Nhân viên y tế thôn bản

Xem 1-20 trên 23 kết quả Nhân viên y tế thôn bản
 • Đánh giá chương trình đào tạo nhân viên y tế thôn bản tại tỉnh Bạc Liêu năm 2007 Nghiên cứu đã được tiến hành trên 97 nhân viên y tế thôn bản (NVYTTB) tại tỉnh Bạc Liêu được đào tạo trong năm 2007 nhằm đánh giá nội dung chương trình đào tạo nhân viên YTTB tại tỉnh Bạc Liêu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng kết hợp định tính trên nhiều đối tượng nghiên cứu khác nhau.

  pdf5p butmauvang 28-08-2013 68 11   Download

 • Quyết định số 3653/1999/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 36 6   Download

 • Quyết định 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

  pdf3p hoangchau 19-08-2009 329 15   Download

 • Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cho nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dinh dưỡng về nuôi dưỡng trẻ nhỏ, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em - Bộ Y tế đã phối hợp cùng tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam xây dựng bộ tài liệu “Nuôi dưỡng trẻ nhỏ - Tài liệu dùng cho nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dinh dưỡng”.

  pdf27p tangtuy06 01-04-2016 26 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN VÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf10p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 24 4   Download

 • Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt1 30-11-2009 88 3   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------Số: 325/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN, CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ VÀ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN VÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf9p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 28 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  pdf5p luatsuminhtri 25-06-2013 47 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SỬ DỤNG NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN KIÊM NHIỆM CÔ ĐỠ THÔN BẢN ĐỐI VỚI CÁC THÔN THUỘC XÃ MIỀN NÚI, VÙNG KHÓ KHĂN CỦA TỈNH ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf9p stingdautaydo 04-12-2012 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN SỬ DỤNG NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN KIÊM NHIỆM CÔ ĐỠ THÔN BẢN ĐỐI VỚI CÁC THÔN THUỘC XÃ MIỀN NÚI, VÙNG KHÓ KHĂN CỦA TỈNH ĐẾN NĂM 2020

  pdf12p caythongxinh 19-12-2012 18 2   Download

 • Làm thế nào để nhận diện được những người mắc bệnh đồng tính, đó là một loại “bệnh” hay “tình”, và nếu là bệnh thật thì cách chữa trị, khắc phục như thế nào, còn là tình thì phải làm sao?... Nhân viên y tế thôn bản cần trang bị cho mình cũng như người dân trên địa bàn những kiến thức cơ bản về căn bệnh này để giúp họ có cái nhìn đúng đắn và giúp người bệnh hòa nhập được với xã hội.

  pdf5p nkt_bibo21 11-12-2011 46 3   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá kết quả lâm sàng của phương pháp tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi bằng mảnh ghép tự thân gồm 4 dải gân cơ thon và bán gân. Phương pháp nghiên cứu : tiền cứu, dùng thống kê mô tả và phép kiểm Wilcoxon ( phần mềm SPSS 11.5). Kết quả: nghiên cứu trên 115 bệnh nhân ( từ 1/11/03- 1/3/08 tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình) với thời gian theo dõi trung bình 17 tháng bị lỏng gối cũ do đứt dây chằng chéo trước kèm rách sụn...

  pdf10p vantuong_x1 29-11-2009 189 41   Download

 • Tuyến áp dụng. Mọi trường hợp đẻ đường dưới tại cơ sở y tế từ trung ương đến xã và các trường hợp đẻ tại nhà có nhân viên y tế hỗ trợ. Người thực hiện. Bác sĩ, nữ hộ sinh/y sĩ sản nhi, cô đỡ thôn bản đã được đào tạo về đỡ đẻ và xử trí tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ. Xử trí tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ là các thao tác chủ động của người đỡ đẻ tác động ở giai đoạn sau khi sổ thai để giúp rau bong và sổ...

  pdf4p thiuyen1 09-08-2011 201 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN THUỘC TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf2p cachepchienxu 20-07-2010 42 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI KHUYẾN NÔNG VIÊN CẤP XÃ VÀ CỘNG TÁC VIÊN KHUYẾN NÔNG THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH ĐIỆN BIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 20

  pdf3p meocontreocay 29-05-2011 42 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐẢNG ĐOÀN THỂ Ở CƠ SỞ; ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRỰC XÃ, THỊ TRẤN; QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TỔ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ QUY ĐỊNH CÁN BỘ KIÊM CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ - GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM Ở THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM ...

  pdf3p xuanca_xuanca 23-02-2013 28 1   Download

 • CQĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

  pdf6p tapuaxinhdep 19-05-2013 25 2   Download

 • Quyết định số 362/1998/QĐ-BTC về việc triển khai thí điểm 2 loại hình bảo hiểm nhân thọ: Bảo hiểm và tiết kiệm 5, 10 năm; Bảo hiểm an sinh giáo dục và áp dụng Bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do tai nạn và bảo hiểm chi phí phẫu thuật trong Bảo hiểm nhân thọ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p ngankhanh 10-10-2009 80 12   Download

 • Mùa hè là mùa vải thiều chín rộ và cũng là mùa nhiều trẻ em phải nhập viện vì bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB), nhiều trường hợp tử vong do bệnh nhân đến bệnh viện quá muộn. Ở các vùng nông thôn (Bắc Giang, Hải Dương), nhiều người thấy có chim tu hú đến ăn quả vải thì cho rằng chim là nguyên nhân gây nên bệnh VNNB nên tìm mọi cách để tiêu diệt chim, có người không dám ăn vải vì sợ bị bệnh. Vậy chim tu hú có truyền bệnh VNNB không? Vai trò của...

  pdf6p tae_in 23-07-2010 73 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản