Xem 1-4 trên 4 kết quả Non-adherence
 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Treatment patterns and clinical characteristics prior to initiating depot typical antipsychotics for nonadherent schizophrenia patients

  pdf8p thulanh29 18-12-2011 24 2   Download

 • Magnitude and determinants of nonadherence and nonreadiness to highly active antiretroviral therapy among people living with HIV/AIDS in Northwest Ethiopia: a cross - sectional study

  pdf8p toshiba23 18-11-2011 16 1   Download

 • ởi bỏ quần áo nonadherent • Làm mát ngay lập tức ghi - Tap nước hoặc tắm (8 ° C đến 25 ° C), 5 đến 15 phút tối thiểu "làm mát" - Hoặc nhập hydrogel "brulstop" (Trừ khi:. Hạ thân nhiệt, Shock, Burn nhiều hơn một giờ) Các nước làm mát giảm đau và độ sâu của vết bỏng. Nó sẽ được ngưng nếu cảm thấy lạnh.

  pdf13p taoxanh3 29-12-2011 20 2   Download

 • One of the main goals of the raion TB Coordinator is to ensure that health care workers within the raion are facilitating adherence to TB treatment among TB patients. This section of the module discusses adherence and nonadherence issues and provides measures health care workers can implement in an effort to decrease barriers to adherence among TB patients. By understanding reasons for non- adherence, health care workers may be able to tailor patient education activities to each patient.

  pdf68p chiecxedien 02-01-2013 25 1   Download

Đồng bộ tài khoản