Nhập khẩu máy móc phục vụ dự án

Xem 1-6 trên 6 kết quả Nhập khẩu máy móc phục vụ dự án
 • Công văn số 11486/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc phục vụ dự án

  pdf1p giangdien 18-08-2009 52 1   Download

 • Tại bất kỳ quốc gia nào, ngành hải quan luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Tại Việt Nam, hải quan là cơ quan được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan, quản lý đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải và xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách.

  pdf69p hotmoingay5 19-01-2013 87 40   Download

 • MẪU DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, THANH LÝ (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011 /TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương) Mẫu A - DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ NHẬP KHẨU STT Tên hàng Số lượng/ trọng lượng Trị giá (FOB/CIF...) (USD/EUR...) Xuất xứ Tình trạng hàng hoá (mới hoặc đã qua sử dung) I. Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dự án 1 2 3 ... Tổng cộng II.

  pdf4p longxanh39 28-06-2011 162 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nhập khẩu hàng hóa máy móc và dự báo hướng đi cho đầu tư nhập khẩu', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf89p ttcao9 27-08-2011 23 9   Download

 • Giá trị vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá trị lô hàng và các khoản chi phí để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống; 1.1.2 Các nhu cầu tài chính của khách hàng sau đây: 1.1.2.1 Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu khách hàng phải nộp để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mà giá trị lô hàng đó NHNT có tham gia cho vay...

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 32 5   Download

 • NHNT cho vay các đối tượng: (Hiện đang áp dụng chủ yếu ) 1.1.1 Giá trị vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá trị lô hàng và các khoản chi phí để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống; 1.1.2 Các nhu cầu tài chính của khách hàng sau đây: 1.1.2.1 Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu khách hàng phải nộp để làm thủ tục xuất khẩu,...

  pdf8p samsung1 01-09-2011 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản