Nợ dài hạn

Xem 1-20 trên 1213 kết quả Nợ dài hạn
 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn như nợ thuê tài chính hoặc các khoản nợ dài hạn khác (thời hạn trả nợ trên một năm).

  doc3p chikorita 03-12-2009 304 69   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh ngân hàng no&ptnt đông hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf68p tieungot 21-01-2013 304 166   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn đến hạn trả mà chưa trả trong kỳ kế toán năm, số nợ dài hạn đến hạn trả trong kỳ kế toán năm tới và tình hình thanh toán các khoản nợ đó. Nợ dài hạn đến hạn trả là các khoản nợ dài hạn đã đến hạn phải trả cho chủ nợ trong niên độ kế toán hiện hành.

  doc3p chikorita 03-12-2009 360 109   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh ngân hàng no&ptnt đông hà nội ”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p muathulamebay 16-08-2010 117 72   Download

 • Đề tài phân tích tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh qua đó đưa ra những nhận xét đánh giá về hoạt động của các NHTM trên địa bàn. Tìm hiểu những nguyên nhân của việc nợ quá hạn phát sinh và kéo dài, trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp cụ thể để xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn để lành mạnh hoá tình hình tài chính của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh....

  pdf90p lanlan38 03-04-2013 156 69   Download

 • Thực tế hoạt động tín dụng trung và dài hạn còn đang gặp nhiều khó khăn. Dư nợ tín dụng trung và dài hạn trong các NHTM vẫn thường chiếm tỷ lệ không cao lắm so với yêu cầu. Cùng tham khảo "Đề tài: Các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại" để biết thêm chi tiết nội dung và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTM.

  doc42p meongonb514 12-12-2012 145 66   Download

 • Vay dài hạn là một thỏa ước tín dụng dưới dạng một hợp đồng diễn ra giữa người vay và người cho vay mà theo đó người vay có nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền vay theo đúng lịch trình đã định. Thông thường các khoản nợ có thời gian đáo hạn trong khoảng từ một đến tám năm và một số khác có thời hạn dài hơn.

  doc7p quannxcute 03-11-2012 135 25   Download

 • Đề tài Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp bằng chứng thực nghiệm tại nigeria ứng dụng tại Việt Nam trình bày lý thuyết về vốn chủ sở hữu và giá trị doanh nghiệp, nợ dài hạn và giá trị doanh nghiệp, ứng dụng tại Việt Nam. Bài nghiên cứu này tìm kiếm để cung cấp bằng chứng về sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên giá trị của một doanh nghiệp.

  pdf18p wave_12 08-04-2014 55 14   Download

 • Chương 6 Tài trợ dài hạn thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các hình thức tài trợ dài hạn, cổ phiếu phổ thông, nợ dài hạn.

  pdf23p conchimnhai 30-06-2014 40 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán xây dựng - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các khoản vay, kế toán nợ dài hạn – Hình thức nợ thuê tài chính, kế toán phát hành trái phiếu công ty, kế toán dự phòng phải trả, thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p doinhugiobay_10 12-01-2016 26 11   Download

 • Trang bị những kiến thức cơ bản để thẩm định đề nghị vay trung dàI hạn của doanh nghiệp bao gồm việc đánh giá mức độ rủi ro, xác định mức cho vay, thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ, nguồn trả nợ và xử lý thu nợ. Đây là cơ sở để vận dụng các hình thức đảm bảo tín dụng và định giá các khoản tiền vay khi quyết định cho vay.

  doc17p sinhvienmoi 23-04-2010 1328 761   Download

 • + Các loại tài sản và các khoản nợ ngắn hạn chính. + Quyết định tài trợ dài hạn ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch tài chính ngắn hạn + Các hình thức theo dõi các thay đổi trong tiền mặt, vốn lưu động và cách dự trù

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 1649 667   Download

 • Tổng quan về nguồn tài trợ 1.Khái niệm 2.Phân loại các nguồn tài trợ 3.Các nguồn tài trợ 3.1 Vốn chủ sở hữu - vốn của các nhà đầu tư - lợi nhuận giữ lại - các quỹ như dự trữ, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển. 3.2 Nợ phải trả 3.2.1 Nợ ngắn hạn + vay ngắn hạn ngân +tín dụng thương mại 3.2.2 Nợ dài hạn +Phát hành trái phiếu + Vay dài hạn ngân hàng +Thuê tài chính

  doc23p quannxcute 28-11-2012 476 93   Download

 • Trong năm 2007 công ty gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền mặt giảm tới 87,63%, lợi nhuận để lại giảm 84,01%, tổng vốn chủ sở hữu cũng giảm ở mức 25,79%. Có thể hiểu công ty sử dụng tiền mặt để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn, dài hạn. Phải trả người bán tăng cao nhất ở mức 260%, tiếp đến là chi phí phải trả tăng 260%.

  pdf10p joanghai 25-05-2011 230 72   Download

 • Nhận biết một khoản nợ phải trả Phân loại nợ phải trả Thực hiện tính toán và xử lý kế toán liên quan đến đối tượng nợ (ngân hàng, người bán hàng, Nhà nước, người lao động…) Ghi sổ chi tiết và tổng hợp công nợ Quản lý được công nợ phải trả Khái niệm nợ phải trả 2. Phân loại nợ phải trả 3. Các nguyên tắc hạch toán 4. Kế toán vay ngắn hạn 5. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả 6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.

  pdf93p can_loc 27-07-2012 295 76   Download

 • Khi các hóa đơn không được thanh toán, có thể bạn phải thuê một đại lý thu nợ. Sau đây là các lời khuyên để tìm kiếm một giải pháp đúng. Giới thiệu Các hóa đơn chưa được thanh toán làm giảm dòng tiền của các doanh nghiệp. Đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ, việc theo dõi các hóa đơn này là một việc tốn nhiều chi phí và công sức. Để thu lại tiền, nhiều công ty cầu viện đến các đại lý thu nợ. Các tổ chức này chuyên môn hóa trong việc thu các khoản...

  pdf4p banhtalong 08-07-2010 182 59   Download

 • Trong xã hội, Ngân hàng có một vị trí quan trọng và tham gia vào hoạt động của nhiều thành phần kinh tế và dân cư.Lịch sử hình thành Ngân Hàng bắt đầu từ rất lâu.Ban đầu nó được hình thành từ những thương nhân làm dịch vụ giữ tiền hộ.

  pdf70p vaio1111 03-09-2012 86 49   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng công tác thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn trung và dài hạn tại sở giao dịch ngân hàng ngoại thương việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf109p hocbong1122 24-02-2013 150 56   Download

 • Trong thời đại ngày nay, hệ thống NHTM là bộ phận không thể tách rời, tồn tại tất yếu trong đời sống kinh tế xã hội. Trình độ phát triển của một hệ thống NH của một quốc gia phản ánh trình độ phát triển kinh tế của đất nước đó. Đối với VN, nổi bật hơn cả đó là hệ thống ngân hàng TMCP tư nhân VN.

  pdf86p nhanma1311 08-12-2012 84 35   Download

 • Các loại tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn chủ yếu. Quyết định tài trợ dài hạn ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch tài chính ngắn hạn. Cách thức theo dõi các thay đổi trong tiền mặt, vốn lưu động và một số kỹ thuật cân bằng nhu cầu tiền mặt

  pdf32p doremon_12 24-12-2013 152 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản