Nhiệt độ tuyệt đối t

Xem 1-20 trên 23 kết quả Nhiệt độ tuyệt đối t
 • Kiển thức - Quan sát và theo dõi TN, rút ra p = p0(1+ γt ) - Biểt khái niệm khí lí tưởng, nắm được khái niệm nhiệt độ tuyệt đối, hiểu được định nghĩa nhiệt độ - Biểt vận dụng nhiệt độ tuyệt đối để phát bỉêu đl Saclơ 2. Kỹ năng - Vận dụng đl để giải bài tập và giải thích một số hiện tượng - Giải thích định luật bằng thuyểt động học phân tử

  pdf5p zing1209 19-12-2010 247 46   Download

 • Biết khái niệm khí lí tưởng, nắm được khái niệm nhiệt độ tuyệt đối, hiểu được định nghĩa nhiệt độ. Biết vận dụng nhiệt độ tuyệt đối để phát biểu định luật Charles dưới dạng p = V.T

  pdf5p abcdef_51 18-11-2011 75 7   Download

 • I.MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Nhận biết được các khái niệm “trạng thái” và “quá trình”. - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt. - Phát biểu và nêu được biểu thức của định luật Bôilơ –Mariot. - Nhận biết được dạng đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ p-V. 2. Kỹ năng - Vận dụng được các phương pháp xử lí các số liệu thu được bằng thí nghiệm vào việc xác định mối quan hệ giữa p-V trong quá trình đẳng nhiệt.

  doc8p camthudanvip 11-03-2013 123 16   Download

 • Hiểu và nhớ định luật Saclơ theo nhiệt độ tuyệt đối. Có kỹ năng dùng biểu thức của định luật này để giải các bài tập. - Hiểu và nhớ dạng của đường đẳng tích trong hệ tọa độ p, T và p, V. - Hiểu khái niệm độ không tuyệt đối và nhiệt độ tuyệt đối. II/ CHUẨN BỊ : 1. Tài liệu tham khảo : Sách giáo viên, sách giáo khoa 2. Phương tiện, đồ dùng dạy học: 3. Kiểm tra bài cũ:  Phát biểu định luật B.M và viết công thức ...

  pdf4p paradise9 30-12-2011 373 13   Download

 • Một trong những thành tựu của nhiệt động học trong thế kỷ 19 là đã đưa ra được định nghĩa về nhiệt độ tuyệt đối của một vật, đo bằng đơn vị Kelvin, độ không tuyệt đối = không độ Kelvin ≈ -273.15 độ C.

  pdf16p dauhukhothom 15-04-2011 40 3   Download

 • Câu 1: Trong các đại lượng sau, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái? A. Khối lượng m. B. Thể tích V. C. Áp suất D. Nhiệt độ tuyệt đối T. Câu 2: Biểu thức của định luật Sác – Lơ? A. P1T1 = P2T2 B. P1T2 = P2T1 C. D. Câu 3: Mức biến dạng của một thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây? A. Độ lớn của lực tác dụng. B. Độ dài ban đầu của thanh. C. Độ lớn của lực tác dụng và tiết diện ngang của thanh. D.

  doc15p thuhathuan 05-01-2013 108 44   Download

 • Ttb = 273 + ttb,nhiệt độ tuyệt đối trung bình tính toán của môi chất trong bộ thu, [K] Vậy ta có ph−ơng trình cân bằng nhiệt cho bộ thu: δQ1 = dU + dIm + dIG + δQ2 thì ph−ơng trình cân bằng nhiệt (4.2) có thể viết d−ới dạng: ε.En.FD.sin2ωτ.dτ = (mo.Co+m.CP+mc.Cc)dt+(GCP+KttL)(t - to)dτ. Biến đổi bằng cách thay T(τ) = t(τ) - to và đặt

  pdf5p phuoctam48 04-08-2011 30 3   Download

 • Đây là bộ sưu tập hay nhất về bài giảng Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Vật lý 10 phục vụ cho nhu cầu học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên. Nhằm giúp học sinh định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ trong quá trình đẳng áp. Nhận biết được dạng của đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V,T).

  ppt25p mailytran1123 22-11-2013 289 89   Download

 • Bài giảng Khí quyển (4 tiết). Người soạn: Trần Thị Hồng Sa. Độ ẩm tuyệt đối (a): là lượng hơi nước tính bằng gam chứa trong 1 m3 không khí. Độ ẩm tương đối (r): là tỉ lệ phần trăm giữa sức trương hơi nước (e) và sức trương hơi nước bão hoà (E). Điểm sương (T): là nhiệt độ mà ở đó lượng hơi nước trong không khí sẽ bão hòa, (tính bằng 0C).

  ppt7p sabanhbo 10-11-2010 165 43   Download

 • Kiến thức: -Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được dạng đường đẳng áp trong hệ toạ độ P-V và p-t. -Hiểu được ý nghĩa của “độ không tuyệt đối”. 1.2.

  pdf5p vnexpress1209 19-12-2010 137 31   Download

 • Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận đựơc dạng đườngc đẳng áp trong hệ tọa độ (p ,T) và (p,t) . - Phát biểu và nêu được biểu thức về mối quan hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích. - Nhận biết được dạng đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T). - hiểu được ý nghĩa vật lý của độ không tuyệt đối . ...

  pdf6p buddy8 28-07-2011 136 24   Download

 • Định luật Sác-lơ :Trong quá trình đẳng tích của một khối khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.p~T - p/T = hằng số.

  ppt17p viettrinh038 02-06-2011 128 16   Download

 • Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được dạng đường đẳng áp trong hệ toạ độ P-V và p-t. -Hiểu được ý nghĩa của “độ không tuyệt đối”. 1.2.

  pdf4p paradise7 19-12-2011 87 13   Download

 • Nhiệt động học là khoa học về quy luật biến đổi năng lượng mà trong đó chỉ xem xét những biến đổi cơ năng và nhiệt năng. Hệ nhiệt động học: Là hệ các vật nằm trong mối tương tác với nhau và với môi trường xung quanh. Ví dụ: Khí được nén hoặc giãn nở trong xi lanh có pittông chuyển động Các thông số nhiệt động học cơ bản biểu diễn trạng thái của hệ: Nhiệt độ T, thể tích riêng v, áp suất tuyệt đối p.

  ppt92p nguyenthi35 12-08-2011 62 9   Download

 • Công nén đa biến sẽ lớn hơn so với nén đẳng nhiệt và nhỏ hơn so với nén đoạn nhiệt. Trong kỹ thuật hiện đại ngƣời ta phải nén và vận chuyển những chất khí có tính chất vật lý và hoá học rất khác nhau, lưu lượng từ một vài mét khối đến vài vạn m3/h và áp suất từ độ chân không cao (áp suất tuyệt đối ~10-7 đến 10-11mmHg) đến áp suất lớn tới hàng nghìn atm.

  pdf15p kfcngonngon 25-04-2011 37 5   Download

 • Gió và áp lực gió 3.1. Khái quát Khi thiết kế các công trình cảng và bến, phải xét đến các yếu tố khí t-ợng nh- gió, áp lực không khí, s-ơng mù, m-a, bề dày của tuyết và nhiệt độ không khí. [Chú giải]

  pdf4p suatuoi_thomngon 31-07-2011 77 24   Download

 • Hơi nước: Đây là loại nước có trong không khí của khe rỗng đất, rất thuận lợi cho hoạt động của vi sinh vật và rễ cây. Hơi nước trong đất chuyển động từ nơi có áp lực cao xuống nơi có áp lực thấp. Áp lực đó phụ thuộc vào độ ẩm tuyệt đối và nhiệt độ của hơi nứơc.

  pdf9p pencil_7 13-10-2011 57 13   Download

 • Định luật Kirrchoff: a.Phát biểu định luật: Tại cùng bước sóng λ nhiệt độ T, tỉ số giữa cường độ bức xạ đơn sắc Eλ và hệ số hấp thụ đơn sắc Aλ của mọi vật bằng cường độ bức xạ đơn sắc E0λ của vật đen tuyệt đối.

  pdf5p phuoctam48 05-08-2011 26 3   Download

 • Từ các phương trình của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và định luật Sác-lơ xây dựng phương trình Cla-pê-rôn và từ biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trưng cho các đẳng quá trình. Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ trong quá trình đẳng áp. Nhận biết được dạng của đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V,T).

  doc5p camthudanvip 05-08-2013 76 16   Download

 • Năm 1910, hai nhà thiên văn Đan Mạch là Hertzsprung và Mỹ là Russell đã xác lập được mối quan hệ giữa quang phổ (tức nhiệt độ) và độ trưng (hay cấp sao tuyệt đối) của các sao bằng biểu đồ.Các sao được biểu diễn trên biểu đồ thông qua cặp thông số của chúng là cấp sao L và quang phổ. tuyệt đối M và nhiệt độ (T) hay độ trưng L Người ta thấy các sao hợp thành những nhóm trên biểu đồ, trong các nhóm đó các...

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 59 7   Download

Đồng bộ tài khoản