» 

Ôn Thi Cao Học Môn Toán Kinh Tế

 • Ôn thi Cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất

  Tài liệu Ôn thi Cao học - Môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất - Các công thức cơ bản: Một tổ hợp chập k của n phần tử là một nhóm không có thứ tự gồm k phần tử phân biệt được rút ra từ n phần tử đã cho.

  pdf 32p yeuthuong 21-10-2010 1611 1034

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2008) Phần I: Quy hoạch tuyến tính

  Tài liệu tham khảo ôn thi cao học môn Toán kinh tế biên soạn: Trần Ngọc Hội - 2008 giúp các bạn hệ thống và nâng cao kiên thức chuẩn bị cho kỳ thi cao học. Chúc các bạn may mắn

  pdf 46p yeuthuong 01-12-2010 1510 1071

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần thống kê

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi cao học môn toán kinh tế - phần thống kê', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 45p hnluong 10-12-2010 682 453

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần xác suất

  Tài liệu tham khảo Ôn thi cao học môn Toán kinh tế

  pdf 32p hnluong 10-12-2010 650 427

 • Toán kinh tế - Thống kê 2008 part 1

  ÔN THI CAO HỌC MÔN TOÁN KINH TẾ (GV: Trần Ngọc Hội - 2008) PHẦN III: THỐNG KÊ §1. CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU 1.1. Bảng số liệu Khi khảo sát đám đông X ta thu thập số liệu của mẫu cỡ n: (X1, X2,…, Xn) và thường lập bảng số liệu theo các dạng sau: Dạng 1: Liệt kê dưới dạng: x1, x2,…, xn trong đó mỗi số liệu có thể lặp lại nhiều lần. Dạng 2: Lập bảng có dạng: Xi ni trong đó x1 n1 x2 n2...

  pdf 10p iiduongii3 05-04-2011 472 264

 • Ôn thi cao học Toán Kinh Tế - Thống Kê Phần III Thống kê

  ÔN THI CAO HỌC MÔN TOÁN KINH TẾ (GV: Trần Ngọc Hội - 2008) PHẦN III: THỐNG KÊ §1. CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU 1.1. Bảng số liệu Khi khảo sát đám đông X ta thu thập số liệu của mẫu cỡ n: (X1, X2,…, Xn) và thường lập bảng số liệu theo các dạng sau: Dạng 1: Liệt kê dưới dạng: x1, x2,…, xn trong đó mỗi số liệu có thể lặp lại nhiều lần. Dạng 2: Lập bảng có dạng

  pdf 45p truongking 02-04-2013 96 44

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2009) Phần III Thống kê

  Kỳ vọng mẫu hay Trung bình mẫu của đám đông X ứng với mẫu (X1, X2,…, Xn), kí hiệu X n hay X là đại lượng ngẫu nhiên định bởi: MÔN TOÁN KINH TẾ 1 k X= ∑ X in i n i =1 2) Ý nghĩa. Khi n → ∞ kỳ vọng mẫu X n hội tụ về kỳ vọng đám đông μ = M(X).

  pdf 22p yeuthuong 01-12-2010 931 540

 • Ôn thi Cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội) – Bài giải Qui hoạch tuyến tính

  Một trại chăn nuôi sử dụng 3 loại thực phẩm I, II, III. Lượng chất dinh dưỡng Albumin, chất ÔN THI CAO HỌC béo, chất đạm cho gia súc trong 1 ngày cũng như tỉ lệ các chất này trong 3 loại thức ăn được cho trong bảng sau:

  pdf 0p leethanhbinhf 20-04-2011 718 432

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần 3: THỐNG KÊ

  Bảng số liệu: Khi khảo sát đám dông X ra thu thập số liệu của mẫu cỡ n: (X1, X2, ..., Xn) và thường lập bảng số liệu theo các dãng sau: Dạng liệt kê và lập bảng.

  pdf 45p yeuthuong 21-10-2010 435 314

 • Bài giảng ôn thi cao học môn Toán kinh tế- Ths Phùng Duy Quang

  Toán kinh tế là môn khoa học nhằm vận dụng toán học trong phân tích các mô hình kinh tế để từ đó hiểu rõ hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường. Toán kinh tế cung cấp cho các Nhà Quản lý các kiến thức để họ có thể vận dụng vào việc ra các quyết định sản xuất. Toán kinh tế, gần đây hay được gọi là kinh tế học toán, là một phân ngành của kinh...

  pdf 94p lethidong 03-01-2013 406 199

 • Ôn thi cao học môn toán kinh tế (Trần Ngọc Hội 2007) Bài giải phần III Thống kê

  Bài 1. a) Giả sử trung bình tiêu chuẩn của chiều cao X là 125cm. Có thể khẳng định rằng tình hình canh tác làm tăng chiều cao trung bình của giống cây trồng trên với mức ý nghĩa 1% hay không?

  pdf 7p khuongduy 04-10-2009 3440 1198

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2009) Phần I: Quy hoạch tuyến tính

  Ta nói đây là một bài toán qui hoạch tuyến tính 3 ẩn tìm max của hàm mục tiêu f(x) = 3x1 + 2x2 + 2,5x3 . 1.2 Ví dụ 2. Ta cần vận chuyển vật liệu xây dựng từ hai kho K1 và K2 đến ba công trường xây dựng C1, C2, C3. Tổng số vật liệu có ở mỗi kho, tổng số vật liệu yêu cầu ở mỗi công trường, cũng như khoảng cách từ mỗi kho đến mỗi công trường được cho trong bảng sau:

  pdf 21p nobuteo 13-05-2011 988 639

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2007) Phần III: Thống kê

  Bảng số liệu Khi khảo sát đám đông X ta thu thập số liệu của mẫu cỡ n: (X1, X2,…, Xn) và thường lập bảng số liệu theo các dạng sau: Dạng 1: Liệt kê dưới dạng: x1, x2,…, xn trong đó mỗi số liệu có thể lặp lại nhiều lần.

  pdf 45p tinhphuong60 10-06-2010 1452 1141

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI CAO HỌC KINH TÊ ́ NĂM 2010

  Hệ thống cho học viên những nguyên tắc cơ bản của kinh tế học cho học viên, sinh viên. Đây là đề cương hướng dẫn ôn tập môn toán kinh tế thi cao học kinh tế năm 2010 gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc 16p hieutrandong 22-03-2011 742 471

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2009) Phần II Xác suất

  Một tổ hợp chập k của n phần tử là một nhóm không có thứ tự gồm k phần tử phân biệt được rút ra từ n phần tử đã cho. 2) Biến cố tất yếu, kí hiệu Ω (Ômêga), là biến cố nhất thiết phải xảy ra khi thực

  pdf 19p yeuthuong 01-12-2010 720 460

 • Ôn thi cao học môn toán kinh tế - Phần 3 thống kê

  CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU 1.1. Bảng số liệu Khi khảo sát đám đông X ta thu thập số liệu của mẫu cỡ n: (X1, X2,…, Xn) và thường lập bảng số liệu theo các dạng sau: Dạng 1: Liệt kê dưới dạng: x1, x2,…, xn trong đó mỗi số liệu có thể lặp lại nhiều lần. Dạng 2: Lập bảng có dạng: trong đó x1

  pdf 22p huyngo2304 21-05-2011 251 126

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2011) Phần I: Quy hoạch tuyến tính

  Một xí nghiệp cần sản xuất 3 loại bánh: bánh đậu xanh, bánh thập cẩm và bánh x21 x22 x23 dẻo. Lượng nguyên liệu đường, đậu cho một bánh mỗi loại; lượng dự trữ nguyên liệu; tiền lãi cho một bánh mỗi loại được cho trong bảng sau: Hãy lập kế hoạch vận chuyển sao cho:

  pdf 0p leethanhbinhf 14-04-2011 507 259

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2011) Phần II: Xác suất

  Phép thử là một thí nghiệm được thực hiện trong những điều kiện xác định nào đó. Một phép thử có thể cho nhiều kết quả khác nhau, mỗi kết quả được gọi là một biến cố. Ví dụ. Thực hiện phép thử là tung một con xúc xắc đồng chất 6 mặt.

  pdf 0p leethanhbinhf 14-04-2011 337 152

 • Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần 2: Xác suất

  Một máy sản xuất sản phẩm với tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn 80% và một máy khác cũng sản xuất loại này nhưng chỉ đạt 60%. chn5 ngẫu nhiên một máy và cho sản phẩm đạt 100 sản phẩm.

  pdf 12p khuongduy 04-10-2009 246 98

 • Đề thi tuyển sinh cao học năm 2008 môn Toán kinh tế

  Mời các bạn cùng tham khảo đề thi tuyển sinh cao học năm 2008 môn toán kinh tế của trường đại học kinh tế TP.HCM. Đề thi gồm các câu hỏi kiến thức về toán cho nhà kinh tế, xác suất, thống kê.

  pdf 4p tranbien 31-03-2014 22 5

 • + Xem thêm 65 Ôn Thi Cao Học Môn Toán Kinh Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản