Nhân tố fama - french

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nhân tố fama - french
 • Nội dung chính của đề tài Lý thuyết đa nhân tố và mở rộng sang Fama French nhằm trình bày về mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT), mô hình đa nhân tố FAMA FRENCH.

  pdf20p xuanlan_12 28-04-2014 99 25   Download

 • ( Bình chọn: 3 -- Thảo luận: 4 -- Số lần đọc: 8175) Tôi đoán thanhtuanueh nhắc mô hình này, tôi tiện tay dịch trước vì chờ lâu quá. Không phải chuyên môn nên sẽ có nhiều chỗ dịch không thật sự chính xác lắm, rất mong được các bạn Saganor góp ý điều chỉnh. CAPM sử dụng một nhân tố đơn - bêta để so sánh một cách tổng thể một danh mục vốn đầu tư với danh mục thị trường. Nhưng nói chung hơn, bạn có thể thêm những nhân tố vào một mô hình hồi quy để R2...

  pdf6p bibocumi12 02-11-2012 111 27   Download

 • Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2000 và đã có những bƣớc phát triển đáng kể qua hơn mƣời năm. Tuy nhiên, vẫn chƣa có một nghiên cứu quy mô nào về tác động của các nhân tố lên tỷ suất sinh lợi của chứng khoán, từ đó cho nhà đầu tƣ một nhận định đúng về rủi ro trên thị trƣờng.

  pdf133p nhanma1311 28-12-2012 170 81   Download

 • Tiểu luận: Những giới hạn của kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage) nhằm nêu lý thuyết nghiên cứu trước đây nghiên cứu về những hệ quả của vấn đề người đại diện quản lý tập đầu tư. Các nghiên cứu trước đây bao gồm Allen (1990) và Bhaattacharya, Pfleiderer (1985). Scharf stein và S tein (1990) mô hình tập hợp bởi các nhà quản lý quỹ hoạt động dựa trên những hợp đồng khuyến khích.

  pdf13p blue_12 12-05-2014 104 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản