Nies

Xem 1-20 trên 205 kết quả Nies
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp mở rộng đầu tư trực tiếp nước ngoài của nies vào việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p chipmoon 01-09-2012 56 23   Download

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với khối lượng và nhịp độ chu chuyển ngày càng lớn. Bên cạnh việc phát huy nguồn lực trong nước, tận dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là một sự thông minh để rút ngắn thời gian tích lũy vốn ban đầu, tạo nên tiền đề vững chắc, cho phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển.

  pdf56p trungtri 23-07-2009 729 332   Download

 • Quan niệm phương Đông trong kiến trúc phương Tây: Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc có thể được xem là một cuốn sách để tham khảo thêm cho thiết kế nội thất, thiết kế phòng làm việc. Một thiết kế hoàn hảo là sự dung hòa giữa kỹ thuật và nghệ thuật, trong đó nghệ thuật phong thủy khá được lưu tâm để tạo sự hài hòa cho thiết kế.

  pdf313p beobobeo 01-08-2012 147 115   Download

 • Mẫu các câu hỏi về lý tưởng - niềm tin - sự thỏa mãn của nhân viên về doanh nghiệp

  doc3p ngocuyen 14-07-2009 275 83   Download

 • Nhắc lại một số khái niệm về tài chính, liên quan đến một số khái niệm trong đầu tư tài chính (đặc biệt là thị trường chứng khoán)là một việc làm cần thiết trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tụt giốc. Do những suy nghĩ chủ quan cũng như việc nắm bắt kiến thức đầu tư không chắc chắn, nên dẫn đến việc đầu tư gặp nhiều rủi ro.

  pdf10p ledung 13-03-2009 414 72   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " đầu tư trực tiếp nước ngoài của nies vào việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p baby_bu 08-07-2010 141 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái niệm chung về thiết bị điện', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p nguyentuankha 11-03-2011 277 56   Download

 • Mục tiêu của giáo án bài Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn giúp học sinh nêu được khái niệm về lực hấp dẫn & các đặc điểm của lực hấp dẫn. Phát biểu được định luật hấp dẫn và viết được hệ thức liên hệ của lực hấp dẫn (giới hạn áp dụng của công thức đó).

  doc5p lynhungocgvvl 17-03-2014 299 92   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đầu tư trực tiếp nước ngoài của nies vào việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p hild89 29-12-2011 92 27   Download

 • Điều khiển là quá trình thu thập thông tin, xử lí thông tin và tác động lên hệ thống để đáp ứng hệ thống "gần" với mục đích định trước. Điều khiển tự động là quá trình điều khiển không có sự tác động của con người.

  pdf0p addyduy 10-08-2011 156 34   Download

 • Sau khi học xong bài giảng Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn học sinh cần nêu được khái niệm về lực hấp dẫn & các đặc điểm của lực hấp dẫn. Phát biểu được định luật hấp dẫn và viết được hệ thức liên hệ của lực hấp dẫn (giới hạn áp dụng của công thức đó).

  ppt17p trandinhly123 27-03-2014 110 36   Download

 • Khái niệm, vai trò của địa lí học. Lịch sử phát triển của khoa học địa lí Đối tượng, nhiệm vụ của khoa học địa lí

  doc12p sabanhbo 06-03-2011 141 27   Download

 • Thông qua bài soạn giáo án Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm giáo viên giúp học sinh phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của 2 lực cân bằng lên cùng một vật dựa vào khái niệm gia tốc. Phát biểu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực và quy tắc hình bình hành.

  doc5p trandinhly123 27-03-2014 153 37   Download

 • Đây là những slide bài giảng Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm nhằm giúp các bạn học sinh phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của 2 lực cân bằng lên cùng một vật dựa vào khái niệm gia tốc. Phát biểu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực và quy tắc hình bình hành, biết được điều kiện có thể áp dụng phân tích lực.

  ppt21p lengoctrinh987 02-04-2014 65 23   Download

 • Một tập hợp các khái niệm được dùng để diễn tả tập các đối tượng dữ liệu cũng như những mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống thông tin cần tin học hóa Các khái niệm trong một mô hình dữ liệu được xây dựng bởi cơ chế trừu tượng hóa và mô tả bằng ngôn ngữ hay biểu diễn đồ họa...

  pdf71p thiuyen12 15-09-2011 118 16   Download

 • Đây là những slide bài giảng Chuyển động cơ nhằm giúp các bạn học sinh trình bày được các khái niệm: chuyển động, quỹ đạo của chuyển động. Nêu được những ví dụ cụ thể về: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời gian. Phân biệt được hệ toạ độ, hệ qui chiếu, thời điểm và thời gian.

  ppt17p lengoctrinh987 02-04-2014 80 17   Download

 • CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ MACROMEDIA FLASH 5 Caùc khaùi nieäm cô baûn: • Thuoäc tính (Properties): laø caùc tính chaát aùp duïng cho ñoái töôïng (lôùp, hình veõ, …) • Lôùp (Layer): laø nôi chöùa caùc hình veõ, ñoái töôïng, ñöôïc xem laø thaønh phaàn cuûa tieán trình hoaït hình. Caùc lôùp ñöôïc xeáp vaø choàng leân nhau (che phuû nhau), coù bao nhieâu lôùp cuõng ñöôïc. • Lôùp daãn (Guide Layer): laø lôùp duøng laøm khung, söôøn ñeå boá trí caùc lôùp khaùc.

  pdf18p augi15 09-02-2012 54 12   Download

 • Thuyết trình: Lý luận dạy học trình bày khái niệm về quá trình dạy học, khái niệm dạy học, đưa ra nhận định về logic của quá trình dạy học, logic của quá trình dạy học và quy luật của quá trình dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p camtutran174 09-12-2014 27 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Ngôn ngữ lập trình" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn khái niệm ngôn ngữ lập trình, lập trình bằng ngôn ngữ Fortran, ngôn ngữ lập trình hướng vào máy,...

  doc28p dong_raper 16-03-2016 18 6   Download

 • Mô hình nghiệp vụ là sự mô tả các chức năng nghiệp vụ của một tổ chức và mối quan hệ bên trong giữa các chức năng đó cũng như các mối quan hệ của chúng với môi trường bên ngoài. Mô hình nghiệp vụ được thể hiện bằng một số dạng khác nhau. Mỗi dạng mô tả một khía cạnh của hoạt động nghiệp vụ. Tất cả các dạng cho thấy một bức tranh toàn cảnh về hoạt động nghiệp vụ.

  pdf53p thiuyen12 15-09-2011 36 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản