Xem 1-20 trên 16754 kết quả Nông dược
 • TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NÔNG DƯỢC & CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM 1. 1. Tác động của sử dụng nông dược trên hệ sinh vật 1.1 Tác động đối với VSV và động vật đất 1.2 Tác động đối với côn trùng 1.3 Tác động đối với thực vật 1.4 Tác động đối với thủy sinh vật 2. 2. Sự ô nhiễm kim loại nặng từ việc sử dụng nông dược 2.1 Các nông dược có gốc thủy ngân. 2.2 Các nông dược có gốc Arsen 3. 3. Sự ô nhiễm nông dược ở nồng độ thấp...

  pdf10p thachthaoxanh 28-08-2011 125 51   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon04 22-05-2011 71 18   Download

 • CÁC TIẾN TRÌNH PHÂN HŨY NÔNG DƯỢC TRONG ĐẤT 1. Các tiến trình lý học 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1. Sự bay hơi 1.2 Sự rửa trôi 1.3 Sự hút thu của thực vật 1.4 Sự hấp phụ do keo đất 2. 2. Tiến trình phân hũy không sinh học và sinh học 2.1 2.1 Tiến trình phân hũy không sinh học

  pdf9p thachthaoxanh 28-08-2011 59 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon04 22-05-2011 73 17   Download

 • ĐẶC TÍNH CỦA NÔNG DƯỢC (PESTICIDES) VÀ SỰ LIÊN QUAN ĐẾN DƯ LƯỢNG CỦA NÓ TRONG ĐẤT 1. 1. Tính chất ion hoá 1.1. Nông dược mang điện tích dương.(cationic pesticides) 1.2. Nông dược mang tính kiềm ( basic pesticides) 1.3. Nông dược mang tính acid (acidic pesticides) 1.4. Nông dược không mang điện tích (non-ionic pestides) 2. Tính hoà tan 3. Tính bay hơi

  pdf7p thachthaoxanh 28-08-2011 52 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon04 22-05-2011 64 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon04 22-05-2011 54 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon04 22-05-2011 65 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon04 22-05-2011 52 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 9', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon04 22-05-2011 49 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 10', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p myxaodon04 22-05-2011 39 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biện pháp sử dụng nông dược an toàn và hiểu quả part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p myxaodon04 22-05-2011 49 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ô nhiễm đất - phần 2 nông dược & ô nhiễm đất - chương 5', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 35 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ô nhiễm đất - phần 2 nông dược & ô nhiễm đất - chương 3', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 34 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ô nhiễm đất - phần 2 nông dược & ô nhiễm đất - chương 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 35 4   Download

 • rong những năm gần đây ngành Nông nghiệp của nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ một nước còn thiếu thốn về lương thực, thực phẩm nay đã vươn lên đứng trong hàng ngũ những nước hội viên xuất khẩu: gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều... Để đạt được những thành tích đó là nhờ rất nhiều yếu tố. Trong đó những tiến bộ khoa học, công nghệ đã và đang được ứng dụng ngày càng nhiều vào sản xuất nông nghiệp.

  pdf20p myxaodon04 22-05-2011 79 24   Download

 • Tiếp tục phần 1, phần 2 của Ebook Những nghề gắn với nông thôn do Nguyễn Đức Thạch biên soạn giới thiệu tới các bạn một số nghề về tận dụng bã thải công nghiệp; các dịch vụ nông hóa - nông dược (sản xuất gạch không nung, sản xuất than đun nâu,...). Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf131p thuytrang_3 30-01-2015 13 6   Download

 • Mục đích của đề tài nghiên cứu này nhằm xác định loại nông dược trừ sâu non ruồi đục lá L. huidobrensis tốt và ít độc với ong ký sinh của chúng trên cây khoai tây, từ đó xây dựng biện pháp quản lý ruồi đục lá khoai tây tại Lâm Đồng.

  pdf37p allbymyself_10 04-05-2016 12 3   Download

 • M.Nông được xây trong hố móng đào sẵn; độ sâu đặt móng nhỏ (hm=0,5÷6m). (Theo lý thuyết Terzaghi, một móng gọi là nông nếu độ sâu đặt móng, Df (hm) nhỏ hơn hay bằng bề rộng của nó) - Thi công đơn giản. - Khi tính toán có thể bỏ qua ảnh hưởng của đất từ đáy móng trở lên.

  pdf15p vietduc88x 13-02-2010 730 413   Download

 • Khuyến nông được hình thành và phát triển gắn liền với phát triển sánh xuất nông lâm nghiệp nhằm mục đích xã hội hoá nền sản xuất nông lâm. Vì vậy mọi quốc gia đều có cácc chương trình, hoạt động khuyến nông. Khuyến nông thực chất là mọi cố gắng của Chính phủ, cộng đồng, nông dân trong việc khuyến khích, mở rộng phát triển nông-lâm-ngư nghiệp.

  pdf60p h08112107 23-08-2010 547 266   Download

Đồng bộ tài khoản