Nhiệm kỳ của đại biểu hội đồng nhân dân

Xem 1-20 trên 34 kết quả Nhiệm kỳ của đại biểu hội đồng nhân dân
 • Bài giảng Kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân do GS.TS. Trần Ngọc Đường biên soạn bao gồm những nội dung về chức năng của Hội đồng Nhân dân; vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân; trao đổi về kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân.

  ppt12p cocacola_03 05-10-2015 84 32   Download

 • Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Đại biểu nào không tham dự đợc kỳ họp phải có lý do và phải báo cáo trớc với Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đại biểu nào không tham dự đợc phiên họp phải có lý do và phải báo cáo với Chủ toạ phiên họp. ...

  pdf21p lananh 07-07-2009 705 238   Download

 • Bài giảng Kỹ năng hoạch định kế hoạch phát triển KTXH trình bày về vai trò của đại biểu hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản trị phát triển, HĐND với nhiệm vụ thiết kế và quản trị phát triển địa phương;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p cocacola_03 05-10-2015 40 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 – 2011

  pdf5p inoneyear 07-04-2010 64 5   Download

 • Bài giảng Vai trò và kỹ năng của đại biểu HĐND trong phát triển kinh tế - xã hội trình bày về chính quyền địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (vai trò cộng tác của HĐND-UBND; đại biểu HĐND); HĐND với nhiệm vụ thiết kế và quản trị phát triển địa phương (nhận thức và kỹ năng).

  ppt36p cocacola_03 05-10-2015 38 6   Download

 • Bài giảng Tổng quan về chất vấn tại nghị trường - Kỹ năng chất vấn của ĐBDC bao gồm những nội dung về nguyên nhân đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân chất vấn; các văn bản pháp lý về quyền chất vấn của đại biểu dân cử; mục đích của hoạt động chất vấn; đặc điểm của câu hỏi chất vấn, truy vấn; mối tương quan của hoạt động chất vấn và trách nhiệm chính trị; hệ quả của hoạt động chất vấn; quy trình, thủ tục của hoạt độn...

  ppt25p cocacola_02 25-09-2015 14 6   Download

 • Qui định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tồ chức của Bộ Tài chính....

  pdf8p sontratckh 08-03-2011 130 18   Download

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thiết kế nhằm trang bị cho học viên kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; kỹ năng thuyết trình, chất vấn và thảo luận, kỹ năng thẩm tra và giám sát ngân sách để học viên có thể đảm nhiệm tốt vai trò là ĐBHĐND cấp huyện của mình.

  ppt139p hoa_lan91 16-06-2014 69 20   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016

  pdf11p meoconanca 28-02-2011 74 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC GIẢM SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH ĐƯỢC BẦU CỦA ĐỒNG NAI VÀ BÌNH THUẬN NHIỆM KỲ 2011-2016 CHÍNH PHỦ

  pdf3p meoconbatbuom 28-05-2011 29 3   Download

 • Thông tư 01/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

  doc4p trucmoc 16-08-2009 58 2   Download

 • Quyết định số 27/2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 9, khóa III, nhiệm kỳ 2004 – 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 58 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC GIẢM SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH ĐƯỢC BẦU CỦA BẠC LIÊU NHIỆM KỲ 2011-2016 CHÍNH PHỦ

  pdf2p meoconbatbuom 28-05-2011 29 1   Download

 • Là đại biểu HĐND, bạn có trách nhiệm giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi bầu ra mình và chịu sự giám sát của cử tri. Theo luật định, bạn phải “thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND”. Sau mỗi kỳ họp HĐND, bạn có “trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó” (Điều...

  pdf7p bach_nhat 27-02-2012 56 22   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính; Căn c...

  pdf12p meoconanca 28-02-2011 143 17   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Căn cứ Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 07/10/2011 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

  pdf18p conchokon 12-09-2012 81 8   Download

 • Nghị định số 29/2001/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ xung của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 1999 - 2004 do Chính Phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 72 5   Download

 • Quyết định số 41 /2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 58 5   Download

 • Quyết định số 35 /2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc2 24-11-2009 56 4   Download

 • Nghị định số 25/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc2 24-11-2009 55 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản