Nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật
 • Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản

  doc14p giangdien 18-08-2009 109 5   Download

 • Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS về việc hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản do Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản ban hành

  pdf14p lawxnk4 10-11-2009 54 4   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 147 11   Download

 • Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS về việc hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản do Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản ban hành

  pdf13p lawqds3 09-12-2009 50 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản