Ôn thi hóa học cấp 2

Xem 1-20 trên 119 kết quả Ôn thi hóa học cấp 2
 • Phần 1 cuốn sách "Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp bảo toàn nguyên tố, phương pháp bảo toàn electron, phương pháp bảo toàn điện tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf174p doinhugiobay_20 22-03-2016 120 31   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tài liệu ôn thi Đại học theo chủ đề môn Hóa học", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Hiđrocacbon, ancol - Phenol - Andehit - Axit Cacboxylic, este - Lipit, amin - Amino axit - Protein. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p tramnamcodon_04 08-04-2016 24 14   Download

 • Câu 1:Có 3 chất: Al, Mg, Al2O3. Chỉ được dùng một hóa chất làm thuốc thử hãy phân biệt 3 chất trên? Câu 2: Muối X vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dich NaOH. Hỏi muối X thuộc loại muối trung hòa hay axit? Cho ví dụ minh họa? Câu 3: Định nghĩa phản ứng trao đổi? Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra? Cho ví dụ minh họa? Phản ứng trung hòa có phải ...

  doc139p nhoklokbok101 27-11-2012 189 62   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh nghiệm và tiểu xảo giải đề thi THPT quốc gia Hóa học", phần 2 cung cấp cho người đọc các đề thi theo định hướng cấu trúc 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf447p tramnamcodon_03 02-04-2016 50 14   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện thi cấp tốc môn Hóa học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phương pháp giải các bài tập ancol - Phenol - Ete, phương pháp giải các bài tập amin - Aminoaxit - Protein, phương pháp giải các bài tập polime và vật liệu polime,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf199p tramnamcodon_05 09-04-2016 34 10   Download

 • Tập 2 tài liệu "Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng Hoá học THCS" cung cấp cho các bạn những kiến thức và những câu hỏi bài tập về chuyên đề Axit tác dụng với kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Hóa học.

  doc92p chienqt03 28-03-2016 126 48   Download

 • Đề 014 ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu 1 đến câu 44) 1. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng? A. Fe2+ và Cr2+ B. Fe3+ và Cu C. Mg và Ni2+ D. Zn và Cr3+ 2. Cho 5,6 g bột Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng người ta thu được 9,6g sản phẩm khử chứa lưu huỳnh. Sản phẩm chứa lưu huỳnh là: A....

  pdf11p khoqua_dai 09-06-2010 79 13   Download

 • Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử thuộc "Hóa học 10 - Đề 2" cung cấp cho các bạn 25 câu hỏi bài tập trắc nghiệm về phản ứng oxi hóa khử. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi.

  pdf3p havyir 08-01-2016 49 7   Download

 • Nếu như trước đây hóa hữu cơ chỉ là một môn học, một lĩnh vực mang tính tiếp nhận, thì ngày nay cần chuyển môn học này thành một môn học mang tính chất suy diển. Xuất phát từ quan điểm đó, các tác giả của bộ sách này đã đề cập đến những quy luật cơ bản có liên quan đến hóa học hữu...

  pdf343p nhgam1989 08-03-2011 947 444   Download

 • Câu 1 (2 điểm): a) Viết công thức cấu tạo của các chất sau: -glucozơ; saccarozơ; amilozơ; xenlulozơ. b) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất ở dạng bột: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đựng riêng biệt trong các lọ hóa chất mất nhãn.

  doc2p nhoklokbok101 27-11-2012 171 68   Download

 • Khi xem xét một pư có xảy ra hay không thì chúng ta phải xét pư đó ở nhiều chiều hưóng và phải xác định được sự ưu tiên của chiều hướng nào trước( Hướng pư oxi hoá - khử (1), pư axit bazơ (2), pư trao đổi ion thông thường (3), hướng Có pứ thuỷ phân (4).

  doc2p tuanquang8008 12-04-2011 104 26   Download

 • Câu 4: Từ dãy điện hố của kim loại ta suy ra: a.Kali dễ bị oxi hố nhất b. Ion K+ dễ bị khử nhất c. Au3+ cĩ tính oxi hố mạnh nhất d. a và c Câu 5: Cặp nào khơng cĩ khả năng xảu ra phản ứng a.Dung dịch Cu(NO3)2 và dung dịch NaOH b. Nung hỗn hợp Fe và ZnO c. Dung dịch ZnCl2 và dung dịch NaOH d. Na2CO3 và dung dịch HCl Câu 6: Dung dịch FeSO4 cĩ lẫn tạp chất CuSO4 .

  pdf10p iiduongii1 30-03-2011 92 23   Download

 • PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT. (Dung dịch FeSO4 tác dụng với dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4) Thí nghiệm: PHẢN ỨNG CỦA GLUCOZƠ VỚI Cu(OH)2

  doc6p moon_463 22-12-2012 97 19   Download

 • Câu 1 : Liên kết kim loại và liên kết ion đều có A. lực liên kết tạo bởi cặp electron tự do. B. lực hút tĩnh điện giữa các tiểu phân mang điện trái dấu. C. sự nhường và nhận electron giữa các nguyên tử. D. lực hút tĩnh điện giữa ion dương và electron tự do. Câu 2 : Cho 56,73 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với 1050ml dung dịch KOH 1M, đun nóng.

  pdf0p satthu37195 03-03-2013 30 11   Download

 • Mời các bạn thử sức mình trong môn Hóa học thông qua Đề thi Học sinh giỏi cấp trường vòng 2 môn Hóa học sau đây. Đề thi giúp các bạn củng cố được kiến thức cũng như đánh giá được năng lưc của bản thân. Đề thi phục vụ cho các bạn yêu thích môn Hóa học và muốn nâng cao kiến thức về môn học này.

  doc2p lucluc1692002 18-03-2015 94 11   Download

 • 3 4 5 m_rtbbaiLam m_arrLops m_dlLyThuyet • các phương thức A_RichTextBox Lop DuLieu_LyThuyet thuyết Bài làm Danh sách lớp private private private STT Tên CapNhatControl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HienThiBaiTapSGK HienThiLyThuyet LuuBaiLam LuuDuLieu TaiDuLieu XoaDuLieu ThemDuLieu LuuBaiLam TimKiemTheoMa Tham số ma : A_String Xử lý Cập nhật control Hiển thị bài tập SGK Hiển thị bài LT Lưu bài làm Lưu dữ liệu Tải dữ liệu Xóa dữ liệu Thêm dữ liệu Lưu bài làm Tìm kiếm theo mã Kết quả Ghi chú public public public public p...

  pdf15p caott5 22-05-2011 66 10   Download

 • Câu 1: Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal Hiệu suất sinh thái giữa bật dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bật dinh dưỡng cấp 4 với bật dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là : A. 10% và 12% B. 12% và 10% C....

  doc9p caothuc 30-12-2012 33 7   Download

 • Định nghĩa sự điện phân: Sự điện phân là quá trình oxi hóa - khử xảy ra trên bề mặt điện cực, dưới tác dụng của dòng điện một chiều chạy qua chất điện li ở trạng thái nóng chảy hay dung dịch. 2. Phản ứng oxi hóa- khử xảy ra ở điện cực khi điện phân: a) Cation ( ion dương) về catot ( điện cực âm), tại đó cation nhận electron ( chất oxi hóa) để tạo ra sản phẩm. b) Anion (ion âm) về anot ( điện cực dương), tại đó anion nhường electron ( chất khử)...

  pdf5p tiendat610 26-09-2011 41 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh cấp tốc hóa học – đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p chelsea2518 17-10-2011 41 3   Download

 • Tài liệu Đề thi HK 1 môn Hoá học lớp 12 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề H08 sẽ cung cấp kiến thức hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p chickenga3157 11-10-2017 11 3   Download

Đồng bộ tài khoản