Oil extraction

Xem 1-20 trên 58 kết quả Oil extraction
 • The methods for obtaining simultaneously essential oil and shikimic acid from star anise fruit (Illicium verum Hook) were investigated. From obtained results, we chose a simple and effective method for desired purpose. With this method, distillation of essential oil and extraction of shikimic acid were simultaneously carried out in the round bottom flask of the Clevenger apparatus. The yield of essential oil and shikimic acid were 9.5% and 5.6% (r.m), respectively as well as the quality of the products is very good. ...

  pdf4p tuanlocmuido 13-12-2012 21 4   Download

 • In the late 1970s and early 1980s, when crude oil prices were high, government and private-sector energy experts took a hard look at the costs and benefits of extracting oil from the vast deposits of oil shale that lie beneath the western United States (much of it under government land). Oil prices soon subsided, and interest

  pdf1p trinhosieupham 06-02-2013 16 2   Download

 • Essential oils (also called volatile oils) generally extracted by distillation from plants are hydrophobic liquids containing volatile aromatic compounds. The essential oils are widely used in perfumes, cosmetics as well as in food and drink as flavor additives. Some essential oils show multiple pharmacological activities and have been considered as the major active fractions of herbal medicines [1–3].

  pdf7p phannguyen05 12-04-2013 33 2   Download

 • Có những tuyên bố nhiều giai thoại như vậy tính đã được nghe trong các phương pháp và các ủy ban hàng hoá của nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế "lỗi trong các phép đo gần đúng của X là chi phí / mất hàng triệu công nghiệp". Mặt khác, giá hợp đồng giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng nguyên liệu được viết chặt chẽ hơn hơn bao giờ hết. Kết quả là độ chính xác và tính chính xác của các phương pháp phân tích được sử dụng để hỗ trợ các hợp đồng này...

  pdf10p xingau9 05-09-2011 51 14   Download

 • Chất lỏng siêu tới hạn khai thác (lâm trường) đang trở thành một phương pháp chuẩn bị mẫu quan trọng trong phân tích hóa học của sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là đối với các chất béo và dầu béo. Lâm trường đã được sử dụng thành công trong hơn một thập kỷ trong phân tích các mẫu thực phẩm (1,2). Lâm trường dung môi phổ biến nhất là carbon

  pdf31p xingau9 05-09-2011 51 14   Download

 • Trường hợp như vậy đã dẫn đầu Liên đoàn dầu, hạt và chất béo Hiệp hội Ltd (FOSFA quốc tế) để nghiên cứu các phương pháp hợp đồng cho nội dung dầu hạt hướng dương và sửa đổi nó để bao gồm việc xác định độ ẩm, cả trước và sau khi xay trước khi bước khai thác dầu. FOSFA gốc

  pdf14p xingau9 05-09-2011 46 13   Download

 • Tóm tắt Khai thác các mẫu rắn và nửa rắn bằng cách sử dụng dung môi lỏng là một thực tế phổ biến trong phòng thí nghiệm gần như mọi phân tích. Năm thử nghiệm thực nghiệm có kết quả trong phương pháp chắc chắn và tái sản xuất cho một loạt các lớp học chất phân tích.

  pdf14p xingau9 05-09-2011 54 12   Download

 • Trong phản ứng với những mối quan tâm, đẩy mạnh khai thác dung môi (ASE ®, Dionex Tổng công ty, Salt Lake City, UT) đã được giới thiệu. Kể từ khi được giới thiệu vào năm 1995, ASE đã phát triển nhanh chóng như một sự thay thế được chấp nhận truyền thống

  pdf30p xingau9 05-09-2011 55 12   Download

 • An encyclopedia should properly encompass the totality of human knowledge, or at least of some particular sector of it. Not so many years ago it would have been possible to contain all that was known of animal nutrition in a book the size of this, for the science of nutrition is young, but such has been the pace of its growth that that is no longer possible. The nutrition of farm animals is a complex subject, reaching into biochemistry, physiology, pathology, veterinary medicine, animal husbandry and agriculture and even, as evidenced in the following pages, beyond those disciplines.

  pdf620p cronus75 14-01-2013 30 11   Download

 • Phân tích chất béo và độ ẩm bằng cách làm khô lò vi sóng và cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) là một phương pháp trực tiếp mang lại kết quả chính xác trong vài phút mà không có dung môi hay hiệu chỉnh thường xuyên theo yêu cầu của phương pháp gián tiếp như hồng ngoại gần (NIR), hoặc biến đổi Fourier hồng ngoại (FTIR).

  pdf15p xingau9 05-09-2011 40 10   Download

 • Trong quá khứ, NMR là không đáng tin cậy để xác định hàm lượng chất béo trong thực phẩm bởi vì các tín hiệu từ nay độ ẩm trong mẫu can thiệp với đọc lượng chất béo. Hiện nay có một mạng ngang hàng xác nhận, sấy lò vi sóng và phân tích NMR (AOAC PVM 1:2003) để định lượng tỷ lệ phần trăm của độ ẩm và chất béo trong các sản phẩm thịt.

  pdf14p xingau9 05-09-2011 48 10   Download

 • Chúng tôi trình bày một tài khoản chi tiết về độ phân giải cao cộng hưởng từ hạt nhân (HR-NMR) và mô hình hiệu chuẩn cận hồng ngoại (NIR), phương pháp, và các thủ tục xác nhận, cùng với một số lượng lớn các phân tích thành phần cho các giống đậu tương. Hiệu chuẩn NIR được phát triển dựa trên cả hai HR-NMR và tham chiếu dữ liệu phân tích hóa học cho các dư lượng dầu và 12 axit amin trong đậu nành trưởng thành, phôi đậu tương.

  pdf48p xingau9 05-09-2011 38 10   Download

 • Phương pháp tiểu thuyết hiện đang được đánh giá để phân tích hóa học của hạt đậu tương, phôi và các tế bào duy nhất bởi biến đổi Fourier hồng ngoại (FT-IR), biến đổi Fourier hồng ngoại gần (FT-NIR) microspectroscopy, huỳnh quang, và độ phân giải cao NMR (HR-NMR). FT-NIR hình ảnh đầu tiên hóa học của hệ thống sinh học tiếp cận 1 độ phân giải micromet được trình bày ở đây. Hóa chất hình ảnh...

  pdf33p xingau9 05-09-2011 37 10   Download

 • Các ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất của phân tích lâm trường trong ngành công nghiệp thực phẩm và tổng quan này bao gồm các chất béo, dầu, vitamin, và thuốc trừ sâu trong các ứng dụng nghiên cứu và thường xuyên.

  pdf19p xingau9 05-09-2011 34 9   Download

 • Trong xem xét này, chúng tôi khám phá các khái niệm cơ bản của chất lỏng siêu tới hạn và dịch nhổ siêu tới hạn. Carbon dioxide và các dung môi khác được thảo luận lý thuyết hòa tan được giới thiệu cùng với việc tính toán mật độ của carbon dioxide. Thiết bị nhà nước-of-the-nghệ thuật được trình bày về các thành phần cơ bản

  pdf18p xingau9 05-09-2011 35 8   Download

 • Thủ tục liên quan đến việc xác định giá trị độ ẩm của mẫu thịt bằng lò vi sóng làm khô và sử dụng các mẫu khô để xác định giá trị chất béo bằng cách phân tích NMR. Năm sản phẩm thịt đã được phân tích bằng cách sử dụng một SMART Uỷ ban Dân tộc

  pdf27p xingau9 05-09-2011 37 8   Download

 • After the ore is extracted, it is generally transferred by bridge conveyor, shuttle cars or load-haul-dump units to a system of conveyors that carry it to underground storage bins, prior to haulage to the surface through a shaft by automated skips. On rare occasions shallow mines may use a decline and conveyor arrangement. Solution mining is currently used at a number of operations in North America. The process relies on the greater solubility at elevated temperatures in brine of sylvite in comparison to salt (NaCl).

  pdf0p tieuyeuquai456 05-10-2012 27 5   Download

 • By 1980, fuel ethanol production had increased from a few million gallons in the 1970s to 175 million gallons per year. During the 1990s, production increased to 1.47 billion gallons, and total production for 2006 is expected to be about 5.0 billion gallons. Annual U.S. plant capacity is now over 4.5 billion gallons, most of it currently in use. Demand is rising partly because a number of States have banned (or soon will ban) methyl tertiary-butyl ether (MTBE), and ethanol is taking over MTBE’s role (Dien et al., April 2002). Ethanol provides a clean octane replacement for MTBE.

  pdf93p loixinloi 08-05-2013 29 5   Download

 • To which extent this decrease in bond yields is associated with changes in short-term or long-term rates becomes more evident when looking at the yield curve defined as the 10-year government bond yield minus the three months Euribor shown in Figure 2. Over the entire year, the slope of the yield curve fell by roughly 20 bp to somewhat less than 130 bp. The same trend is also illustrated by the implied one-year forward rate in nine years, as extracted from the German zero-coupon curve. 20 The rate falls by 10 bp in the course of year, although there are sizeable developments over time.

  pdf51p taisaovanchuavo 23-01-2013 19 4   Download

 • Maliciously modified devices are already a reality. In 2006, Apple shipped iPods infected with the RavMonE virus [4]. During the cold war, the CIA sabotaged oil pipeline control software, which was then allowed to be “stolen” by Russian spies [10]. Conversely, Russian agents intercepted and modified typewriters which were to be used at the US embassy in Moscow; the modifica- tions allowed the Russians to copy any documents typed on said typewriters [16].

  pdf9p nhacsihuytuan 06-04-2013 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản