Notes

Xem 1-20 trên 2510 kết quả Notes
 • ASP.NET MVC 2 can be installed and run sidebyside with ASP.NET MVC 1.0. Note Because Visual Studio 2008 and Visual Studio 2010 Beta 2 share a component of ASP.NET MVC, installing ASP.NET MVC 2 Beta on a computer where Visual Studio 2010 Beta 2 is also installed is not supported.

  doc12p chantroixala_it 25-07-2010 253 113   Download

 • CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 1 Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods.The following material is a review of the Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA institute.

  pdf385p kimkhanhkh 18-03-2014 235 127   Download

 • Interpreting, like playing chess, is a game of problem solving, evaluation, critical thinking, intuition and forecasting. Every game is different and each game is a challenge, which requires interpreters, to unceasingly develop knowledge and experience. It is disciplined study and repeated practice of many techniques and skills that bring victory to the interpreter. Apart from basic requirements of language mastery and culture sensitivity, there are quite a few skills that need to be acquired for successful interpreting. One of them is note-taking skill....

  pdf61p hattieubenho2009 13-11-2012 148 67   Download

 • CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 4 Corporate finance, portfolio management, and equity investments. The following material is a review of the Corporate finance, portfolio management, and equity investments principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA institute.

  pdf338p kimkhanhkh 18-03-2014 118 75   Download

 • CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 3 Financial reporting and analysis. The following material is a review of the Financial reporting and analysis principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA institute.

  pdf339p kimkhanhkh 18-03-2014 148 79   Download

 • CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 2 Economics. The following material is a review of the Economics principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA institute.

  pdf263p kimkhanhkh 18-03-2014 119 73   Download

 • CFA Level 1 Schweser Notes 2014 - Book 5 Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments. The following material is a review of the Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA institute.

  pdf267p kimkhanhkh 18-03-2014 128 71   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Schweser Note CFA 2013 Level 1 - Ebook 1 để nắm được các nội dung kiến thức cần thiết để chuẩn bị tốt hơn cho kì thi cấp I CFA.

  pdf384p minhhanhmh 03-03-2014 214 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'easy notes (professional version)', kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ngocdung 19-06-2009 126 39   Download

 • For centuries the human race has noted and recorded for the following purposes: memory; communication; problem solving and analysis; creative thinking; and summarisation, etc. The techniques that have been used to do this include sentences, lists, lines, words, analysis, logic, linearity, numbers, and monotonic (one colour) usage. Good though some of these systems seemed, they have all used what you know to be the dominantly 'left cortical' thought modalities.

  pdf52p quanghoa25 07-07-2012 125 37   Download

 • Take – note là quan trọng và cần thiết với cả bốn kỹ năng – nghe, nói, đọc, viết. Bài viết này chỉ đề cập đến việc take-note trong nghe thuyết trình.

  doc9p lehopluc 07-01-2010 105 31   Download

 • Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 2 Financial reporting and analysis and corporate finance. Mời các bạn cùng tham khảo học tập và chuẩn bị thật tốt cho kì thi CFA.

  pdf401p minhhanhmh 03-03-2014 191 34   Download

 • Schweser Note CFA 2013 Level 1 - Ebook 4 corporate finance, portfolio management, and equity investments. Mời các bạn cùng tham khảo để học tốt và chuẩn bị cho kì thi CFA đạt điểm số thật cao.

  pdf337p minhhanhmh 03-03-2014 168 30   Download

 • Hệ thống Lotus Notes/Domino là một hệ thống tích hợp thư tín điện tử và các ứng dụng Web cho các công ty có thể cải thiện khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các tiến trình thương mại của họ. Domino là một giải pháp mở, có kiến trúc thống nhất, đã được các công ty lớn trên thế giới tin tưởng để xây dựng các hệ thống thông tin bảo mật, các ứng dụng mang tính chất cộng tác và thương mại.

  doc8p super_dog 11-01-2013 191 30   Download

 • Schweser Note CFA 2013 Level 1 - Ebook 3 sẽ giới thiệu đến các bạn báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các nội dung kiến thức cần thiết để học tập và chuẩn bị thật tốt cho kì thi chứng chỉ CFA.

  pdf343p minhhanhmh 03-03-2014 170 28   Download

 • Schweser Note CFA 2013 Level 1 - Ebook 2 rất hữu ích cho ai đã có bằng kinh tế hoặc không có nhiều thời gian ôn luyện. Giúp các bạn ôn luyện và chuẩn bị thật tốt cho kì thi CFA.

  pdf264p minhhanhmh 03-03-2014 175 25   Download

 • Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 3 Equity investments. Mời các bạn cùng tham khảo học tập và chuẩn bị thật tốt cho kì thi CFA.

  pdf280p minhhanhmh 03-03-2014 144 26   Download

 • Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 5 Derivatives and portfolio management. Readings and Learning Outcome Statements. Mời các bạn cùng tham khảo và học thật tốt.

  pdf254p minhhanhmh 03-03-2014 152 26   Download

 • Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 1 Ethical and professional standards, quantitative methods, and economics. Mời các bạn cùng tham khảo học tập và chuẩn bị thật tốt cho kì thi CFA.

  pdf369p minhhanhmh 03-03-2014 142 24   Download

 • Schweser Note CFA 2013 Level 2 - Ebook 4 Alternative investments and fixed income. Mời các bạn cùng tham khảo học tập và chuẩn bị thật tốt cho kì thi CFA.

  pdf321p minhhanhmh 03-03-2014 141 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản