Nhúng hyperbolic

Xem 1-6 trên 6 kết quả Nhúng hyperbolic
 • Trong toán học, hyperbol hay hypecbol (từ tiếng Hy Lạp: ὑπερβολή, nghĩa đen là "vượt quá" hay "thái quá") là một kiểu Đường cô-nic, được định nghĩa là đường giao của một mặt nón với một mặt phẳng cắt cả hai nửa của hình nón. Đường hyperbol còn được định nghĩa là quĩ tích của những điểm trong mặt phẳng có giá trị tuyết đối của hiệu khoảng cách tới hai điểm cố định là một hằng số bằng 2a.

  pdf7p phungnhi2011 19-03-2010 174 24   Download

 • Việc thác triển các ánh xạ chỉnh hình là một trong những bài toán quan trọng của giải tích phức. Nhiều tác giả đã nghiên cứu bài toán này từ quan điểm của giải tích phức hyperbolic kể từ khi S. Kobayashi đưa ra khái niệm giả khoảng cách Kobayashi và dùng nó để nghiên cứu lý thuyết hàm hình học.

  pdf51p greengrass304 11-09-2012 42 19   Download

 • Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Montel đã đƣa ra khái niệm họ chuẩn tắc các hàm chỉnh hình. Từ đó, khái niệm họ chuẩn tắc giữ một vai trò quan trọng đối với lý thuyết hàm biến phức và có ứng dụng rộng rãi trong động lực học, lý thuyết tối ƣu,…Điều này đã khiến cho việc nghiên cứu các ánh xạ chuẩn tắc đƣợc nhiều nhà toán học quan tâm.

  pdf50p qsczaxewd 19-09-2012 62 21   Download

 • Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng - Phần B giới thiệu về Phương trình đạo hàm riêng với những kiến thức được trình bày trong 4 chương phân loại phương trình, phương trình loại eli, phương trình loại hyperbol, phương trình loại parabol. Cuối mỗi phần đều có phần hướng dẫn giải giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống.

  pdf86p couple 18-06-2014 199 106   Download

 • Một trong những ứng dụng quan trọng của các không gian phức hyperbolic là bài toán thác triển ánh xạ chỉnh hình trong giải tích phức. Việc mở rộng định lý Picard lớn và nghiên cứu các định lý thác triển hội tụ kiểu Noghuchi đã và đang được nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu trong cả trường hợp đa tạp phức và đa tạp hầu phức. Mục đích của luận văn sau đây là trình bày một số kết quả gần đây của F. Haggui và A.

  pdf44p bahung11 24-08-2015 34 15   Download

 • Bài 3 "Hàm số, hàm sơ cấp, hàm liên tục" thuộc Bài giảng điện tử Toán 1 giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm hàm số, cách xác định hàm số, hàm số ngược, hàm số giác ngược, hàm Hyperbolic, liên tục tại 1 điểm, liên tục 1 phía,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf0p vinh7aa 24-11-2015 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản