Nộp phí thi hành án

Xem 1-20 trên 33 kết quả Nộp phí thi hành án
 • Công văn 3734/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp phí thi hành án

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 71 3   Download

 • Thông tư liên tịch 68/2008/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

  pdf9p nguyendung 13-08-2009 185 17   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn; Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf4p phale_xanh 18-03-2011 87 2   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn; Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1.

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 50 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc - kể từ khi nộp đủ hồ sơ quy định.

  pdf3p yoonaa 30-09-2010 125 21   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/ NĐ- CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

  pdf20p hoangly 24-06-2009 140 19   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ; PHÍ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ; LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MANG PHÁO HOA VÀO, RA VIỆT NAM; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/...

  pdf10p vienthieu 31-12-2010 116 11   Download

 • Thông tư liên tịch số 43/2006/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án do Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ban hành

  pdf8p lawtttotung1 29-10-2009 99 10   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC PHÁP Y

  pdf15p hoa_kimngan 01-09-2011 59 8   Download

 • Thông tư liên tịch 43/2006/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

  doc8p phamvu 14-08-2009 96 7   Download

 • Giải quyết khiếu nại lần đầu Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khiếu nại Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bư...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 55 6   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng THA Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chấp hành viên Cách thức thực hiện: Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành các khoản thu nộp ngân sách nhà nước khi có một trong các điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 8 của NĐ 173/CP 30/09/2004; điểm a khoản 1 Điều 32 Pháp lệnh thi hành án 2004; khoản 2 Điều 58 Bộ luật hình sự thì cơ quan THA đang...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 41 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

  pdf9p lawttnh20 19-11-2009 60 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf3p caytudang 20-04-2013 348 122   Download

 • Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân; Phát sinh tiền thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài thì NNTchuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê ...

  doc2p phihung 25-08-2009 150 29   Download

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân theo quy định. Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Công an quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết. ...

  doc3p quochung 08-09-2009 358 17   Download

 • - Trình tự thực hiện: Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu. * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thu lệ phí và viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

  doc2p quochung 09-09-2009 119 9   Download

 • Thông tư liên tịch 15/2002/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành

  pdf4p lawtttotung2 29-10-2009 66 5   Download

 • * Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

  doc2p quochung 09-09-2009 71 4   Download

 • Chương 1 - Ép Nộp Lương Giận Chém Tiến Sĩ, Thương Cảnh Nghèo Nộp Lương Thay Dân Tài miên bản thị chân báo Tự có đáo kim hy hấn Năng trị gia trạch công môn diện Hữu quyền thực tại phương tiện Động thân bất dụng bộ tẩu Hành lộ xa mã dương tiên Sử nô hoán tì tương thoại ngôn Lập tại nhân tiền hảo khán Ngân tiền bản thị tàng vật Vô nghĩa tư tài hưu tham Tác quan vi tài bả tâm thiên Nhược đắc thứ dân hận oán Vi nhân mạc đương tài chủ Thao tâm phí...

  pdf263p dongthao_1 16-04-2013 26 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản