2012 477 234   Download

 • Cấu trúc tài chính là một trong các chủ đề quan trọng trong lý thuyết tài chính doanh nghiệp. Việc lựa chọn cấu trúc tài chính hay cơ cấu tài trợ giữa vốn CSH và vốn vay tối ưu luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà kinh tế và quản lý doanh nghiệp trên thế giới.

  pdf26p nine_12 15-02-2014 50 16   Download

Đồng bộ tài khoản