Nhân tử lagrange

Xem 1-5 trên 5 kết quả Nhân tử lagrange
 • Lí thuyết các điều kiện tối ưu là một bộ phận quan trọng của lí thuyết tối ưu hoá. Để dẫn các điều kiện cần tối ưu, người ta thường phát triển các định lí luân phiên (theorems of the alternative) làm công cụ. Cùng với các quy tắc nhân tử Lagrange, các định lí điểm yên ngựa trong tối ưu đa mục tiêu với các hàm lồi và hàm lồi suy rộng được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu.

  pdf0p qsczaxewd 19-09-2012 72 12   Download

 • Tài liệu "Phương pháp nhân tử lagrange: Method of lagrange multipliers" trình bày về các bước cơ bản của phương pháp nhân tử lagrange, định nghĩa, những câu hỏi bài tập về phương pháp nhân tử lagrange,...

  pdf11p tour12 19-12-2015 23 6   Download

 • Phương pháp nhân tử Lagrange (sẽ được học trong chương trình toán cao cấp của bậc đại học) khá hiệu quả trong những bài toán cực trị có điều kiện ràng buộc ngoài ra còn có thể dùng để tìm điều kiện xảy ra dẫu bằng của bất đẳng thức. Định nghĩa: Cực trị (cực đại hoặc cực tiểu) có điều kiện của hàm hai biến z=f(x:y) là cực trị của hàm này với điều kiện là các biến x, y phải thoả ràng buộc bởi phương trình (x;y)=0...

  pdf11p sarahhottest 08-04-2013 435 70   Download

 • Trong cuộc sống, ai cung mong muốn công việc hàng ngày của mình ÷ợc hoàn thành một cách tốt nhất. Ai cung tự ặt ra hai câu hỏi chính: Làm thế nào ể công việc hoàn thành tốt nhất, và khi tốt nhất thì ÷ợc cái gì? Nh÷ vậy, chẳng qua mọi ng÷ời cung phải giải các bài toán tối ÷u của mình theo một nghia nào ó. Một vấn ề quan trọng nhất ặt ra cho mỗi bài toán tối ÷u là: Với iều kiện nào, bài toán có nghiệm, và nếu có nghiệm iều gì sẽ xảy ra.

  pdf57p qsczaxewd 19-09-2012 58 14   Download

 • Thực tế rằng có tồn tại ap để làm cho khả năng này sau từ thực tế rằng p là NN Lagrange nhân mà chúng ta có thể giải quyết tối ưu hóa vấn đề hạn chế P (xem Phụ lục A). N Hãy xi. p / giá trị tối đa hóa của xi (1.1), thể hiện như là một chức năng của trang giá Chúng tôi kêu gọi xi.

  pdf37p banhbeo3 07-11-2011 33 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản