Những vấn đề cơ bản về huy động vốn của nhtm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Những vấn đề cơ bản về huy động vốn của nhtm
 • Đề tài: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội Sau khi mới giành lại độc lập , thống nhất đất nước, với cơ sở vật chất hết sức tồi tàn cộng với một nền kinh tế hầu như kiệt quệ sau chiến tranh , Việt Nam lúc đó là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới.

  pdf58p tieungot 21-01-2013 313 184   Download

 • Chương 1: những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thương mại 1.1.Khái niệm và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 1.1.1. Khái niệm vốn của NHTM. Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 73 36   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm đưa ra những vấn đề cơ bản của lãi suất tín dụng trong NHTM trên cơ sở phân tích khái quát về NHTM; lãi suất, cơ chế hình thành lãi suất tín dụng trong nền kinh tế thị trường, nguyên tắc xác định lãi suất cho vay trong NHTM và các nhân tố cơ bản tác động đến biến động lãi suất từ đó kết luận về sự cần thiết phải bình ổn lãi suất.

  pdf0p nhanmotchut_1 04-10-2016 2 1   Download

 • Bài giảng môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại có kết cấu 10 chương với nội dung: tổng quan về hoạt động của NHTM, nghiệp vụ huy động vốn, những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng, nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân, nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp,...

  ppt175p luongmylm 26-03-2014 433 183   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế quốc tế đã đặt ra những thách thức cho các Ngân hàng thương mại, đó là sự tham gia của các tập đoàn tài chính đa quốc gia có thế mạnh về tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Trước tình hình đó bắt buộc các NHTM có những bước cải cách trong định hướng phát triển chiến lược kinh doanh của mình. “Làm thế nào có đủ sức đứng vững khi có sự cạnh tranh của các NHTM nước ngoài”...

  pdf94p matbuon_266 18-07-2012 123 60   Download

Đồng bộ tài khoản