Ông đặng huy đông

Xem 1-20 trên 94 kết quả Ông đặng huy đông
 • Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đặng Huy Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  pdf1p womanhood911_01 06-10-2009 74 7   Download

 • Những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành du lịch cả nƣớc, du lịch Bình Thuận đã có những bƣớc tiến đáng kể. Từ một vùng đất ven biển còn hoang sơ cách đây không lâu, đến nay Bình Thuận đang đƣợc biết đến nhƣ một trung tâm du lịch nghỉ dƣỡng nổi tiếng trong cả nƣớc, có sức thu hút mạnh mẽ du khách trong nƣớc và quốc tế. Việc phát triển du lịch địa phƣơng đã đƣợc chính quyền các cấp và các nhà đầu tƣ quan tâm thúc đẩy.

  pdf58p nhanma1311 28-12-2012 52 25   Download

 • Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, thông qua các nghị quyết của các kỳ họp Quốc hội, các chính sách nông nghiệp... Đặc biệt là các chính sách cho phát triển nông nghiệp miền núi. Yên Bái là một tỉnh miền núi còn nghèo, người dân thuần nông chiếm dân số phần lớn, kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đời sống đại bộ phận người dân còn thu nhập thấp. ...

  pdf40p ti_du_hoang 29-08-2012 55 20   Download

 • Các ngân hàng hiện nay đang trong một cuộc chạy đua khốc liệt- cạnh tranh về vốn, nguồn nhân lực, chất lƣợng dịch vụ và công nghệ, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, gia tăng thị phần, tối đa hóa lợi nhuận. Để duy trì hoạt động và phục vụ cho mục đích kinh doanh, ngân hàng cần một lƣợng vốn rất lớn. Nguồn vốn các ngân hàng huy động đƣợc xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, nhƣng nguồn vốn chủ yếu vẫn là nguồn tiền gửi của tổ chức và dân cƣ...

  pdf108p matbuon_266 20-07-2012 277 142   Download

 • ÔNG TẬP TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - NGÀNH NGÂN HÀNG Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường. d) Cả a) và b). e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó. TL: d) theo định nghĩa về “Liquidity” 2. Trong nền kinh tế hiện vật, một...

  pdf92p lavie3 27-07-2011 187 77   Download

 • KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Nhận tiền mặt gửi tiết kiệm 3 tháng của ông Lê Bình 30.000.000đ 2. Phát hành trái phiếu có chiết khấu dưới dạng lãi tính sau thu bằng tiền mặt là 4.995.000đ, tổng mệnh giá của trái phiếu là 5.000.000đ 3. Ông Nguyễn Văn An nộp sổ tiền gửi tiết kiệm 3 tháng 20.000.000đ, lãi suất 0.70% tháng trả hàng tháng yêu cầu rút cả vốn lẫn lãi. Ông An chưa rút tiền lãi lần nào 4.

  pdf6p muaythai6 25-08-2011 149 58   Download

 • Sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nƣớc đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao, năng động, sáng tạo và phẩm chất đạo đức tốt. Để đáp ứng nhu cầu đó nghành giáo dục cần đổi mới toàn diện. Do vậy với văn kiện đại hội đảng lần thứ X của ban chấp hành trung ƣơng đảng khoá IX đã khẳng định ''...ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.

  pdf115p carol123 29-07-2012 146 47   Download

 • Trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã làm thay đổi từng bộ mặt của mỗi quốc gia, dân tộc. Để hoà nhập với nền kinh tế thế giới, đất nƣớc ta phải vƣợt qua những thử thách gian lao trên con đƣờng hội nhập và phát triển.

  pdf163p qsczaxewd 19-09-2012 111 41   Download

 • Trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã làm thay đổi từng bộ mặt của mỗi quốc gia, dân tộc. Để hoà nhập với nền kinh tế thế giới, đất nƣớc ta phải vƣợt qua những thử thách gian lao trên con đƣờng hội nhập và phát triển

  pdf163p tangtocmuathi 22-05-2013 67 32   Download

 • Có kinh nghiệm, nhưng thiếu... tiền Trong định hướng tái cơ cấu hệ thống NHTM theo đề án của Chính phủ, không chỉ những NHTM nhà nước tham gia “gánh vác”, hỗ trợ các NHTM yếu kém mà sẽ có cả các NHTM cổ phần lớn cũng vào cuộc. Khi được hỏi về việc này, lãnh đạo nhiều NHTM cổ phần lớn cho biết sẽ sẵn sàng tham gia. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho rằng vì trách nhiệm với ngành, Sacombank sẵn sàng tham gia nếu được NHNN chỉ định.

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 62 31   Download

 • Qua 51 năm xây dựng và tr¬ởng thành hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã góp phần đáng kể vào xây dựng, củng cố nền kinh tế độc lập, tự chủ và ngày nay trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n¬ớc thì ngành Ngân hàng vẫn giữ một vai trò quan trọng và then chốt.

  doc41p duycuong2106 27-02-2013 76 31   Download

 • Sau hơn hai m-ơi năm đổi mới, cùng với việc hiến pháp hóa chủ tr-ơng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, công nhận, bảo hộ chế độ đa sở hữu, trong đó có sở hữu t- nhân, Đảng và Nhà n-ớc ta đã từng b-ớc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

  pdf199p cugiai1311 03-11-2012 55 27   Download

 • Trong những năm gần đây, Đảng và nhà nƣớc ta rất quan tâm đến việc đổi mới phƣơng pháp dạy học, với xu thế “Dạy học tập trung vào ngƣời học”, hay là “phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh”. Nghị quyết IV của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa 7 năm 1993 đã khẳng định: “Áp dụng những phƣơng pháp giáo dục hiện đại để bồi dƣỡng cho học sinh năng lực tƣ duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”....

  pdf0p carol123 29-07-2012 94 24   Download

 • Gia tăng nợ n-ớc ngoài là một hiện t-ợng toàn cầu. Nợ n-ớc ngoài trở thành nét phổ biến trong chính sách tiền tệ ở hầu hết các n-ớc, đặc biệt là các n-ớc đang phát triển. Bởi lẽ các n-ớc này hầu nh- không có tích lũy nhung rất cần một l-ợng vốn lớn, đặc biệt là các nguồn vốn bên ngoài để làm động lực phát triển kinh tế xã hội. Huy động ngoại lực là một h-ớng đi đúng đối với các n-ớc nghèo.

  pdf64p nhanma1311 28-12-2012 40 9   Download

 • Quyết định 1523/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Đặng Huy Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh2 11-11-2009 53 3   Download

 • Bài A2. Câu 1: Anh (chị) hãy chứng minh chiến tranh là một hiện tượng chính trị xã hội mang tính lịch sử. Chiến tranh là một trong những vấn đề phức tạp, trước Mác đã có nhiều nhà tư tưởng đề cập đến vấn đề này, song đáng chú ý nhất là tư tưởng của Claudovit(1780-1831). Ông quan niệm: chiến tranh là một hành vi bạo lực dùng để buộc đối phương phục tùng ý chí của mình.

  doc14p gachoi717 08-04-2010 2889 582   Download

 • Lịch sử Việt Nam có hàng loạt trận đánh lớn nhỏ, có trận thắng, có trận thua. Có trận ông cha ta huy động hàng chục vạn quân, có trận chỉ vài ngàn, thậm chí chỉ vài trăm quân mà thay đổi cả cục diện chiến trường. Có trận chỉ với quy mô nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, có trận lại huy động quy mô lớn, nhưng lại đem đến thất bại đắng cay. Nhìn được, đánh giá được lịch sử oai hùng của ông cha, ta mới có thể chiêm nghiệm được bài học hôm nay.

  pdf46p yeuthuong 27-02-2011 194 89   Download

 • Khi ng−ời tiếp xúc với điện sẽ có 1 dòng điện chạy qua ng−ời vμ con ng−ời sẽ chịu tác dụng của dòng điện đó. -Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con ng−ời có nhiều dạng: gây bỏng, phá vỡ các mô, lμm gãy x−ơng, gây tổn th−ơng mắt, phá huỷ máu, lμm liệt hệ thống thần kinh,... -Tai nạn điện giật có thể phân thμnh 2 mức lμ chấn th−ơng điện (tổn th−ơng bên ngoμi các mô) vμ sốc điện (tổn th−ơng nội tại cơ thể). ...

  pdf17p vnstarone 29-03-2011 164 89   Download

 • Về cơ bản, hệ thống thoát khí thải(dưới đây gọi là ống xả) có những vai trò như sau: 1. Làm sạch khí thải động cơ. 2. Giảm tiếng ồn thoát khí. 3. Phát huy đầy đủ đặc tính công suất của xe theo như thiết kế. 4. Điều chỉnh kiểu tiếng ồn. 5. Là 1 bộ phận tạo nên đặc trưng riêng kiểu dáng thiết kế.

  pdf13p meogiay 08-11-2011 251 70   Download

 • Khi ng-ời tiếp xúc với điện sẽ có 1 dòng điện chạy qua ng-ời và con ng-ời sẽ chịu tác dụng của dòng điện đó. -Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con ng-ời có nhiều dạng: gây bỏng, phá vỡ các mô, làm gãy x-ơng, gây tổn th-ơng mắt, phá huỷ máu, làm liệt hệ thống thần kinh,... -Tai nạn điện giật có thể phân thành 2 mức là chấn th-ơng điện (tổn th-ơng bên ngoài các mô) và sốc điện (tổn th-ơng nội tại cơ thể)....

  pdf17p zangloe 14-09-2010 109 68   Download

Đồng bộ tài khoản