Xem 1-20 trên 219 kết quả Nông thôn Trung Quốc
 • Ngay từ khi bắt đầu công cuộc cải cách kinh tế của mình, Trung Quốc và Việt Nam đều cố gắng trở thành một phần trong câu chuyện thành công của về kinh tế của Đông Á. Công nghiệp hoá nông thôn là một hiện tượng đặc thù của Đông Á, và công nghiệp hoá nông thôn Trung Quốc cho đến nay lại là trường hợp đáng lưu ý nhất.

  pdf0p hallo 01-03-2009 832 216   Download

 • Bài viết "Giới thiệu một số vấn đề về nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc" nêu lên một số vấn đề lịch sử phát triển của nông thôn, làng xã và hộ nông dân, một số vấn đề lý luận xã hội. Hy vọng nội dung bài viết gợi lên một số suy nghĩ để triển khai một số nghiên cứu về nông nghiệp và nông thôn nước ta hiện nay.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 4 1   Download

 • Phân tích tình trạng chuyển dịch sức lao động dư thừa ở nông thôn Trung Quốc và những nhân tố ảnh hưởng của nó, phát triển đô thị và thị trấn nhỏ là con đường thoát cơ bản của vấn đề giải quyết việc làm về lao động dư thừa ở Trung Quốc là những nội dung chính trong bài viết "Sự chuyển dịch sức lao động dư thừa và sự phát triển đô thị nhỏ ở nông thôn Trung Quốc". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 10 1   Download

 • Từ năm 1978 Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách cải cách mở cửa, trải qua hơn 20 năm nỗ lực, Trung Quốc đã giành đ-ợc nhiều thành tựu to lớn. Bộ mặt nông thôn Trung Quốc diễn ra những thay đổi sâu sắc, cơ cấu kinh tế xã hội đã dịch chuyển dần theo h-ớng công nghiệp hoá hiện đại hoá.

  pdf11p gaunau123 27-11-2011 47 14   Download

 • 60 năm qua, nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc đã trải qua những b-ớc thử nghiệm quanh co, thăng trầm. Trung Quốc đã đạt thành tựu to lớn và toàn diện trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, vấn đề “tam nông” vẫn là “nút thắt” trong tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang tập trung vào xây dựng nông thôn XHCN giai đoạn mới, đẩy mạnh xây dựng hiện đại hóa nông nghiệp. ...

  pdf15p bengoan258 06-12-2011 21 7   Download

 • Công nghiệp hoá nông thôn, một hiện tượng đặc thù của Đông Á, hợp thành một bộ phận không thể tách rời của sự thần kỳ Đông Á. Là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, Trung Quốc đã đuổi kịp, nếu không muốn nói là vượt, các nước láng giềng trong công cuộc công nghiệp hoá nông thôn

  pdf0p blue_dreams567 06-07-2009 232 85   Download

 • Trung Quốc là nước có diện tích rộng lớn với 9.571.300 km2, dân số đạt 1.341.000.000 người cuối năm 2010 và được coi là cái nôi của nền nông nghệp thế giới. Sau khi thực hiện cải cách thể chế quản lý kinh doanh nông thôn và cải cách thể chế lưu thông nông sản phẩm, thủ tiêu chế độ mua bán thống nhất, dần dần mở rộng giá cả nông sản phẩm, nới rộng kinh doanh nông sản phẩm.

  doc34p bimbim1989 05-10-2011 171 83   Download

 • Đỗ Tiến Sâm* Tóm tắt: Bài viết trình bày và phân tích nội dung, thành tựu, vấn đề tồn tại trong việc thực hiện dân chủ cơ sở ở nông thôn Trung Quốc, sau đó rút ra một số kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Từ khoá: Dân chủ cơ sở, hoạt động tự quản, nông thôn Trung Quốc. ừ khi cải cách mở cửa năm 1978 đến nay, cùng với việc tiến hành cải cách thể chế kinh tế, Trung Quốc đã từng b-ớc tiến hành cải cách thể chế chính trị, trong đó có việc...

  pdf11p gaunau123 27-11-2011 31 14   Download

 • Công nghiệp hóa nông thôn, một hiện tượng đặc thù của Đông Á, một hiện tượng đặc thù của Đông Á, hợp thành một bộ phận không thể tách rời của sự thần kì Đông Á. Là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, Trung Quốc đã đuổi kịp, nếu không muốn nói là vượt, các nước láng giềng trong công cuộc công nghiệp hóa nông thôn.

  pdf0p quankhungpro 10-08-2011 41 6   Download

 • Nhìn lại tiến trình lịch sử từ sau khi n-ớc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng, từ những năm 1950 Trung Quốc đã thực hiện chính sách quản lý hộ khẩu, phân thành hai loại hộ khẩu, một là hộ phi nông nghiệp, hai là hộ nông nghiệp. Trung Quốc thống nhất coi tất cả những ng-ời có hộ khẩu nông thôn là nông dân và trở thành quần thể xã hội phân biệt với những ng-ời dân sống ở thành thị. ...

  pdf15p bengoan258 06-12-2011 25 5   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa", phần 2 trình bày các nội dung: Trung Quốc với việc quy hoạch thống nhất; chế độ ruộng đất, một trọng điểm của việc hoàn thiện thể chế kinh tế nông thôn Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p doinhugiobay_04 25-11-2015 16 5   Download

 • Trung Quốc bắt đầu công cuộc cải cách từ nông thôn, với chế độ “khoán trách nhiệm đến hộ gia đình”, xoá bỏ chế độ “nồi cơm to”. Trung Quốc cho rằng, để thực hiện ph-ơng châm phát triển là đạo lý cứng cần thiết phải “cho phép một bộ phận khu vực, một bộ phận dân c- giàu lên tr-ớc, tiến tới thực hiện cùng giàu có”.

  pdf15p bengoan258 06-12-2011 17 4   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân Trung Quốc: Biến đổi và phát triển trình bày một số nội dung về vấn đề nông nghiệp, vấn đề nông dân, vấn đề nông thôn.

  pdf8p dienham63 09-12-2015 10 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo những nội dung về đề tài nông thôn trong tiểu thuyết hiện đại Trung Quốc; hình ảnh nông thôn Trung Quốc trong sáng tác của Mạc Ngôn từ “điểm nhìn” dân đen thông qua luận văn Thạc sĩ Văn học: Đề tài nông thôn trong sáng tác của Mạc Ngôn sau đây.

  pdf92p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 9 2   Download

 • Bài viết Bài học từ tín dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Trung Quốc trình bày về kinh nghiệm phát triển tín dụng nông nghiệp ở TQ, tín dụng nông nghiệp và nông thôn VN, gợi ý để phát triển tín dụng nông nghiệp và nông thôn VN.

  pdf4p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 0 0   Download

 • Xây dựng nông thôn mới XHCN đ-ợc coi là giải pháp tổng thể cho việc giả quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân (tam nông) ở Trung Quốc. Thủ t-ớng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh “Xây dựng nông thôn mới XHCN là đặt công tác nông nghiệp, nông thôn ở vị trí nổi bật hơn trong toàn cục xây dựng hiện đại hoá của Trung Quốc”(1)

  pdf6p bengoan258 06-12-2011 65 35   Download

 • Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân (tam nông) đã và đang là vấn đề nổi cộm hiện nay của Trung Quốc, là một vấn đề mấu chốt cần đ-ợc giải quyết tốt để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện và có thể nói “không có khá giả của nông dân, thì không có sự khá giả của nhân dân toàn quốc, không có hiện đại hóa nông thôn, thì không có hiện đại hoá quốc gia” (1).

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 28 7   Download

 • Trung Quốc với số dân nông nghiệp khổng lồ hiện chiếm 70% dân số toàn quốc, vấn đề nông nghiệp chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Tại đây vấn đề nông nghiệp là một trong ba vấn đề đ-ợc gọi là vấn đề “Tam nông”, là cặp ba những vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau gồm nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đồng thời cũng là những vấn đề hoàn toàn độc lập có những đặc điểm riêng của mình.

  pdf21p bengoan258 06-12-2011 34 7   Download

 • Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm.

  pdf60p xuantruong 12-06-2009 1706 547   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta công nghiệp là ngành sản xuất chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.Là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng công ty xây dựng và phát triển nông thôn có chức năng xây dựng và hoàn thiện các công trình giao thông, thuỷ lợi, xây dựng... tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế.

  pdf40p thainhatquynh 06-07-2009 632 364   Download

Đồng bộ tài khoản