Nông nghiệp bền vững

Xem 1-20 trên 895 kết quả Nông nghiệp bền vững
 • Mục tiêu chiên lược của các nước nông nghiệp là xây dựng và phát triển một nên nông nghiệp bền vững. Mục tiêu tổng quát đến năm 2015 là: “xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân”.

  doc14p tuyena15a15 27-04-2011 1700 681   Download

 • Nghiên cứu Môi Trường và Nông Nghiệp Bền Vững: (tiêu chí về nền NNBV và)  Bảo vệ môi trường  Cân bằng sinh thái  Duy trì nguồn tài nguyên để sử dụng lâu

  ppt15p nguyentainang1610 14-03-2010 451 185   Download

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng đất đai theo nông nghiệp bền vững trình bày các vấn đề chung về nông nghiệp bền vững, đưa ra các giải pháp khi sử dụng và khai thác đất đai, giúp nhà nông những kiến thức cần thiết để bảo vệ môi trường mà họ đang sống, đảm bảo sức khỏe, không làm kiệt quệ đất và trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  pdf136p iamvip01 19-03-2012 294 167   Download

 • Ebook Nông nghiệp bền vững: Cơ sở và ứng dụng được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nền nông nghiệp bền vững. Mục đích của nông nghiệp bền vững là kiến tạo một hệ thống bền vững về mặt sinh thái, có tiềm lực về mặt kinh tế, có khả năng thỏa mãn những nhu cầu của con người mà không hủy diệt đất đai, không làm ô nhiễm môi trường.

  pdf192p trua_nang 19-04-2013 245 128   Download

 • Thực trạng và những vấn đề nảy sinh trong phát triển bền vững nông nghiệp, phân tích thực trạng trong phát triển bền vững nông nghiệp, giải quyết vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn chính là áp dụng lý luận phát triển nông thôn bền vững vào điều kiện cụ thể của Việt Nam là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở nước ta". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p clackpy 04-11-2015 267 103   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng trưởng nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Từ đó rút ra những vấn đề có tính phương pháp luận cho việc nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP.

  pdf120p thaodien102 16-11-2015 180 95   Download

 • Với mục đích nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp và các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho các xã nghèo của huyện Sóc Sơn, trên cơ sở đó đề xuất định hướng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp bền vững cho các xã nghèo của huyện Sóc Sơn.

  pdf131p ngochunghcm 29-10-2015 143 64   Download

 • Cuốn sách "Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng" được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nền nông nghiệp bền vững. Phần 1 cuốn sách giới thiệu cơ sở nông nghiệp bền vững, xây dựng nông nghiệp bền vững trên nền tảng sinh thái học, điều tra tài nguyên và hướng sử dụng vào thiết kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf142p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 51 16   Download

 • Bài viết Phát triển nông nghiệp bền vững: Lý luận và thực tiễn tập trung giới thiệu khái niệm phát triển nông nghiệp bền vững, các tiếp cận chiến lược trong phát triển nông nghiệp bền vững, một số chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững ở một số nước và thực tiễn ở Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 34 13   Download

 • Đề tài "Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội cho sử dụng và phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển tỉnh Hà Tĩnh” được thực hiện nhằm nghiên cứu một cách đầy đủ tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đến khai thác sử dụng dải ven biển cho phát triển nông nghiệp là đòi hỏi hết sức cấp bách và có ý nghĩa rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường.

  doc101p change13 07-07-2016 28 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng", phần 2 trình bày các nội dung của phần "Các hệ thống" bao gồm: Bảo tồn và phát triển tính đa dạng sinh học, các hệ thống nông nghiệp bền vững, nông nghiệp bề vững về mặt xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf50p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 29 10   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Sản xuất vụ ba với sự phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang là nhằm khai thác tối đa lợi thế sản xuất vụ ba, đề ra định hướng và các giải pháp cho sự phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang.

  pdf126p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 22 5   Download

 • Từ những vấn đề phân tích bài viết Tái cơ cấu để phát triển nông nghiệp bền vững cho thấy một số vấn đề cần được lưu tâm trong quá trình thực hiện để đảm bảo sự thành công của Đề án sau này. Mời các bạn tham khảo bài viết.

  pdf2p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 28 5   Download

 • Bài viết Vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long nêu lên quan điểm, định hướng của Đảng ta về khoa học công nghệ; những đóng góp của khoa học công nghệ vào sự phát triển vùng ĐBSCL và một số nội dung khác.

  pdf7p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 14 2   Download

 • Nội dung của bài giảng "Hệ thống nông nghiệp bền vững" trình bày về tổng quan về bền vững, nông nghiệp bền vững, hệ thống nông nghiệp bền vững, quan điểm và phương pháp nghiên cứu hệ thống nông nghiệp bền vững.

  pdf9p kloiroong88 05-10-2017 4 2   Download

 • Bài viết Bàn về phát triển nông nghiệp bền vững ở Cà Mau cho thấy được những tiềm năng của Cà Mau; những trở lực nảy sinh từ thực tiễn; một số giải pháp nhằm hướng đến việc phát triển bền vững của Cà Mau.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 14 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận " phát triển nông thôn bền vững ở nước ta "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p gialong1606 12-11-2011 840 262   Download

 • Những thách thức của nền nông nghiệp hiện đại Giai đoạn phát triển nông nghiệp của loài người: Hái lượm thuần hóa cây trồng và vật nuôi nông nghiệp sơ khai nông nghiệp công nghiệp hóa kết quả: loài người đã giải quyết cơ bản về vấn đềlương thực cái đói được đẩy lùi. Do quá lạm dụng về những công nghệ mà loài người phải trả giá về nạn suy thoái đất đai, ô nhiễm môi trường và sức khỏe do lương thực và thực phẩm kém chất lượng....

  ppt83p kim142 28-07-2010 413 254   Download

 • Thế kỷ XX là thế kỷ của những biến động to lớn trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Thế kỷ XX là thế kỷ của những phát minh vĩ đại, của những cuộc chiến tranh lớn, của tự do, bình đẳng và của sự lớn mạnh, phát triển của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Trong thế kỷ XX, những thành tựu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, thỏa mãn nhu cầu của con người về vật chất.

  pdf67p intel1212 05-12-2012 116 65   Download

 • Bài giảng Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất: Chương 9 - Sử dụng, quản lý đất bền vững cung cấp cho các bạn những khái niệm về sử dụng, quản lý đất bền vững; phát triển nông nghiệp bền vững, nguyên tắc đánh giá bền vững, hiện trạng tài nguyên đất, một số vấn đề liên quan đến tài nguyên đất.

   

  ppt27p minhjs 16-05-2015 132 63   Download

Đồng bộ tài khoản