Ogc web services

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ogc web services
  • OGC support to SDOs OGC role: collaborate consistent conceptual approaches for location and geospatial topics across multiple SDOs Geopriv, IEEE, ISO, OASIS OGC support of emergency service architectures OGC Web Services OpenLS Sensor Web Enablement CityGML and Indoor Location

    ppt38p lqvang02 01-02-2013 17 2   Download

  • Chương 1 : WebGIS – Công nghệ GIS qua mạng Hình 1-34 Chia xẻ dữ liệu GIS giữa các nhóm ứng dụng Bài toán chia sẻ dữ liệu được giải quyết bằng 2 chuẩn trao đổi dữ liệu WebGIS, do tổ chức OGC định nghĩa. 1.5.2 Giải pháp cho vấn đề chia sẻ dữ liệu 1.5.2.1 Web Map Service / Server Đây là một chuẩn do tổ chức OGC đưa ra. Trong đó web server sẽ trở thành web map server có service phục vụ cho chia sẻ dữ liệu. Các hoạt động mà client có thể thực hiện thông qua serivce này gồm...

    pdf13p caott3 20-05-2011 194 72   Download

  • Khái niệm cơ bản, chức năng và ứng dụng của hệ thống thông tin Địa lý (GIS), cộng đồng không gian địa lý mở (OGC - Open Geospatial Consortium), các đặc tả: Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS), Geography Markup Language (GML), Styled Layer Descriptor (SLD). Phân tích cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường và tài nguyên nước cấp địa phương. Xây dựng ứng dụng thử nghiệm phân phối dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước.

    pdf5p banhbeovodung 20-06-2013 52 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản