Nhiệm vụ của thời kì quá độ

Xem 1-20 trên 23 kết quả Nhiệm vụ của thời kì quá độ
 • Theo các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Leenin thì có 2 con đường quá độ lên chủ nghiia xã hội là quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp

  doc6p tkleanhhoang 25-11-2011 166 55   Download

 • Trong giai đoạn đầu của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế nước ta nằm trong tình trạng trì trệ và tăng trưởng thấp, sản xuất không đủ cho tiêu dùng, tích luỹ phần lớn là phụ thuộc vào vay mượn từ bên ngoài. Phát triển thị trường hàng hoá thiếu thốn nghiêm trọng, nhất là lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu.

  pdf38p muathi2013 13-05-2013 76 21   Download

 • Từ đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực mới chuyển sang một thời kỳ phát triển cao hơn đẩy tới một bước công nghiệp hoá nước nhà.

  pdf20p thainhatquynh 10-07-2009 3114 710   Download

 • Đăc̣ điêm̉ HCM khăn̉ g điṇ h lơń nhât́ khi nước ta bước vào quá độ là từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH không qua giai đoaṇ phat́ triên̉ TBCN → đăc̣ điêm̉ naỳ thâu toḿ đâỳ đu ̉ nhưñ g mâu thuâñ kho ́ khăn phưć tạp và chi phối tất cả những đặc điểm khác.

  ppt32p thinhlu 07-09-2011 239 65   Download

 • Xây dựng niềm tin – Nhiệm vụ của thương hiệu Các thương hiệu đang trong quá trình cạnh tranh gay gắt với nhau để giành lấy sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là sự tin tưởng của họ. Thế nhưng chính thương hiệu và kiến trúc thương hiệu lại nên từ bỏ cuộc cạnh tranh này.

  pdf10p messi1357 24-02-2011 102 38   Download

 • Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá (CNH-HĐH) là con đường tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội.Riêng ở nước ta,việc thực hiện CNHHĐH được coi là “nhiệm vụ trung tâm” trong cả một chặng đường dài của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  pdf22p songngu1311 07-12-2012 118 41   Download

 • Trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng (dự thảo cương lĩnh xây dựng CNXH trong thời kì quá độ) đề ra năm 1991 có ghi rõ: “Giáo dục là sự nghiệp đào tạo và xây dựng con người vừa phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội trước mắt, vừa chuẩn bị cho đất nước bước vào những giai đoạn phát triển lâu dài” và :nhiệm vụ trung tâm của giáo dục là đào tạo thế hệ trẻ thành những người lao động có ý thức làm chủ, có tri thức, thành thạo ngh...

  pdf4p nkt_bibo51 04-03-2012 156 20   Download

 • Trong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành CNH - HĐH. Trong thời đại ngày nay, CNH phải gắn liền với HĐH. CNH - HĐH ở nước ta là nhằm xây dựng CSVC kỹ thuật cho CNXH. Đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt...

  pdf22p kungfu_gautruc 20-07-2010 80 28   Download

 • Công nghiệp hoá không phải là một chủ trương mới của Đảng mà ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (1960). Đảng ta đã xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công nghiệp, hẳn trước đây do nhiều nguyên nhân chủ quan có, khách quan có mà trong đó nổi lên là do chủ quan, nóng vội, dập khuôn máy móc chúng ta đã mắc một số sai lầm, khuyết điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI...

  pdf28p notonline1122 21-02-2013 44 21   Download

 •  Công nghiệp hóa thời kỳ  trước đổi mới: chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. đại hội III từ một nền nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải trải qua giai đoạn TBCN. tính tất yếu của công nghiệp hóa độí với cuộc xậy dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. công nghiệp hóa XHCN là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ lên CNXH. quan điểm này được khẳng định nhiều lần trong các đại hội đảng sau này...............

  ppt56p taonemay108 11-12-2010 891 313   Download

 • "Kĩ thuật xung - số'' là thuật ngữ bao gồm một lĩnh vực khá rộng và quan trọng của ngành kĩ thuật điện tử - tin học. Ngày nay, trong bước phát triển nhảy vọt của kĩ thuật tự động hóa, nó mang ý nghĩa là khâu then chốt, là công cụ không thể thiếu để giải quyết các nhiệm vụ kĩ thuật cụ thể hướng tới mục đích giảm các chi phí về năng lượng và thời gian cho một quá trình công nghệ hay kĩ thuật, nâng cao độ tin cậy hay hiệu quả của chúng. Trong chương...

  pdf9p minhanh0246 23-09-2010 557 235   Download

 • Cuộc đấu tranh ngoại giao của chúng ta thời kì đổi mới đều tập trung vào nhiệm vụ trọng điểm là phá thế bao vây cô lập, bảo vệ và giữ vững nền hòa bình dân tộc. Tư tưởng tiêń bô ̣ của Đại hội Đảng VI, đặc biệt là Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị đã mở đầu cho quá trình đổi mới chính sách đối ngoại và ngoại giao, đặc biệt là chính sách đối ngoại với các nước láng giềng và khu vực.

  doc19p kuter195 13-04-2011 295 108   Download

 • Nhiệm vụ của Hiến pháp 1992: thể chế hóa đường lối cách mạng do Đảng cộng sản Việt Nam đề ra trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.M c tiêu c a ch đ chínMục tiêu của chế độ chính trị: xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện....

  ppt35p vip11111 15-06-2012 214 82   Download

 • Ngay từ những này đầu thành lập Khoa Địa lí, giáo trình Bản đồ học đã đƣợc xác định là một trong những giáo trình chính của chƣơng trình đào tạo. Trong quá trình phát triển của khoa, giáo trình luôn đƣợc biên soạn lại để phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo từng thời kì. Năm 1968, giáo trình "Địa đồ học" đƣợc tác giả Ngô Đạt Tam biên soạn dùng cho hệ ba năm.

  pdf146p sangtt04 06-08-2013 213 97   Download

 • Từ Đại hội Đảng VI năm 1986, Đảng và Nhà nước ta xác định chúng ta đang trong thời kì quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong đó, xây dựng một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên xuốt trong giai đoạn lịch sử này.

  doc107p dinhthao00 14-06-2011 82 35   Download

 • - Hiểu được tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.- Biết được tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta hiện nay, phương hướng nhiệm vụ của nghành trong thời gian tới, 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp nội dung trong bài. 3.

  pdf12p abcdef_33 17-09-2011 831 32   Download

 • Nếu muốn trở thành nhân viên trụ lực của công ty, hãy Khi giao việc cho bạn, sếp đã suy xét khả năng hoàn thành công việc của bạn, do vậy không nên dùng cách trả lời “không” với công việc đó, cho dù nhiệm vụ này tương đối khó và bạn có thể sẽ không hoàn thành nó. Hãy nói với sếp rằng dù công việc có chút khó khăn nhưng bạn sẽ cố gắng hoàn thành nó, và sau đó hãy dành toàn bộ thời gian để giải quyết công việc, nếu trong quá trình làm phát hiện...

  pdf11p khanhhoa1234 27-10-2010 70 12   Download

 • Trong dạy học SH, GV phải tạo cơ hội thuận lợi để HS tập dượt, phát triển các kĩ năng và phẩm chất trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả nhận thức, để HS rèn luyện các thao tác, kĩ năng, kĩ xảo, xây dựng thói quen vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Việc phát triển các kĩ năng cần tuân theo quy luật tâm lí của quá trình nhận thức đó là đi từ nhận thức cảm tính (Quan sát, chú ý, ghi nhớ) đến nhận thức lí tính (So sánh, phân tích, tổng...

  pdf4p nkt_bibo51 05-03-2012 85 12   Download

 • Đất nước ta đang vào thời kì công nghiệp hoá hiện đại, hoá đất nước. Đảng và nhà nước đã chủ động khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nhằm đưa đất nước phát triển. Trong đó tự động hoá đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chung của đất nước.

  pdf11p phuoctam22 03-06-2011 183 7   Download

 • Đất nước ta đang vào thời kì công nghiệp hoá hiện đại, hoá đất nước. Đảng và nhà nước đã chủ động khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nhằm đưa đất nước phát triển. Trong đó tự động hoá đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chung của đất nước.

  pdf9p iphone1 03-09-2011 47 4   Download

Đồng bộ tài khoản