» 

Nhiệm Vụ Của đảng Viên

 • Nhiệm vụ của chuyên viên tiếp thị

  Chuyên viên tiếp thị có thể quyết định từ việc thiết kế kiểu dáng cho một sản phẩm mới, việc thuê bao nhiêu nguời bán hàng, việc chi tiêu bao nhiêu tiền cho các hoạt động quảng cáo cổ động, cho tới những việc nhỏ hơn như thay đổi ký tự ghi trên nhãn mác bao bì. I. Tình trạng cầu và nhiệm vụ tiếp thị: 1. Cầu âm: thị trường của sản phẩm rơi vào tình trạng cầu âm khi đại...

  pdf 5p sieusaobanhang 30-12-2009 174 60

 • KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

  Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi...

  ppt 20p thangbin1 20-11-2010 2161 275

 • Giáo án Công nghệ 7 bài 49: Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản

  Đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh ngày một tốt hơn, chúng tôi tuyển chọn những giáo án bài Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản. Tham khảo bộ sưu tập này quý thầy cô giáo rất thuận tiện trong việc giảng dạy, đưa kiến thức đến với học sinh một cách nhanh chóng, những bài soạn giáo án góp phần giúp học sinh dể dàng tiếp thu nội dung bài học, biết nhiệm vụ của...

  doc 4p hoangtuancongnghe 24-03-2014 6 0

 • Bài thuyết trình: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

  Cùng với học viên nghiên cứu, trao đổicác nội dung của bài nhằm giúp học viên xác địnđược vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó đảng viên tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu là người đảng viên; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của mình.

  ppt 62p phamhoan_btc_hupl 18-10-2010 2359 393

 • BÀI 9: KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

  Vị trí, vai trò của người đảng viên: Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. → Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV. → Đảng CSVN đồng thời là đội...

  doc 4p thangbin1 20-11-2010 4179 711

 • BÀI 8: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CỞ

  Về tổ chức: là tổ chức đảng nhỏ nhất (trong hệ thống tổ chức Đảng 4 cấp: Trung ương – Tỉnh – Huyện – Cơ sở của chúng ta hiện nay) và có số lượng nhiều nhất, bao gồm các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. Điều lệ Đảng CSVN (đã được thông qua tại Đại hội lần thứ X) quy định: TCCSĐ có dưới 30 ĐV thì lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc. TCCSĐ có 30 ĐV trở lên...

  doc 4p thangbin1 20-11-2010 4154 700

 • TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ

  Về tổ chức: là tổ chức đảng nhỏ nhất trong hệ thống tổ chức Đảng (4 cấp: TW – Tỉnh – Huyện – Cơ sở) và có số lượng nhiều nhất, bao gồm các chi bộ CS, đảng bộ CS. TC CSĐ có dưới 30 ĐV thì lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc. TC CSĐ có 30 ĐV trở lên thì lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng ủy.

  ppt 18p thangbin1 20-11-2010 2195 333

 • Nhiệm vụ của công tác lưu trữ

  Tham khảo bài thuyết trình 'nhiệm vụ của công tác lưu trữ', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 13p tieuboingoan 15-05-2010 484 149

 • Bài giảng Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu khái quát về ĐCS Việt Nam: Điều lệ Đảng, đặc điểm của điều lệ Đảng, các nội dung cơ bản của điều lệ Đảng gồm 12 chương và 48 điều. Trình bày điều kiện để trở thành một Đảng viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên.

  pdf 38p missminh32 09-04-2014 50 7

 • Chức năng và nhiệm vụ của đại diện bán hàng

  Để thực hiện những nhiệm vụ của mình là một đại diện cho công ty trên thị trường, những đại diện bán hàng có đóng góp quan trọng cả cho công ty lẫn cho khách hàng của họ. Dù hoạt động của đại diện bán hàng rất đa dạng, nhưng chúng có thể tập hợp thành

  pdf 16p demnammopho123 28-06-2013 20 6

 • ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÍ

  Nhiệm vụ của nền giáo dục phổ thông nước ta hiện nay là phải hình thành cho các thế hệ học sinh những cơ sở ban đầu quan trong của con người mới mà Đảng và Nhà nước ta đã nhấn mạnh: “cần có ý thức và đạo đức XHCN, có trình độ văn hóa phổ thông, có hiểu biết kĩ thuật, có kĩ năng lao động cần thiết, có óc thẩm mĩ và có kiến thức tốt…” để tiếp tục sự nghiệp cách...

  pdf 3p nkt_bibo51 04-03-2012 78 5

 • Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác năm học 2012-2013

  Bản kiểm điểm quá trình công tác năm học 2012-2013, tại trung tâm học tập cộng đồng. Để đánh giá được quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên công tác mời các bạn tham khảo để có thể tự đánh giá tốt được quá trình đảng viên của mình.

  pdf 4p changcosao 22-02-2014 69 2

 • Chi thị công việc khẩn cấp bây giờ

  Tài liệu Chi thị công việc khẩn cấp bây giờ trình bày nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sau cách mạng tháng 8 và ý nghĩa của chỉ thị đối với sự thay đổi tình hình đất nước. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Lịch sử.

  doc 8p ngphutien 04-06-2014 4 1

 • BẢN THU HOẠCH-Đảng viên mới

  Về sự cần thiết phải học tập chuyên đề đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong giai đoạn hiện nay.

  doc 8p hoanganhvan1983 22-01-2010 2317 346

 • Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Điều 1: - Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm...

  doc 12p bdbp-dna 08-03-2011 630 114

 • LUẬN VĂN: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các Đảng bộ phường ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay

  Chỉ thị số 52CT/TƯ ngày 21/01/2002 của Bộ Chính trị khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng. Đảng là một cơ thể chính trị - xã hội sống, có quá trình hình thành, phát triển và đào thải riêng.

  pdf 92p vascaravietnam 15-08-2012 121 46

 • LUẬN VĂN: Chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

  Trong bất kỳ thời kỳ nào, chất lượng đội ngũ đảng viên có tầm quan trọng rất lớn đối với toàn bộ sự nghiệp của cách mạng Việt Nam. Đây không phải là công tác riêng của Trung ương hay của một vài tổ chức trọng điểm nào đó, mà cần phải tiến hành thường xuyên ở tất cả các đảng bộ, chi bộ. Đây cũng là nhiệm vụ chung cho mỗi cấp ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên; vì...

  pdf 107p vascaravietnam 15-08-2012 84 41

 • Hệ thống viễn thông - Giới thiệu môn học

  NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN - Tham gia các buổi học lý thuyết ở lớp Tham gia đầy đủ các buổi báo cáo bài tập Dự thi kết thúc học phần Tham gia làm bài tập về nhà Tham gia làm bài tập nhóm (nhóm khoảng 4-6 sinh viên)

  ppt 8p it_p0k3t 05-05-2011 103 24

 • LUẬN VĂN: Chất lượng đội ngũ đảng viên là người dân tộc thiểu số của các đảng bộ xã ở tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay

  Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ chủ yếu và thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng nói chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đảng là do các đảng viên tổ chức nên, đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh. Thực...

  pdf 82p dellvietnam 23-08-2012 67 18

 • Quyết định của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Quyết định của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam

  doc 48p vannghiamt07 11-07-2010 105 16

 • + Xem thêm 268 Nhiệm Vụ Của đảng Viên khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản