Xem 1-20 trên 2495 kết quả Nông nghi
 • CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH KINH DOANH NÔNG NGHI ỆP 1.M ục đích, yêu cầu và đặc điể m của phân tích kinh doanh nông nghiệ p 1.1. Mục đích của phân tích kinh doanh nông nghiệp Phân tích kinh doanh nông nghiệp nhằ m các mục đích chủ yếu sau: - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và tìm ra nguyên nhân của nó. - Giúp cho doanh nghiệp phát hiện những khả năng tiề m tàng, những nguồ n lực sản xuất chưa được sử dụng hoặc sử dụng chưa có hiệu quả để có biện pháp...

  pdf11p northernlight 24-07-2011 93 40   Download

 • TRƯ NG . I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LÊ TRƯƠNG HI U TÁC . NG C A D CH CÚM GIA C M . N TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA C M HUY N CHÂU THÀNH T NH AN GIANG BÁO CÁO KHOÁ LU N T T NGHI P K SƯ NGÀNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN An Giang, Tháng 6. 2007 .TRƯ NG . I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LÊ TRƯƠNG HI U TÁC . NG C A D CH CÚM GIA C M . N...

  pdf41p canhchuon_1 20-06-2013 27 7   Download

 • Nghi lễ vòng đời là hệ thống nghi lễ chính phản ánh đặc trưng văn hóa truyền thống của người M’nông. Thông qua những nghi lễ liên quan đến sinh đẻ và thời thơ ấu, tuổi trưởng thành, tuổi già và tang ma, giá trị văn hóa trong nghi lễ vòng đời của người M’nông được bộc lộ khá cụ thể.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 11 3   Download

 • TRƯ NG . I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN NGUY N TH HÒA HI P KH O SÁT M T S Y UT MÔI TRƯ NG NƯ C, . CC AT O PHÂN LO I VÀ .ÁNH GIÁ N NG . NĂM 2005 - 2006 TUY N SÔNG H U, T NH AN GIANG LU N VĂN T T NGHI P K SƯ NGÀNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN Tháng 10.2006 ..TRƯ NG . I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN NGUY N TH HÒA HI P KH O SÁT M T S Y UT MÔI TRƯ NG...

  pdf68p canhchuon_1 20-06-2013 36 2   Download

 • Trong nhiều nhóm M’nông trên địa bàn tỉnh Đăklăk như M’nông Preh, M’nông Rlâm, M’nông Gar… thì riêng huyện Lăk là nơi cư trú tập trung chủ yếu của nhóm M’nông Gar. Đây là nhóm M’nông tuy cũng sử dụng hệ ngôn ngữ Môn-Khmer nhưng lại có một thổ âm tương đối khác. Tìm hiểu những vấn đề xung quanh tang lễ của người M’nông tại huyện Lăk, chúng ta thấy có nhiều điều khá thú vị. Mời tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 12 1   Download

 • Bài viết Những dấu ấn trong đầu tư phát triển "tam nông" nêu lên bước ngoặt trong quan điểm của Đảng về "tam nông", những thành tựu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf2p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 7 1   Download

 • Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Có thể nói việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng (Khoá 4), Nghị quyết 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Tháng 4/1988) về phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân đã đặt nền móng cho sự ra đời của kinh tế trang trại với những thành tựu của công cuộc đổi mới, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, nhiều hộ nông dân...

  doc43p ngochanh 03-08-2009 3590 689   Download

 • Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm.

  pdf60p xuantruong 12-06-2009 1706 547   Download

 • Trong bối cảnh hiện nay, xu thế hội nhập và tự do hoá thương mại đang diễn ra mạnh mẽ trong mỗi khu vực và trên toàn thế giới. Cùng với xu thế đó, trong những năm gần đây, Việt Nam bằng những thành tựu phát triển kinh tế trong tiến trình đổi mới cũng đang tích cực hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới.

  pdf77p trungtri 27-07-2009 1221 522   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nông nghiệp, nông thôn cũng đang trong tiến trình này. Các nguồn lực đều được ưu tiên cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó có nguồn nhân lực giữ vị trí then chốt, quyết định cho sự thành bại của công cuộc đổi mới này.

  doc21p thinhaquy 10-05-2010 795 402   Download

 • Việc hình thành một dự án hay một công trình cụ thể phải bắt nguồn từ một hay nhiều chính sách chung, các chủ trương cấp chính quyền sẽ được thể hiện bằng các văn bản, nghị quyết. Sau đó, các qui hoạch tổng thể cụ thể sẽ được vạch định.

  pdf21p minhanh 14-03-2009 882 328   Download

 • Công nghệ sinh học là một trong số những công nghệ mũi nhọn đang được toàn thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Nghị quyết (số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994) để chỉ đạo sự phát triển Công nghệ sinh học ở nước ta đến năm 2010.

  pdf14p myxaodon01 14-05-2011 691 279   Download

 • phân tích chuỗi giá trị Bưởi ở Vĩnh Long năm 2009. Nội dung bài báo cáo: Giới thiệu sản phẩm phân tích chuỗi giá trị. Sơ đồ chuỗi. Giải thích sơ đồ chuỗi. phân tích kinh tế Giải thích sơ đồ chuỗi. Phân tích kinh tế chuỗi. Kết luận và Kiến nghị.

  ppt37p lhhon52 25-10-2010 673 278   Download

 • Việt Nam đang đạt được sự phát triển chưa từng có trong lịch sử với mức tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh mẽ, đi cùng với đó là tốc độ đô thị hoá nhanh và sự bất bình đẳng đặc biệt giữa khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, với hơn 73% dân số sống ở vùng nông thôn, sự phát triển trong quá khứ và hiện tại ở mức độ nào đó đã mang lại lợi ích cho những người dân nông thôn bởi vì tỉ lệ nghèo đói đã giảm xuống. Thậm chí mức độ...

  pdf4p danghuytru 28-10-2010 589 275   Download

 • Tài liệu tham khảo thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

  doc15p diepxuantai 08-07-2010 789 252   Download

 • Nền kinh tế nước ta đã và đang bước vào giai đoạn hội nhập với nền kinh tế quốc tế, sự chuyển biến về kinh tế-xã hội đang phát huy và có nhiều thành tựu to lớn, đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

  doc73p muonlacothe_xt 12-01-2011 442 202   Download

 • Chương 4 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1.1 Khái quát chung về quy hoạch Chúng ta luôn suy nghĩ về sự phát triển và mong muốn đạt được mục tiêu phát triển, cụ thể là: Tăng trưởng không ngừng đời sống của con người cả về vật chất và tinh thần; Phân phối công bằng những thành quả tăng trưởng trong xã hội nhằm củng cố và đam bảo sự phát triển bền vững về hệ thống giá trị của con người trong xã hội.

  pdf44p songsongcuoc 11-06-2011 378 199   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p truongan 19-11-2009 681 186   Download

 • Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống...

  pdf15p truongan 19-11-2009 299 182   Download

 • (NB) Nội dung của giáo trình "Côn trùng nông nghiệp" này nhằm mục đích giảng dạy bậc đại học cho sinh viên thuộc ngành nông nghiệp để khi ra trường có đủ kiến thức xác định được đối tượng gây hại cây trồng là côn trùng (chớ không phải loài nào khác) và đề nghị biện pháp phòng trị hữu hiệu trên chức năng là một kỹ sư nông nghiệp chịu trách nhiệm về bảo vệ mùa màng.

  pdf233p kikogino 15-09-2014 330 182   Download

Đồng bộ tài khoản