Nhập môn lập trình

Xem 1-20 trên 780 kết quả Nhập môn lập trình
 • Bài tập chương trình chứng chỉ lập trình Java và J2EE môn học nhập môn lập trình với Java - JPCB. Giúp các bạn ôn tập kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p iceriver102 14-11-2010 760 350   Download

 • Cuốn sách "Nhập môn lập trình ngôn ngữ C" trình bày nội dung một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo kỹ sư tin học, cử nhân cao đẳng tin học tại khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ở đây sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về ngôn ngữ C, các kỹ thuật tổ chức dữ liệu và lập trình căn bản.

  pdf243p tailieuvip14 26-07-2012 488 230   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình nhập môn lập trình về tập tin

  ppt48p tiasangmoi 24-10-2010 115 58   Download

 • Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng gỡ rối, sửa lỗi trên Visual C++, bổ sung thêm một số kiến thức về chuỗi, con trỏ và cung cấp một số lượng tương đối lớn các bài tập nhằm giúp sinh viên học tốt học phần “Nhập môn lập trình”.

  pdf39p dinhlan0501 30-03-2011 126 51   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình" có 6 chương và được chia thành 2 phần. Trong phần 1 sau đây gồm 3 chương đầu tiên với các nội dung chính như: Giới thiệu tổng quan về lập trình, các thành phần trong ngôn ngữ C, các cấu trúc điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf56p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 67 36   Download

 • Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 của bài giảng "Nhập môn lập trình" sẽ trang bị cho người học những hiểu biết về: hàm và truyền tham số, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, tập tin... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 41 18   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Nhập môn lập trình: Phần 2 - Cấu trúc điều khiển sau đây để hiểu rõ hơn về lệnh rẽ nhánh if – else; lệnh rẽ nhiều nhánh switch; vòng lặp while, do while, for; các từ khóa break và continue. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt23p cocacola_09 26-11-2015 28 10   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Phần 1 nêu lên những thông tin tổng quan về môn học và một số kiến thức về các thành phần của chương trình C; kiểu dữ liệu cơ sở trong C; toán tử trong C. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt43p cocacola_09 26-11-2015 41 16   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Nhập môn lập trình VB6" giới thiệu tới người học các kiến thức: Làm quen với ngôn ngữ Visual Basic 6.0, làm quen với Form và Control, biến cố của Form và Control, làm việc với điều khiển đặc biệt, điều khiển trình bày dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf246p doinhugiobay_10 08-01-2016 41 19   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Nhập môn lập trình VB6", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Làm việc với điều khiển dữ liệu, đối tượng ADO và cơ sở dữ liệu Access, làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server, làm việc với DataReport, làm việc với Crystal Report, biên dịch - Đóng gói - Triển khai. Mời các bạn tham khảo.

  pdf184p doinhugiobay_10 08-01-2016 27 14   Download

 • Chương 7 của bài giảng Nhập môn lập trình giúp người học có thêm những kiến thức về mảng một chiều. Thông qua chương này người học có thể biết được khái niệm về mảng và dữ liệu kiểu mảng, biết cách khai báo mảng, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, tìm hiểu một số bài toán trên mảng 1 chiều. Mời tham khảo.

  ppt49p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 42 13   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Phần 4 - Mảng - Array sau đây sẽ trang bị cho các bạn một số kiến thức về tính chất mảng - Array; khai báo mảng trong C; truy xuất các thành phần; truyền tham số kiểu mảng cho hàm; một số thao tác cơ sở; mảng nhiều chiều.

  ppt30p cocacola_09 26-11-2015 27 7   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Phần 5 - Con trỏ - Pointer giới thiệu tới các bạn về một số lý do nên sử dụng con trỏ; khai báo trong C; toán tử “&”; truyền tham số địa chỉ; con trỏ NULL; toán tử gán “=” con trỏ và mảng; chuỗi ký tự - String; cấu trúc - Struct.

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 32 7   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình phần mở đầu giới thiệu cho người học một số nội dung như: Các thành phần trong chương trình C, kiểu dữ liệu cơ sở trong C, toán tử trong C,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p namthangtinhlang_02 05-11-2015 16 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Phần 3 - Hàm - Function bao gồm những nội dung về một số nguyên tắc; một số lỗi thường gặp; dạng tổng quát của hàm; truyền tham số cho hàm; truyền giá trị; truyền tham chiếu; phương thức trao đổi dữ liệu.

  ppt21p cocacola_09 26-11-2015 33 8   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 9 giúp người học có thêm những hiểu biết về chuỗi ký tự. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo chuỗi ký tự, các thao tác trên chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 27 6   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thế nào là lập trình, lưu đồ thuật toán, cấu trúc điều khiển cơ bản, cấu trúc lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p doinhugiobay_17 01-03-2016 21 6   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 3: Các kiểu dữ liệu cơ sở" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các kiểu dữ liệu cơ sở, biến, hàng số, biểu thức, toán tử gán, toán tử một ngôi, toán tử hai ngôi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p doinhugiobay_17 01-03-2016 15 3   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 4: Câu lệnh rẽ nhánh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p doinhugiobay_17 01-03-2016 19 4   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 5: Câu lệnh lặp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do… while, một số kinh nghiệm lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf50p doinhugiobay_17 01-03-2016 14 5   Download

Đồng bộ tài khoản