» 

Ô Nhiễm Môi Trường Nước

 • Vấn đề ô nhiễm nước là một trong những thực trạng đáng ngại nhất của sự hủy hoại môi trường tự nhiên do nền văn minh đương thời. Môi trường nước rất dễ bị ô nhiễm, các ô nhiễm từ đất, không khí đều có thể làm ô nhiễm nước, ảnh hưởng lớn đến đời...

  halinh 20-05-2011 6058 1895

 • Với các giáo án Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa được biên soạn và thiết kế chi tiết, hy vọng bộ sưu tập là tài liệu tham khảo hay dành cho bạn. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh biết được những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở các nước phát triển. Biết được các hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người không chỉ ở đới ôn hoà mà cho toàn thế giới. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vẽ biểu đồ hình cột và kĩ năng phân tích ảnh địa lí.

  chieutim_33 12-05-2014 34 0

 • + Xem thêm 4 BST Ô Nhiễm Môi Trường Nước khác
 • Thuyết trình Ô nhiễm môi trường nước

  Tham khảo bài thuyết trình 'thuyết trình ô nhiễm môi trường nước', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 50p yeulacuoi8690 06-10-2010 1273 372

 • Ô nhiễm môi trường nước

  Sự ô nhiễm môi trường nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. Hiến chương Châu Âu đã định nghĩa: Sự ô nhiễm là một biến đổi nói chung do con người gây ra đối với chất lượng nước, làm ô nhiễm nước và gây ra nguy hiểm cho con người, cho công nghiệp, nông nghiệp, cho nuôi trồng thuỷ...

  ppt 17p alt_12 23-07-2013 155 40

 • Ô nhiễm môi trường nước

  Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề dối với tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có...

  ppt 28p la_la123 04-04-2013 127 27

 • Ô nhiễm môi trường nước

  Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý - hóa học - sinh học của nước ( như sông, hồ ,biển, nước ngầm ... ) làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật ...Ô nhiễm môi trường nước nước có thể bị phú dưỡng do ô nhiễm. Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học của nước, với...

  ppt 74p nguyentainang1610 24-12-2010 621 263

 • Ô nhiễm môi trường

  Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề dối với tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có...

  doc 5p thienthantre999 14-05-2011 234 108

 • Bài giảng Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Địa 7 - GV. N T Bình

  Bài giảng Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa giúp học sinh hiểu được những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở các nước phát triển. Biết được các hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người không chỉ ở đới ôn hoà mà cho toàn thế giới.

  ppt 41p chieutim_33 25-03-2014 7 1

 • Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Bài giảng Địa 7 - GV.Trần T.Hiền

  Bài giảng Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh trình bày được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa, nguyên nhân và hậu quả. Phân tích ảnh địa lí về ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. Vẽ biểu đồ về một số vấn đề môi trường ở đới ôn hòa.

  ppt 17p quehuong_22 01-04-2014 4 1

 • Slide bài Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Địa 7 - GV.N.V.Tình

  Thông qua bài giảng Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa giáo viên giúp học sinh hiểu được những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở môi trường đới ôn hòa. Biết được các hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người không chỉ ở đới ôn hoà mà cho toàn thế giới.

  pdf 15p nguyentinh_74 31-03-2014 4 1

 • Giáo án bài Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Địa 7 - GV.N T Bình

  Qua bài học Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa giáo viên giúp học sinh hiểu được những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở các nước phát triển. Biết được các hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người không chỉ ở đới ôn hoà mà cho toàn thế giới.

  doc 3p chieutim_33 24-03-2014 5 0

 • Slide bài Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Địa 7 - GV.Phan Đ.Lộc

  Bài giảng Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa là tài liệu tham khảo giúp học sinh nắm được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, nước ở các nước phát triển. Hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người trong phạm vi toàn cầu. Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ hình cột từ số liệu sẵn có.

  ppt 29p dinhloc_76 21-04-2014 0 0

 • Giáo án bài Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Địa 7 - GV.Trần T.Hà

  Bài học Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa giúp các bạn học sinh hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, nước ở các nước phát triển. Hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người trong phạm vi toàn cầu.

  doc 5p tuyetha_12 17-04-2014 4 0

 • Bài giảng Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Địa 7 - GV.Trần T.Hà

  Bài giảng Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo. Qua bài giảng học sinh hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, nước ở các nước phát triển. Hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người trong phạm vi toàn cầu.

  ppt 37p tuyetha_12 18-04-2014 1 0

 • Giáo án bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Địa 7 - GV.N.V.Tình

  Bài Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa là tài liệu tham khảo giúp học sinh hiểu được những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở môi trường đới ôn hòa. Biết được các hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người không chỉ ở đới ôn hoà mà cho toàn thế giới.

  doc 3p nguyentinh_74 31-03-2014 3 0

 • Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Bài giảng Địa 7 - GV.N.Linh Lan

  Bài giảng Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa là tài liệu tham khảo giúp học sinh nắm vững những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước ở các nước phát triển. Biết được hậu quả của ô nhiễm KK, nước gây ra cho TN và con người không chỉ đới ôn hoà mà cho cả TG.

  ppt 25p linhlan_09 21-04-2014 3 0

 • Giáo án bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Địa 7 - GV.Phan Đ.Lộc

  Giáo án bài Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa là tài liệu tham khảo giúp học sinh nắm được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, nước ở các nước phát triển. Hậu quả do ô nhiễm không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người trong phạm vi toàn cầu. Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ hình cột từ số liệu sẵn có.

  doc 6p dinhloc_76 17-04-2014 0 0

 • Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Giáo án Địa 7 - GV.Trần T.Hiền

  Tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh. Thông qua bài Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa học sinh trình bày được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa, nguyên nhân và hậu quả. Phân tích ảnh địa lí về ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. Vẽ biểu đồ về một số vấn đề môi trường ở đới ôn hòa.

  doc 6p quehuong_22 01-04-2014 0 0

 • Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Giáo án Địa 7 - GV.N.Linh Lan

  Qua bài học Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa giáo viên giúp học sinh nắm vững những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước ở các nước phát triển. Biết được hậu quả của ô nhiễm KK, nước gây ra cho TN và con người không chỉ đới ôn hoà mà cho cả TG.

  doc 4p linhlan_09 18-04-2014 6 0

 • Tiểu luận: Ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 18p dinhthannong 09-05-2010 2907 1066

 • Bài thuyết trình Ô nhiễm môi trường nước

  Nước trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: nước ngầm, nước ở các sông hồ, tồn tại ở thể hơi trong không khí... Nước bị ô nhiễm nghĩa là thành phần của nó tồn tại các chất khác, mà các chất này có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên. Nước ô nhiễm thường là khó khắc phục mà phải phòng tránh từ đầu

  ppt 50p nguyentainang1610 10-03-2010 3884 792

 • Bài viết Kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới " Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG "

  Nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, song song với sự tiến bộ của Khoa học – Kỹ thuật, sự phát triển của Kinh tế – Xã hội, cũng như việc lạm dụng quá mức các nguồn tài nguyên… con người đã làm cho môi trường sống của chính mình bị thay đổi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những năm gần đây nhân loại đã phải quan tâm nhiều đến vấn đề ô nhiễm môi trường...

  doc 10p thai72 13-08-2010 1734 565

 • + Xem thêm 2256 Ô Nhiễm Môi Trường Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản