Nhiệm vụ nghiên cứu

Xem 1-20 trên 2558 kết quả Nhiệm vụ nghiên cứu
 • Bài viết "Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu" trình bày về nhiệm vụ của việc nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu cho nghiên cứu lịch sử Đảng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc6p lenhungvn 17-11-2014 58 10   Download

 • Với mục tiêu nghiên cứu các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu ở trường Đại học - báo cáo "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở các trường đại học" tập trung nghiên cứu các nội dung sau:

  pdf101p la_lan23 12-04-2013 234 106   Download

 • Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu Địa lý gồm 3 chương, trình bày về lịch sử phát triển khoa học địa lý, đối tượng - mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Địa lí học, phương pháp nghiên cứu địa lý và phân vùng địa lí tự nhiên và cảnh quang học. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf37p quangtriyeuthuong32 16-05-2014 201 80   Download

 • Chuẩn bị đề cương 4.1.1 Đặt tên đề tài Tên của đề tài xác định rõ nội dung, hành động nhằm giải quyết một vấn đề, chỉ rõ vấn đề được giải quyết theo hướng nào 4.1.2 Xác định nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định nhiệm vụ nghiên cứu là phần quan trọng của đề tài. Người nghiên cứu phải nêu lên được lý do khách quan và chủ quan dẫn đến việc lựa chọn đề tài. Lý do hoàn toàn xác đáng, cụ thể.

  pdf6p dq_vinh 29-09-2012 143 41   Download

 • Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH được đặc trưng bởi một nhiệm vụ nghiên cứu thực tiễn bởi một người hoặc nhóm người thực hiện  Đề tài định hướng và việc trả lời các câu hỏi về ý nghĩa học thuật, có thể chưa quan tâm đến hiện thực hóa hoạt động thực tế  Dự án là một loạt đề tài có mục đích ứng dụng xác định cụ thể  Đề án là loại văn kiện được xây dựng để trình cấp quản lý xin thực hiện một vấn đề gì đó.

  pdf6p dq_vinh 29-09-2012 142 41   Download

 • Tập tài liệu này đề cập đến các vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giúp cho các cán bộ khoa học của Viện có các thông tin cần thiết trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tập tài liệu được biên chế thành 3 phần, phần I này trình bày về phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

  pdf76p colendaica32 02-06-2014 175 49   Download

 • Đề tài nghiên cứu có thiết thực không? (Có ích lợi gì cho xã hội? Có ý nghĩa gì về mặt lý luận và thực tiễn?) Tài liệu tham khảo nghèo nàn hay phong phú, mới hay cũ? Tài liệu ấy được tác giả khai thác như thế nào? Phương pháp nghiên cứu có phù hợp với đề tài không? Dữ liệu đã đầy đủ để đảm bảo cho kết luận chưa? Nhận xét đánh giá về từng phần của báo cáo Công trình nghiên cứu thực hiện được ở mức nào các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra?...

  pdf7p home_12 12-08-2013 150 11   Download

 • Trong quá trình nghiên cứu và biên soạn lịch sử, những người nghiên cứu phải sử dụng nhiều nguồn sử liệu khác nhau, trong đó tài liệu lưu trữ Đảng là nguồn sử liệu đóng vai trò quan trọng và chủ yếu. Bài viết này của chúng tôi xin nêu vài nét về nguồn tài liệu lưu trữ Đảng, về vai trò của tài liệu lưu trữ đảng trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử.

  doc7p lenhungvn 17-11-2014 45 6   Download

 • Mẫu Danh sách đề xuất giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của bản Danh sách đề xuất giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc1p minhqua123 14-03-2015 28 3   Download

 • Bài giảng Chương 2: Nghiên cứu thị trường thế giới bao gồm những nội dung về khái niệm, nhiệm vụ của nghiên cứu thị trường thế giới; nội dung căn bản điều tra thị trường thế giới; phương pháp nghiên cứu thị trường thế giới; những lưu ý khi tiến hành nghiên cứu thị trường thế giới.

  ppt48p cocacola_07 09-11-2015 37 5   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của xã hội học người tàn tật, nhiệm vụ nghiên cứu xã hội học người tàn tật, chức năng xã hội và xã hội học người tàn tật,... là những nội dung chính trong bài viết "Xã hội học người tàn tật: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 17 1   Download

 • Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ nghiên cứu cơ cấu xã hội, những vấn đề cần tìm hiểu khi nghiên cứu cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Mấy vấn đề nghiên cứu cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 35 4   Download

 • Giáo trình "Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường" trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về mô hình hóa, những khái niệm cơ bản, phân loại mô hình, xây dựng mô hình, một số mô hình cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf137p peheo_1 13-08-2012 259 118   Download

 • Bài giảng “Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và khái niệm cơ bản” trình bày các nội dung: Đối tượng nghiên cứu và nội dung của môn học, nhiệm vụ nghiên cứu môn học, một số khái niệm căn bản, phân loại dự án đầu tư,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf13p tsmttc_004 11-06-2015 30 10   Download

 • Mục tiêu của Nhiệm vụ là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phương pháp luận xây dựng chính sách xã hội nông thôn trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của CHLB Đức; từ thực trạng Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm CHLB Đức, khuyến nghị một số vấn đề về phương pháp luận xây dựng chính sách về việc làm, xóa đói giảm nghèo,an sinh xã hội, các chính sách cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản trong nông thôn ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf227p tsmttc_009 12-08-2015 33 8   Download

 • Để tiến hành đề tài này tác giả phải thực hiện hai nhiệm vụ: Nghiên cứu điều chế vật liệu xử lý có hiệu quả chuyển nước đục thành nước trong trong một thời gian rất ngắn (5-10 phút). Lọc nước lắng trong bằng chất hấp phụ để tách các chất ô nhiễm hòa tan trong nước... Để đáp ứng yêu cầu này, đề tài phải điều chế 2 loại hấp phụ: Than hoạt tính dạng ép hạt và than oxy hóa dạng hạt.

  pdf3p lalala05 30-11-2015 27 5   Download

 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu chủ đề chính tìm và đề xuất các phương pháp, phương án để nhằm phát triển du lịch mà vẫn bảo tồn được các tài nguyên hình thành nên du lịch và thiết lập mối quan hệ tương hỗ giữa phát triển du lịch với các nghành kinh tế khác có liên quan. Khai thác du lịch có hiệu quả cao nhất và hiệu quả bền vững nhất ở Vườn quốc gia Phong nha –Kẻ bàng...

  pdf28p truongdoan 29-07-2009 1546 754   Download

 • Tâm lý học là một khoa học nghiên cứu những quy luật của tâm lý người. ngày nay tâm lý được vận dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Tâm lý học : Tâm lý học lao động, Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học sáng tạo, Tâm lý học quản lý. Tâm lý học quản lý là một chuyên ngành của tâm lý học, chuyên nghiên cứu những vấn đề trong hoạt động quản lý, nhằm làm cho hoạt động quản lý đạt được hiệu quả tối ưu. ...

  doc16p phucanh81napa 28-10-2010 1279 459   Download

 • Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu thống kê doanh nghiệp - Hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp - Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp

  ppt25p lemymeo 18-01-2010 955 307   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ của nhà quản trị', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc36p mi_coi 14-09-2010 721 287   Download

Đồng bộ tài khoản