Nhu cầu lao động

Xem 1-20 trên 2431 kết quả Nhu cầu lao động
 • Khủng hoảng tài chính toàn cầu làm đảo lộn nhiều hoạt động kinh tế – xã hội; lao động, việc làm, thu nhập và ổn định đời sống đã trở thành mối quan tâm, lo lắng hàng đầu của toàn nhân loại. Điều này cũng không ngoại lệ với Việt Nam. Đặc biệt là sự biến động là động trong ngành công nghiệp may mặc. Biến động lao động (BĐLĐ) là một khó khăn rất lớn của ngành may hiện nay theo nhìn nhận từ nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực này....

  doc9p nguyentiencdtk7 30-11-2010 265 80   Download

 • Việt Nam là một nước đông dân với dân số trẻ, nên có lợi thế lớn về nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực đang ngày càng gia tăng đang gây sức ép lớn cho ciệc đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội. Số việc làm của xã hội lại phụ thuộc vào cầu lao động trên thị trường lao động, được hình thành từ nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức...

  pdf30p bongbongcam 12-08-2010 303 152   Download

 • Trong phạm vi nền kinh tế, cầu lao động là nhu cầu về sức lao động của nền kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, là khả năng thu hút sức lao động của nền kinh tế. Trên thị trường lao động, cầu lao động là lượng lao động mà người thuê có thể thuê ở mức gái chấp nhận. Cầu lao động có 2 loại: cầu lao động thực tế và cao62 lao động có tiềm năng.

  pdf26p kimku11 03-10-2011 273 104   Download

 • văn hoá như bảo tàng chăm, bảo tàng quân khu năm....Vì thế, hai ngành công nghiệp xây dựng, thương mại du lịch tạo ra nhiều chỗ làm cho người lao động. V.Đánh giá chung về tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. 1.Những thành tựu đạt được. Nhìn chung cơ cấu lao động hiện nay là phù hợp với định hướng cơ cấu kinh tế mà thành phố xây dựng: công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, nông lâm thuỷ sản.

  pdf11p caott6 22-05-2011 265 72   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p hotmoingay6 21-01-2013 150 46   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: cầu lao động và các giải pháp kích cầu lao động', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p chupchup1122 25-03-2013 113 45   Download

 • Dự báo các chỉ tiêu kinh tế xã hội có vai trò quan trọng đối với việc soạn thảo các chiến lược, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf48p songngu1311 07-12-2012 142 50   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng lao động thông qua cơ cấu lao động, thất nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc31p dinhthao00 10-06-2011 76 31   Download

 • Tiểu luận Kinh tế lao động: Dịch chuyển cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 2006 - 2011 nhằm hệ thống hóa cơ sở lí luận về chuyển dịch cơ cấu lao động từ ngành nông nghiệp sang phi nông nghiệp; phản ảnh rõ nét hơn thực trạng lao động ngành nông nghiệp cũng như tình trạng chuyển dịch lao động;...Mời bạn cùng tham khảo.

  doc22p baonguyenk10403 15-11-2014 89 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: thực trạng về cầu lao động từ năm 1986 đến nay', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p chupchup1122 25-03-2013 67 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cung cầu lao động', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p thaohanghai 07-04-2013 119 16   Download

 • Đề tài khoa học cấp Bộ: Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn có kết cấu nội dung bao gồm 3 phần trình bày một số nội dung như sau: Cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn và vai trò của thương mại thị trường với việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn; thực trạng tác động của thương mại, thị trường trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông...

  pdf108p thaodien102 16-11-2015 49 13   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Cảm nhận về sự chuyển đổi cơ cấu lao động nghề nghiệp của hộ gia đình nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng qua một số công trình nghiên cứu đã được công bố" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về sự chuyển đổi cơ cấu lao động nghề nghiệp của hộ gia đình nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 19 1   Download

 • a.Tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Dạy nghề nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu công nhân kĩ thuật nhân viên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội .Do đó sự phát triển của công tác dạy nghề gắn với sự phát triển kinh tế xã hội .Thực tế cũng cho thấy trong những năm thập kỉ 80 của thế kỉ XX khi nền kinh tế của nước ta đang trong thời kì khủng hoảng , nhu cầu CNKT ,NVNV cũng giảm theo .ĐIều đó đã tác động và làm cho hệ thống...

  pdf32p blue_dreams567 10-07-2009 1337 491   Download

 • đến 80% lượng mưa cả năm , mùa mưa thường với mùa bão lớn nên thường gây ra lũ lụt, ngập úng nhiều vùng. Mùa hè mưa ít, nên nhiệt độ cao gây hạn nặng, ở một số cửa sông bị nước mặn thâm nhập. Mặt khác, do khí hậu ở Đà Nẵng khắc nghiệt, dễ hạn hán cũng như dễ bị lũ lụt thiên tai, điều đó dẫn đến sự phân công lao động trong nông nghiệp cũng bị hạn chế. Nông nghiệp chỉ phát triển chậm do đó kéo theo một lượng lao động nông nghiệp hàng năm...

  pdf11p caott6 22-05-2011 146 49   Download

 • Lao động là một trong những yếu tố đầu vào cùng với các yếu tố khác (vốn đầu tư,khoa học công nghệ ) đóng vai trò quan trọng quyết định đến quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia .Nước ta có nguồn lao dộng dồi dào đặc biệt là nguồn lao động thuộc loạị trẻ, chất lượng dân trí và trình độ văn hoá của lực lượng lao động vào loại khá cao.

  pdf75p intel1212 04-12-2012 115 50   Download

 • Qua đồ thị ta thấy quan hệ giữa ln (NSLĐ) và năm làm việc là quan hệ tuyến tính. Và ta biểu diễn mối quan hệ giữa chúng bằng phương trình: Yt* = a0 + a1t ( a0, a1 : là các tham số) Ta có hệ phương trình chuẩn để xác đinh các tham số a0, a1 (bằng OLS): Thay vào hệ phương trình chuẩn ( với n = 8 ), ta có: Ta có phương trình: Yt* = 0,99280 + 0,06865 t. Như vậy, tỷ lệ tăng năng suất lao động trong nông nghiệp được tính theo công...

  pdf11p caott6 22-05-2011 104 40   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nhu cầu lao động xuất khẩu có tay nghề và thực trạng đào tạo nghề cho lao động việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf95p ttcao2 30-08-2011 78 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn định hướng và các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kì cnh- hđh giai đoạn 2001-2010', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf75p buiduong_1 07-12-2012 76 30   Download

 • Việt Nam là một nước đụng dõn với dõn số trẻ, nờn cú lợi thế lớn về nguồn nhõn lực. Tuy nhiờn, nguồn cung nhõn lực đang ngày càng gia tăng đang gõy sức ộp lớn cho ciệc đỏp ứng nhu cầu việc làm của xó hội. Số việc làm của xó hội lại phụ thuộc vào cầu lao động trờn thị trường lao động, được hỡnh thành từ nhu cầu của cỏc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức... hoặc từ nhu cầu nhập khẩu lao động từ nước ngoài....

  pdf30p narcissus89 17-02-2012 52 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản