Nông nghiệp bền vững

Xem 1-20 trên 838 kết quả Nông nghiệp bền vững
 • Mục tiêu chiên lược của các nước nông nghiệp là xây dựng và phát triển một nên nông nghiệp bền vững. Mục tiêu tổng quát đến năm 2015 là: “xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân”.

  doc14p tuyena15a15 27-04-2011 1598 651   Download

 • Nghiên cứu Môi Trường và Nông Nghiệp Bền Vững: (tiêu chí về nền NNBV và)  Bảo vệ môi trường  Cân bằng sinh thái  Duy trì nguồn tài nguyên để sử dụng lâu

  ppt15p nguyentainang1610 14-03-2010 419 178   Download

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng đất đai theo nông nghiệp bền vững trình bày các vấn đề chung về nông nghiệp bền vững, đưa ra các giải pháp khi sử dụng và khai thác đất đai, giúp nhà nông những kiến thức cần thiết để bảo vệ môi trường mà họ đang sống, đảm bảo sức khỏe, không làm kiệt quệ đất và trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  pdf136p iamvip01 19-03-2012 252 146   Download

 • Ebook Nông nghiệp bền vững: Cơ sở và ứng dụng được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nền nông nghiệp bền vững. Mục đích của nông nghiệp bền vững là kiến tạo một hệ thống bền vững về mặt sinh thái, có tiềm lực về mặt kinh tế, có khả năng thỏa mãn những nhu cầu của con người mà không hủy diệt đất đai, không làm ô nhiễm môi trường.

  pdf192p trua_nang 19-04-2013 202 111   Download

 • Thực trạng và những vấn đề nảy sinh trong phát triển bền vững nông nghiệp, phân tích thực trạng trong phát triển bền vững nông nghiệp, giải quyết vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn chính là áp dụng lý luận phát triển nông thôn bền vững vào điều kiện cụ thể của Việt Nam là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở nước ta". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p clackpy 04-11-2015 172 66   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng trưởng nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Từ đó rút ra những vấn đề có tính phương pháp luận cho việc nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP.

  pdf120p thaodien102 16-11-2015 82 51   Download

 • Với mục đích nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp và các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho các xã nghèo của huyện Sóc Sơn, trên cơ sở đó đề xuất định hướng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp bền vững cho các xã nghèo của huyện Sóc Sơn.

  pdf131p ngochunghcm 29-10-2015 76 40   Download

 • Cuốn sách "Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng" được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nền nông nghiệp bền vững. Phần 1 cuốn sách giới thiệu cơ sở nông nghiệp bền vững, xây dựng nông nghiệp bền vững trên nền tảng sinh thái học, điều tra tài nguyên và hướng sử dụng vào thiết kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf142p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 29 13   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng", phần 2 trình bày các nội dung của phần "Các hệ thống" bao gồm: Bảo tồn và phát triển tính đa dạng sinh học, các hệ thống nông nghiệp bền vững, nông nghiệp bề vững về mặt xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf50p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 22 9   Download

 • Đề tài "Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội cho sử dụng và phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển tỉnh Hà Tĩnh” được thực hiện nhằm nghiên cứu một cách đầy đủ tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đến khai thác sử dụng dải ven biển cho phát triển nông nghiệp là đòi hỏi hết sức cấp bách và có ý nghĩa rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường.

  doc101p change13 07-07-2016 6 2   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Sản xuất vụ ba với sự phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang là nhằm khai thác tối đa lợi thế sản xuất vụ ba, đề ra định hướng và các giải pháp cho sự phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang.

  pdf126p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 12 2   Download

 • Từ những vấn đề phân tích bài viết Tái cơ cấu để phát triển nông nghiệp bền vững cho thấy một số vấn đề cần được lưu tâm trong quá trình thực hiện để đảm bảo sự thành công của Đề án sau này. Mời các bạn tham khảo bài viết.

  pdf2p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 1 0   Download

 • Bài viết Phát triển nông nghiệp bền vững: Lý luận và thực tiễn tập trung giới thiệu khái niệm phát triển nông nghiệp bền vững, các tiếp cận chiến lược trong phát triển nông nghiệp bền vững, một số chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững ở một số nước và thực tiễn ở Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 0 0   Download

 • Những thách thức của nền nông nghiệp hiện đại Giai đoạn phát triển nông nghiệp của loài người: Hái lượm thuần hóa cây trồng và vật nuôi nông nghiệp sơ khai nông nghiệp công nghiệp hóa kết quả: loài người đã giải quyết cơ bản về vấn đềlương thực cái đói được đẩy lùi. Do quá lạm dụng về những công nghệ mà loài người phải trả giá về nạn suy thoái đất đai, ô nhiễm môi trường và sức khỏe do lương thực và thực phẩm kém chất lượng....

  ppt83p kim142 28-07-2010 401 251   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận " phát triển nông thôn bền vững ở nước ta "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p gialong1606 12-11-2011 678 226   Download

 • Thế kỷ XX là thế kỷ của những biến động to lớn trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Thế kỷ XX là thế kỷ của những phát minh vĩ đại, của những cuộc chiến tranh lớn, của tự do, bình đẳng và của sự lớn mạnh, phát triển của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Trong thế kỷ XX, những thành tựu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, thỏa mãn nhu cầu của con người về vật chất.

  pdf67p intel1212 05-12-2012 103 60   Download

 • Tiểu luận: Hệ thống nông nghiệp tập trung tìm hiểu về khái niệm, truyền thống canh tác bền vững, một số mô hình hệ thống nông nghiệp bền vững ở Việt Nam, các hệ thống nông lâm kết hợp,...Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  doc26p tranvannam6193 07-10-2014 128 49   Download

 • Bài giảng Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất: Chương 9 - Sử dụng, quản lý đất bền vững cung cấp cho các bạn những khái niệm về sử dụng, quản lý đất bền vững; phát triển nông nghiệp bền vững, nguyên tắc đánh giá bền vững, hiện trạng tài nguyên đất, một số vấn đề liên quan đến tài nguyên đất.

   

  ppt27p minhjs 16-05-2015 61 33   Download

 • Nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển nông nghiệp bền vững. Sau khi phân tích khái niệm, mục tiêu và nội dung của phát triển nông nghiệp bền vững, bài viết thảo luận về phương pháp đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững.

  pdf8p leon_1 05-08-2013 56 17   Download

 • Mục tiêu của luận văn: Đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường có tác động tới sản xuất nông nghiệp ở dải ven biển ĐBSH; nghiên cứu xác định các loại sử dụng đất, hiệu quả của các phương thức canh tác hiện có ở dải ven biển ĐBSH; đề xuất các giải pháp để phát triển nông nghiệp bền vững ở dải ven biển ĐBSH.

  doc114p change13 07-07-2016 8 1   Download

Đồng bộ tài khoản