Nhuận bút

Xem 1-20 trên 83 kết quả Nhuận bút
 • Nghị định này quy định và hướng dẫn thi hành chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩmm theo điều 745,746 có các loại hình tác phẩm đựoc bảo hộ quy định tại điều 747 luật dân sự.

  pdf18p thanhson 12-06-2009 113 13   Download

 • Chị tôi có bài thơ đăng báo. Lãnh nhuận bút về, chị khao cả nhà một chầu... cháo chay no óc ách. Tôi bĩu môi: “Xời ơi, bài em viết mà được đăng, em sẽ mời tất cả đi “lẩu dê”, bèo lắm thì cũng là cháo cá. Ai đâu ki bo như chị”. Anh Hai tôi điểm mặt: “Nói thì phải giữ lời nghen!”. “Yên tâm đi, quân tử nhất ngôn mà!”. Tôi mạnh dạn. Không mạnh sao được, quanh năm suốt tháng tôi chỉ biết đọc thơ đọc truyện của người ta rồi chê khen tá lả, chứ...

  pdf2p chepchepnz 20-05-2013 28 2   Download

 • Ebook Nghị định của chính phủ về chế độ nhuận bút: Phần 1 trình bày 4 chương đầu của Nghị định bao gồm các quy định chung, nhuận bút cho tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản phẩm, nhuận bút cho tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn khác, nhuận bút cho tác phẩm điện ảnh.

  pdf29p mynhanvole91 11-07-2014 25 2   Download

 • Ebook Nghị định của chính phủ về chế độ nhuận bút: Phần 2 trình bày nội dung chương V đến chương IX của Nghị định bao gồm quy định về nhuận bút cho tác phẩm báo chí, nhuận bút cho tác phẩm phát thanh, truyền hình, nhuận bút cho tác phẩm tạo hình, hợp đồng sử dụng tác phẩm, quản lý nhà nước về chế độ nhuận bút, điều khoản thi hành.

  pdf14p mynhanvole91 11-07-2014 15 2   Download

 • Tờ trình về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai, căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p thuyhuynh1702 08-12-2015 22 1   Download

 • Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm; sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình; nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm báo chí và tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh phải ký hợp đồng sử dụng tác phẩm với tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, hoặc thông qua tổ chức đại diện hợp pháp được tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm ủy quyền (sau đâ...

  pdf46p thanhson 12-06-2009 484 58   Download

 • Nghị định chính phủ số 61/2002/ NĐ-CP ngày 11/06/2002 hướng dẫn thi hành 1 số qui định ề quyền tác giả trong bộ luật dân sự. Khuyến khích hoạt động sáng tạo của tác giả và bảo đảm quyền tài sản của tác giả, chủ sở hửu tác phẩm đối với những tác phẩm củ mình.

  pdf18p hongdiep 12-06-2009 368 49   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ các quy định tại Chương I Phần thứ sáu của Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 về quyền tác giả và Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự

  pdf20p thanhson 12-06-2009 193 45   Download

 • Nghị định số 61/2002/ND-CP về chế độ nhuận bút do Chính Phủ ban hành

  pdf24p manhquynh 10-10-2009 219 32   Download

 • Nghị quyết số 25-CP về chế độ nhuận bút trả cho nhưng tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

  pdf3p truongvu 10-10-2009 88 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM, CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT TRÊN WEBSITE BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM

  pdf11p quadau_haudau 28-01-2011 68 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO, TRÍCH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI BẢN TIN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf10p oggianoel 09-01-2013 33 4   Download

 • Quyết định số 170-VH/QĐ về việc ban hành chế độ nhuận bút sách và nhuận bút của các ngành sân khấu, múa, xiếc, điện ảnh, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, mỹ nghệ, nhiếp ảnh và báo chí do Bộ Văn hoá ban hành

  pdf29p truongvu 10-10-2009 46 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 61/2002/nd-cp về chế độ nhuận bút do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p lawvhxh14 19-11-2009 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p naubanh_tet 01-02-2013 15 2   Download

 • Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND ban hành quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, đặc san, bản tin của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hà Giang quản lý; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 383/2013/QĐ-UBND về quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 17 0   Download

 • Thông tư số 774-VH/TC về chế độ nhuận bút trả cho các tác phẩm kịch, nhạc, múa, xiếc của ngành nghệ thuật sân khấu do Bộ Văn Hoá ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 170-VH/QĐ ngày 20-4-1961 về chế độ nhuận bút trả cho các tác phẩm kịch, nhạc, múa, xiếc của ngành nghệ thuật sân khấu.

  pdf6p truongvu 10-10-2009 47 3   Download

 • Chương 4 - Khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận cho một thời kỳ kế toán, thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản, sử dụng bảng cân đối tài khoản điều chỉnh để hoàn thành chu trình kế toán. lập các báo cáo tài chính đơn giản, phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của BCTC.

  pdf26p hihihaha2 03-12-2016 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản