» 

Ôn Thi đại Học Môn địa Lý

 • Ôn thi Đại học môn Địa lí

  Tập tài liệu ôn thi Đại học môn Địa lí này được tổng hợp các câu hỏi ôn môn Địa lý được sắp xếp hệ thống kiến thức theo từng phần, từng chương học cụ thể, đồng thời bên cạnh những câu hỏi ôn đưa ra tài liệu này còn kèm theo hướng dẫn đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập và nắm kiến thức hiệu quả hơn.

  pdf 221p tim1traitim95 07-06-2014 111 26

 • Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2009

  Tài liệu tham khảo đề thi đại học cao đẳng Khối C môn Địa lý năm 2009 giúp các bạn học sinh củng cố thêm kiến thức và có phương hướng ôn tập để đạt hiệu quả tốt hơn.

  pdf 1p yahoo_1669 06-03-2012 864 205

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐAI HOC MÔN ĐỊA LÍ

  I. Phần chung cho tất cả thí sinh (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Địa lý tự nhiên - Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ - Đất nước nhiều đồi núi - Thiên nhên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Thiên nhiên phân hoá đa dạng - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Địa lý dân cư - Đặc điểm...

  doc 34p hungminh16018 17-03-2013 438 151

 • Đề luyện thi đại học môn địa lý 2012_2

  Tài liệu tham khảo đề thi đại học cao đẳng Khối C môn địa lý giúp các bạn học sinh củng cố thêm kiến thức và có phương hướng ôn tập để đạt hiệu quả tốt hơn. Chúc Các bạn thành công...

  pdf 1p yahoo_16690 06-03-2012 447 88

 • Chuyên đề ôn thi Đại học môn Lý: Thuyết tương đối hẹp - Vũ Đình Hoàng

  Đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh Địa học - Cao đẳng với tài liệu chuyên đề ôn thi Đại học môn Lý về thuyết tương đối của Vũ Đình Hoàng, các bạn học sinh sẽ được cung cấp kiến thức về: Thuyết tương đối hẹp, hệ quả thuyết tương đối hẹp.

  pdf 14p blue_24 25-03-2014 110 16

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 1

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p snailssmall6 26-05-2011 256 152

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 2

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p snailssmall6 26-05-2011 147 94

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 3

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p snailssmall6 26-05-2011 128 77

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 4

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p snailssmall6 26-05-2011 130 75

 • Đề thi thử đại học môn địa lý

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học môn địa lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tiendat_1592 01-11-2011 130 73

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 7

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p snailssmall6 26-05-2011 95 70

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 5

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p snailssmall6 26-05-2011 99 68

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 6

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p snailssmall6 26-05-2011 96 67

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 9

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p snailssmall6 26-05-2011 101 67

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 8

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p snailssmall6 26-05-2011 90 62

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý năm 2010 - phần 10

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010 - phần 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p snailssmall6 26-05-2011 89 58

 • CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA KHỐI C NĂM HỌC 2013

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc đề thi đại học môn địa khối c năm học 2013', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tapuaxinhdep 17-05-2013 65 10

 • ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT MINH KHAI

  Tham khảo tài liệu 'đê thi thử đại học môn địa lý năm 2013 - trường thpt minh khai', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p tapuaxinhdep 17-05-2013 40 10

 • Đề thi thử Đại học môn Địa lý Khối C năm 2014 - Lần 2

  Tham khảo đề thi thử đại học môn Địa lý năm 2014 sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn tự ôn tập và làm bài thi đạt điểm cao.

  pdf 4p hohanhnhi34578 13-03-2014 35 6

 • Đề thi thử Đại học môn Địa lý 2014 - Đề số 25

  Tham khảo đề thi thử đại học môn Địa lý lớp 7 giúp giáo viên định hướng cách ra đề và học sinh tham khảo trọng tâm bài học để ôn tập làm bài kiểm thi đạt điểm cao.

  pdf 4p hohanhnhi34578 13-03-2014 35 4

 • + Xem thêm 368 Ôn Thi đại Học Môn địa Lý khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản