Nhận xét

Xem 1-20 trên 6801 kết quả Nhận xét
 • Bản tự nhận xét

  doc2p chicilonhn 09-01-2010 1690 128   Download

 • Mẫu bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác, Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf2p quadau_haudau 28-01-2011 3256 117   Download

 • Để có thể đạt điểm cao môn Địa lý, kỹ năng nhận xét biểu đồ là một yếu tố quan trọng giúp các bạn có một bài thi thành công! Tuy nhiên, mỗi loại đề bài và mỗi loại biểu đồ lại yêu cầu những phương pháp nhận xét khác nhau, gây lúng túng cho không ít bạn trong khi làm bài thi. Sau đây là một số kỹ năng để các bạn tham khảo.

  pdf6p huyentrangho 20-05-2013 266 106   Download

 • "Báo cáo nhận xét thử việc" là văn bản trình bày báo cáo của nhân sự thử việc và nhận xét của trưởng bộ phận. Từ đó, trưởng bộ phận đưa ra đề xuất và thông qua ý kiến xét duyệt của Giám đốc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.

  doc3p lenhan309 06-08-2010 723 103   Download

 • Bản nhận xét luận văn thạc sĩ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p pretty4 08-07-2010 414 97   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Tự nhận xét kết quả tập sự", tài liệu trình bày về nội dung mà người tập sự tự đánh giá như: phẩm chất đạo đức; năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự; ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan; về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước.

  doc3p taonemay108 11-12-2010 1126 79   Download

 • Trong hệ thống báo chí ở Việt Nam, mỗi một tờ báo đều có những mặt mạnh và những hạn chế về một vấn đề này hoặc một vấn đề kia, nhưng nhìn chung các tờ báo này đều đã thực hiện chức năng thông tin và lý giải thông tin tương đối kịp thời và thực sự là một công cụ đắc lực cho các cấp, các ngành… trong việc quản lý xã hội và điều hành các nguồn thông tin trong xã hội. Trong bài này chúng ta đi tìm hiểu, nhận xét nội dung và những yếu tố...

  pdf5p camry24 08-07-2010 189 63   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu Bản nhận xét Giáo viên (Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf2p la-vie 31-12-2010 560 49   Download

 • Module Tiểu học 27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét đề cập đến quan điểm đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua đánh giá bằng nhận xét; một số vấn đề về đánh giá, xếp loại, yêu cầu, tiêu chí xây dựng quy trình đánh giá; đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập của một số môn học,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf34p cobetocxul10 15-05-2015 332 42   Download

 • Module Tiểu học 27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét đề cập đến quan điểm đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua đánh giá bằng nhận xét; một số vấn đề về đánh giá, xếp loại, yêu cầu, tiêu chí xây dựng quy trình đánh giá; đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập của một số môn học,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf34p minhminhnguyen32 10-06-2014 188 37   Download

 • Mẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf1p jindo2000 14-09-2010 312 36   Download

 • Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TTBLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf2p quadau_haudau 28-01-2011 464 33   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình đánh giá cán bộ, công viên chức, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Bản tự nhận xét, đánh giá" dưới đây. Hy vọng biểu mẫu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

  doc2p nvcuong198 01-12-2015 994 32   Download

 • Tiểu luận: Thực trạng triển khai và nhận xét ứng dụng mô hình Hệ thống hoạch định nguồn lực - ERP tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam gồm có 2 phần. Trong đó, phần 1 - Tóm tắt lý thuyết về Hệ thống hoạch định nguồn lực - ERP; phần 2 - Phân tích thực trạng, kinh nghiệm triển khai và nhận xét về hệ thống ERP tại Công ty Sữa Việt Nam - Vinamilk.

  doc18p voduythinhjd182 20-07-2016 72 28   Download

 • Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ); Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. ...

  pdf2p quadau_haudau 28-01-2011 552 25   Download

 • Module Tiểu học 28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số kết hợp với nhận xét trang bị cho người học quan niệm về hình thức đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số; đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng điểm số,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf57p minhminhnguyen32 10-06-2014 128 24   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Gợi ý một số câu nhận xét trong đánh giá học sinh tiểu học" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những câu nhận xét trong đánh giá học sinh tiểu học của môn tiếng Việt, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý,...

  doc67p hienle2507 05-10-2015 63 18   Download

 • Module Tiểu học 28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số kết hợp với nhận xét trang bị cho người học quan niệm về hình thức đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số; đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng điểm số,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf57p cobetocxul10 15-05-2015 324 17   Download

 • Bản nhận xét Luận văn Thạc sĩ: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán hàng tại hệ thống siêu thị Morgan thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Phân phối Nam Thái Bình Dương nêu lên những nhận xét chung, ưu và nhược điểm về nội dung, hình thức cũng như đưa ra những vấn đề cần bổ sung, sửa chữa của luận văn.

  doc3p hoahongtrongmua 26-07-2016 58 16   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu nhận xét ứng dụng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm trong sản xuất (Dùng cho tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ)

  pdf2p mattroi_thuytinh 29-07-2010 138 14   Download

Đồng bộ tài khoản