Nhập khẩu hàng hóa nước ngoài

Xem 1-20 trên 444 kết quả Nhập khẩu hàng hóa nước ngoài
 • Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam số 42/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  doc10p giangdien 18-08-2009 163 38   Download

 • Các tranh chấp thường phát sinh từ hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài và cách giải quyết giúp cho nhà kinh doanh Việt Nam hiểu được một cách thấu đáo các loại tranh chấp có thể phát sinh từ các hợp đồng xuất nhập khẩu

  pdf103p ponds_12 30-12-2013 75 25   Download

 • Nhập khẩu hàng hoá là quá trình mua hàng của các đơn vị, cá nhân nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ nhằm mục đích bán trong nước, tái xuất khẩu hoặc phục vụ nhu cầu SX trong nước. Nhập khẩu hàng hoá là quá trình mua hàng của các đơn vị, cá nhân nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ nhằm mục đích bán trong nước, tái xuất khẩu hoặc phục vụ nhu cầu SX trong nước.

  ppt23p page_12 14-08-2013 40 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh số 42/2002/pl-ubtvqh10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào việt nam do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p lawxnk4 10-11-2009 47 5   Download

 • Quyết định số 2968/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

  pdf13p bachma47 15-12-2017 0 0   Download

 • Xu thế phân công lao động quốc tế, vận dụng lợi thế so sánh để sản xuất hàng hoá bán ra trên thị trường thế giới, phát triển quan hệ kinh tế, làm cho các nước được tự do trao đổi hàng hoá đã trở thành một xu thế tất yếu ở tất cả các nước trên thế giới. Việt Nam cũng nằm trong số đấy, không thể nào tồn tại và phát triển nhanh được khi không có hoặc ít có quan hệ kinh tế với nước ngoài....

  doc74p huynhnhatquoc 01-03-2011 1114 546   Download

 • Như chúng ta đã biết một đặc trưng của một nền kinh tế đóng là không có các hoạt động của ngoại thương. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là một lĩnh vực quan trọng của ngoại thương mà qua đó ta biết được nền kinh tế nước nhà sẽ trao đổi với nửa còn lại của thế giới những gì. Quy mô và cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia thể hiện năng lực sản xuất và các lợi thế của nền kinh tế đó....

  doc29p tomboy0201 03-12-2010 332 120   Download

 • Xuất khẩu: Đưa hàng hoá ra khỏi lãnh thổ VN hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật.  Nhập khẩu: Đưa hàng hoá vào lãnh thổ VN từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật. Khu vực đặc biệt: Khu phi thuế quan (khu chế xuất) Xuất nhập khẩu trực tiếp: Bên bán và bên mua quan hệ trực tiếp để thoả...

  pdf21p lqvang02 19-02-2013 286 103   Download

 • Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoỏ nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, mà biểu hiện cụ thể của nú là hoạt động trao đổi buụn bỏn giữa cỏc nước với nhau hay cũn gọi là hoạt động ngoại thương. Trong xu thế đú, Việt Nam đang từng bước hội nhập với cỏc nền kinh tế trong khu vực và quốc tế, và hoạt động ngoại thương đang trở thành sống cũn đối với sự phỏt triển của đất nước cũng như của cỏc doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

  pdf132p loaken_1 25-11-2012 90 49   Download

 • Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, mà biểu hiện cụ thể của nó là hoạt động trao đổi buôn bán giữa các nước với nhau hay còn gọi là hoạt động ngoại thương. Trong xu thế đó, Việt Nam đang từng bước hội nhập với các nền kinh tế trong khu vực và quốc tế, và hoạt động ngoại thương đang trở thành sống còn đối với sự phát triển của đất nước cũng như của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

  pdf147p inspiron1212 01-11-2012 108 39   Download

 • Hiện nay, trong xu thế quốc tế hoá và hợp tác hoá đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi quốc gia đều trở thành một mắt xích của nền kinh tế thế giới. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, nhập khẩu đựơc thừa nhận là hoạt động cơ bản của kinh tế đối ngoại, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, góp phần ổn định và phát triển sản xuất trong nước. Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của các doanh nghiệp.

  pdf40p hocbong1122 19-02-2013 93 39   Download

 • Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay xuất nhập khẩu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó là nhân tố phát huy sức mạnh nền kinh tế trong nước. Trong những năm qua, nước ta đang thực hiện chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu bằng hàng trong nước, tuy nhiên không vì thế mà bỏ qua nhập khẩu. Nhập khẩu hàng hoá là một phần không thể thiếu trong ngoại thương.

  pdf53p hotmoingay5 19-01-2013 73 29   Download

 • Nghị định 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

  doc9p giangdien 18-08-2009 155 25   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Ebook Văn bản pháp luật về quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa & quy định thực hiện xuất nhập khẩu sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những văn bản luật về các thủ tục hải quan, quy định mức thu lệ phí đối với từng mặt hàng, quy định phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định về biện pháp tự về trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam,...

  pdf194p thuytrang_3 28-01-2015 60 19   Download

 • Xuất khẩu hàng hoá là cả một hệ thống các quan hệ mua bán trong một nền thương mại có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm bán sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước ra nước ngoài thu ngoại tệ, qua đó có thể đẩy mạnh sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Xuất khẩu có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của từng quốc gia.

  doc14p dinhthao00 14-06-2011 199 84   Download

 • Xuất nhập khẩu là một trong những hình thức chử yếu của kinh tế đối ngoại, đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là quốc gia đang phát triển như nước ta, ngoại thương có tác dụng rất lớn, rất quan trọng.

  doc26p boyzone4000 10-03-2010 1344 607   Download

 • Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá.

  pdf34p nhattruong 17-07-2009 1834 497   Download

 • Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá-Hiện đại hoá. Toàn đảng, toàn dân ta đang gia sức xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Trong thời đại ngày nay, mở cửa và hội nhập kinh tế là một yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế.

  pdf53p minhtam 15-07-2009 509 224   Download

 • Hợp đồng xuất nhập khẩu: (hợp đồng mua bán quốc tế) là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau trong đó quy định: bên bán: phải cung cấp hàng hóa,chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua: phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

  ppt39p nptung88 25-07-2011 667 224   Download

 • Nhập khẩu là hoạt động mua hàng hoá và dịch vụ từ nước ngoài để phục vụ cho nhu cầu trong nước hoặc tái xuất khẩu nhằm mục đích thu lợi. Hoạt động nhập khẩu có các đặc điểm sau: Một là, thị trường nhập khẩu rất đa dạng. Mỗi quốc gia có lợi thế về sản xuất một số loại hàng hoá nhất định, do đó nhà nhập khẩu có thể lựa chọn nhập khẩu hàng hoá từ những quốc gia đem lại lợi ích cao nhất cho hoạt động nhập khẩu của mình....

  pdf82p thuytienvang_1 29-10-2012 210 115   Download

Đồng bộ tài khoản